logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for rage:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engrage
noremotional condition [n]: raseri [n], ursinne [n]
storm [v]: rase
feelings [v]: rase, være rasende, være arg, være forbannet
spaemotional condition [n]: rabia [f], cólera [f], ira [f], furia [f]
storm [v]: bramar, hacer estragos
feelings [v]: enojarse, estar furioso, estar enojado, estar furibundo
sweemotional condition [n]: raseri [n], ursinne [n]
storm [v]: rasa
feelings [v]: rasa, vara rasande, vara arg, vara förbannad
Synonyms:
 1. [n]: fury, madness, anger [gt], choler [gt], ire [gt]
 2. [n]: anger [gt], angriness [gt]
 3. [n]: passion, desire [gt]
 4. [n]: violence [gt]
 5. [n]: fad, craze, furor, furore, cult, fashion [gt]
 6. [v]: ramp, storm, act [gt], behave [gt], do [gt]
 7. [v]: be [gt]
Derived terms:alcoholic beverage, amperage, anchorage, arbitrage, average, barrage, be enraged, become enraged, beverage, brokerage, cooperage, courage, courageous, courageousness, coverage, discourage, discouraged, discouragement, disparage, disparagement, encourage, encouragement, enrage, enraged, entourage, forage, forage about, garage, garage sale, give umbrage, harborage, mirage, outrage, outrageous, pasturage, quadragenarian, saxifrage, secret storage, sewerage, storage, storage battery, storage cell, storage room, storage space, suffrage, suffragette, take umbrage at, the latest rage, tragedian, tragedy, [Show less / more]
Anagrams:gear
Example:
 1. The Sphinx howled with rage.
 2. The child is helpless in his rage.
 3. I fly into a rage easily.
 4. Put this stuff away at once! she yelled in a rage.
 5. I dont want to remember. I feel Ill go mad through rage.
 6. He broke out into rage.
 7. His constant complaints aroused my rage.
 8. He flew into a rage.
 9. He hit his brother in a rage.
 10. He flushed into rage.
 11. He fell into a rage.
 12. He was trembling with rage.
 13. He left the room in a rage.
 14. He choked with rage.
 15. He is in a rage to know.
 16. He was beside himself with rage.
 17. He stood up with his hands trembling in a rage.
 18. He is in a rage with her.
 19. He was seized with uncontrollable rage.
 20. Her voice trembled with rage.
Results found in Norwegian dictionary
norrage
enggeneral [v]: project, rise, stagger, weave
spageneral [v]: proyectar, levantarse, vacilar, tramar
swegeneral [v]: projicera
Derived terms:bedrageri, bedragersk oppførsel, bedrager, bedragerske, bedragersk, bedragelighet, bedragersk overtalelsesevne, bidragende, dragen, dragelig, drageligt, oppdragelse, gjøre seg skyldig i bedrageri, halskrage, kurage, løs krageknapp, polokrage, prestekrage, suffragetta, tragedie, tragedieforfatter, tragedieforfatterinne, krage, drage, fremragende, krageben, oppdragende, oppdrager, overdragelse, uoppdragen, veloppdragen, tildragelse, kragebein, drager
Example:
 1. I prinsipp er vi for en fri overflytting og vil gjøre det så snart vi kan, sier sjefaktuar Jan Rage i StorebrandNorden Liv til Aftenposten.
 2. Det spørs om ikke den gode Larssen skal rage når vår tids teaterhistorie skal nedtegnes.
 3. Direktør Erling Falk i Samvirke Forsikring opplyste at hans selskap vil kunne gjøre dette fra kommende årsskifte, mens sjefaktuar Jan Rage i StorebrandNorden Livsforsikring uttalte at hans selskap snart ville være i stand til å gjøre det samme.
 4. Ellers skriver Per Seyersted om den norskamerikanske forfatter Hjalmar Hjort Boyesen, og Sigmund Roar i Rage and celebration for seg moderne afroafrikansk litteratur.
 5. En solsikke i Bø i Telemark skal efter sigende rage enda høyere.
 6. Falk og Rage uttalte også at de fullt ut vil utbetale de midler som bedriftene har innestående som fonds hvis bedriftene skulle ønske å flytte sin pensjonsforsikring over til et annet selskap, eller opprette en egen pensjonskasse.
 7. Folk forbinder ofte stamming med mystikk og komikk, opplyser Ingrid Liv Rage fra Hinna.
 8. Formannskapet i Gjesdal kommune går inn for at kommunen skal bevilge 20 000 kroner som sin del av arbeidet med å sette istand de gamle Rage og Ålgård broer.
 9. Generelt har gruppen lavere utdannelse og ambisjonsnivå enn andre, og ikke sjelden plasserer stammeren seg selv utenfor fellesskapet, opplyser Ingrid Liv Rage.
 10. I enhver kommunikasjon må imidlertid ansvaret deles på to, sier Ingrid Liv Rage.
 11. Ikke minst hva ledelsen i et firma mener, for det hersker sterk skepsis til hva stammeren kan mestre, mener Ingrid Liv Rage.
 12. Ingrid Liv Rage understreker at mye avhenger av hvordan stammeren opplever sin situasjon i forhold til familien, på skolen og arbeidet.
 13. Men erindringen om ansiktet hans i lyset fra lommelykten hennes var hun ikke kvitt da bilen noen minutter efter trillet utfor bakken ned fra heia, og havet bredte seg ut, og hun så husets tak rage opp mellom morelltrærnes kroner.
 14. Når Ørnulf Basts monumentale skulptur om knapt et par år står ferdig oppsatt på den nyanlagte Christian Frederiks plass ved Palehaven, vil toppen rage 11,5 meter over bakken.
 15. Oppleve butikkpersonalet trekke seg unna, eller bestille middag på en restaurant og bli avvist som beruset, sier Ingrid Liv Rage.
 16. På den meget grisgrendte Yucatan halvøya føler man å ha forlatt nåtiden når man ser de svære byggverkene fra forrige årtusen og tiden frem til 1400tallet rage opp over landskapet.
 17. Rage påpeker at StorebrandNorden går noe lenger enn Samvirke når det gjelder å kontraktfeste hvordan bedriftene ønsker at pensjonistenes inflasjonsjusteringer skal reguleres.
 18. Rage sier at også StorebrandNorden har fått meget god reaksjon fra industrien på de vilkår de nå tilbyr.
 19. Shanghai Hilton blir antagelig byens største, og skal rage 40 etasjer til værs.
 20. Spesielt bør folk i serviceyrker være oppmerksomme på stamming som problem, mener Ingrid Liv Rage.
 21. Stammerens problem ligger med andre ord i forholdet mellom den som stammer og vedkommendes omgivelser, mener Ingrid Liv Rage.
 22. Vi tar sikte på å tilby det som kundene vil ha, akkurat som enhver annen bedrift, sier Rage som en kommentar til den strid det har vært om kollektive tjenestepensjonsordninger.
 23. Den vil rage ni meter over bakken, og største innvendige høyde blir 15 meter.
 24. Den nye bygning blir samlet ni etasjer, med syv hovedetasjer, men vil med sin beliggenhet i praksis ikke rage så høyt at den tar utsikt fra boligbebyggelsen.
 25. Assisterende direktør Jan Rage i forsikringsselskapet StorebrandNorden ser derfor ikke særlig lyst på det som vil skje når vi 30 og 40åringer når pensjonsalderen.
 26. Bankens adm. direktør, Konrad B. Knutsen, sier til Stavanger Aftenblad at bankens hovedstyres beslutning om søksmål er tatt efter råd fra advokatfirmaet Kluge, Rage og Endresen.
 27. En 10 etasjers kontorblokk som vil rage to etasjer over Kampen park er allerede godkjent av Miljøverndepartementet, og terrassehus i skråningen opp mot parken hvor det nå er trær, blir neste skritt.
 28. For at ikke huset skulle rage høyere enn nabobygningen, var tomten regulert for et bygg på fem etasjer.
 29. Kampenbeboerne er også opprørt over at Miljøverndepartementet uten befaring i strøket har godkjent en 10 etasjes kontorblokk i enden av Brinken, en blokk som vil rage to etasjer over Kampen park.
 30. Man er på Kampen også opprørt over at Miljøverndepartementet har godkjent en høy kontorblokk som vil rage over Kampen park.
Similar words:
engrace
engrag
engrags
engrake
engrange
engrape
engrare
Your last searches:
 1. rage


