logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for radiotelefon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norradiotelefon
engcars [n]: radiotelephone
spacars [n]: radioteléfono [m]
swecars [n]: radiotelefon
Example:
 1. AP Radiotelefon A / S - tidligere Feiring Elektronikk A / S monterer daglig ny radiotelefon og nytt taksameter i ca. 15 biler.
 2. APtakstsystemet hevdes å være verdens mest avanserte og mest effektive trafikkdirigeringsutstyr, fremholdt administrerende direktør Bjørn Annweiler i AP Radiotelefon A / S i Norge.
 3. Derimot er det nye trafikkdirigeringsutstyrets effektivitet helt avhengig av at telefonsentralen funksjonerer knirkefritt, sa administrerende direktør Carl J. Mørck i AP Radiotelefon i Danmark på en pressekonferanse om datastyrte drosjer i AP Radiotelefons nye lokaler på Furuset i Oslo onsdag.
 4. Det består av radiotelefon, taksameter, kredittkortleser og kvitteringsskriver.
 5. Det er fortsatt mange drosjeeiere i Oslo som går imot innføringen av det nye avanserte datastyrte trafikkdirigeringssystem som Oslo Taxisentral har bestilt fra AP Radiotelefon A / S i Danmark.
 6. Ingeniør Carsten Fisher i AP Radiotelefon i Danmark demonstrerte derefter fordelene med det nye utstyret.
 7. Meningen er å utstyre alle Oslodrosjer med kredittkortleser, skriver, nytt taksameter og ny radiotelefon innen utgangen av året.
 8. Når det nye dataanlegget som leveres av AP Radiotelefon A / S, kommer i drift, vil taxisentralen kunne tilby sine kunder service på et langt høyere nivå enn det vi makter med det utstyret vi har til rådighet i dag.
 9. AP Radiotelefon har også måttet erstatte betydelige beløp.
 10. Det var en fantastisk følelse å se det norske skipet efter alle døgnene på flåten, sa Frances Tate over skipets radiotelefon fredag.
 11. AP Radiotelefon, som har giganten Philips i ryggen, selger danske Aptelefoner med en markedsandel på 10 prosent.
 12. AP Radiotelefon har forpliktet seg til å levere et perfekt anlegg.
 13. AP Radiotelefon har muligens oversett denne svakheten ved at skriften på kvitteringen ikke tåler ytre påkjenninger.
 14. Alt står bra til med Rønning, opplyser pressetalsmann Per Paust i Utenriksdepartementet, som hadde kontakt med den norske ambassaden over radiotelefon mandag eftermiddag, melder NTB.
 15. Drosjeeierne er arge over at det nye radiodirigeringssystemet levert av AP Radiotelefon ikke virker som det skal.
 16. Forretningsfører Ole Solberg i Oslo Taxisentral kaster et betenkt blikk på prosjektleder Karsten Funder i AP Radiotelefon.
 17. Fra venstre Michal Hansen fra AP Radiotelefon, Knut Owsen fra Ski Kontor og Data sammen med Sverre Hirsh, Oslo Taxisentral.
 18. Funder forteller også at AP Radiotelefon ikke spesielt har markedsført de nye kvitteringene som evigvarende overfor Oslo Taxisentral.
 19. Funder i AP Radiotelefon.
 20. Leverandøren av datautstyr til drosjene i Oslo, danske AP Radiotelefon, har fått en frist på 10 dager til å rette feil og mangler på det leverte dataprogram.
 21. Oslo Taxisentral har forlangt en erstatning på 1,5 millioner kroner fra det danske firmaet AP Radiotelefon A / S, som har levert sentralens nye dataanlegg.
 22. Oslo Taxisentral har forlangt en erstatning på 1,5 millioner kroner fra det danske firmaet AP Radiotelefon A / S som har levert sentralens nye dataanlegg.
 23. Oslo Taxisentral har nå engasjert en spesialist på EDBkontrakter, amanuensis Olav Torvund ved Universitetet i Oslo, for å studere grundig den kontrakt som i sin tid ble inngått med AP Radiotelefon A / S i København om datastyrte drosjer.
 24. Som erstatning for forsinkelsen av radiodirigeringssystemet skal AP Radiotelefon levere alt teknisk utstyr til vårt nye undervisningsrom gratis, sier Ole Solberg.
 25. Såvidt Aftenposten erfarer, er det nå sterke krefter i sving for å få annullert EDBkontrakten med AP Radiotelefon.
 26. Uansett hvem som kan lastes for at skriften på kvitteringene forsvinner ligger ansvaret hos AP Radiotelefon.
Results found in Swedish dictionary
sweradiotelefon
engcars [n]: radiotelephone
norcars [n]: radiotelefon
spacars [n]: radioteléfono [m]
Derived terms:bärbar radiotelefon
Similar words:
engradiotelephone
sparadioteléfono
norradiotelegram
sweradiotelegram
engradiation
engradio beacon
norradiolog
Your last searches:
 1. radiotelefonLast searches

# NAL Term
1 Flag fornikle
2 Flag sköldkörtelhormon
3 Flag panna
4 Flag anklagande
5 Flag bål
6 Flag be surprised
7 Flag handling
8 Flag paraguaya
9 Flag pensle
10 Flag supple
11 Flag urdålig
12 Flag canario
13 Flag jon
14 Flag i en viss mengde
15 Flag bevaring
16 Flag embriagador
17 Flag lesse av
18 Flag flow of water

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6752 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5153 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5933 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1807 - seconds.

mobiltelefon