Rage was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) rage
Gerundio: ragende
Past participle: raget
Indikative
1. Present
 • jeg
  rager
 • du
  rager
 • han
  rager
 • vi
  rager
 • dere
  rager
 • de
  rager
8. Perfect
 • jeg
  har raget
 • du
  har raget
 • han
  har raget
 • vi
  har raget
 • dere
  har raget
 • de
  har raget
2. Imperfect
 • jeg
  raget
 • du
  raget
 • han
  raget
 • vi
  raget
 • dere
  raget
 • de
  raget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde raget
 • du
  hadde raget
 • han
  hadde raget
 • vi
  hadde raget
 • dere
  hadde raget
 • de
  hadde raget
4a. Future
 • jeg
  vil/skal rage
 • du
  vil/skal rage
 • han
  vil/skal rage
 • vi
  vil/skal rage
 • dere
  vil/skal rage
 • de
  vil/skal rage
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha raget
 • du
  vil/skal ha raget
 • han
  vil/skal ha raget
 • vi
  vil/skal ha raget
 • dere
  vil/skal ha raget
 • de
  vil/skal ha raget
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle rage
 • du
  ville/skulle rage
 • han
  ville/skulle rage
 • vi
  ville/skulle rage
 • dere
  ville/skulle rage
 • de
  ville/skulle rage
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha raget
 • du
  ville/skulle ha raget
 • han
  ville/skulle ha raget
 • vi
  ville/skulle ha raget
 • dere
  ville/skulle ha raget
 • de
  ville/skulle ha raget
Imperative
Affirmative
 • du
  rag!
 • vi
  La oss rage!
 • dere
  rag!
Negative
 • du
  ikke rag! (rag ikke)!
 • dere
  ikke rag! (rag ikke)!

Rage was also recognized as a English verb

Infinitive: (To) rage
Gerundio: raging
Past participle: raged
Indikative
1. Present
 • i
  rage
 • you
  rage
 • he
  rages
 • we
  rage
 • you
  rage
 • they
  rage
8. Perfect
 • i
  have raged
 • you
  have raged
 • he
  has raged
 • we
  have raged
 • you
  have raged
 • they
  have raged
2. Imperfect
 • i
  raged
 • you
  raged
 • he
  raged
 • we
  raged
 • you
  raged
 • they
  raged
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had raged
 • you
  had raged
 • he
  had raged
 • we
  had raged
 • you
  had raged
 • they
  had raged
4a. Future
 • i
  will rage
 • you
  will rage
 • he
  will rage
 • we
  will rage
 • you
  will rage
 • they
  will rage
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have raged
 • you
  will have raged
 • he
  will have raged
 • we
  will have raged
 • you
  will have raged
 • they
  will have raged
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would rage
 • you
  would rage
 • he
  would rage
 • we
  would rage
 • you
  would rage
 • they
  would rage
12. Conditional perfect
 • i
  would have raged
 • you
  would have raged
 • he
  would have raged
 • we
  would have raged
 • you
  would have raged
 • they
  would have raged
Subjunctive
6. Present
 • i
  rage
 • you
  rage
 • he
  rage
 • we
  rage
 • you
  rage
 • they
  rage
13. present perfect
 • i
  have raged
 • you
  have raged
 • he
  have raged
 • we
  have raged
 • you
  have raged
 • they
  have raged
past
 • i
  raged
 • you
  raged
 • he
  raged
 • we
  raged
 • you
  raged
 • they
  raged
plu
 • i
  had raged
 • you
  had raged
 • he
  had raged
 • we
  had raged
 • you
  had raged
 • they
  had raged
Imperative
Affirmative
 • you
  rage!
 • we
  Let's rage!
 • you
  rage!
Negative
 • you
  don't rage! (do not rage)!
 • you
  don't rage! (do not rage)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag vedstå
2 Flag uppblåsbar
3 Flag finjustera
4 Flag bevel
5 Flag fotfel
6 Flag skjenn
7 Flag en undersøkelse
8 Flag stick
9 Flag BB-avdelning
10 Flag äpplevin
11 Flag åsamka lidande
12 Flag muntrasjon
13 Flag brygga
14 Flag heilsynkronisere
15 Flag odlingsbar
16 Flag nattskift
17 Flag exceptional
18 Flag gå av stapeln

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 563 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 699 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1335 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2610 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8200 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2912 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5827 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6647 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7171 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1842 - seconds.

mobiltelefon