logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for rak:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrak
engvertikal [a]: straight
linje [a]: straight
posisjon [a]: erect, upright
retning [a]: direct, straight
spavertikal [a]: derecho, erguido
linje [a]: derecho
posisjon [a]: derecho, erguido
retning [a]: directo, derecho
swevertikal [a]: rak
Synonyms:
 1. enkel, åpenhjertig, ærlig, oppriktig, rett fram
 2. uforbeholdsom, påstridig, rett, åpen, frank
 3. utvetydelig, tydelig, konkret, åpenbar, markant, uttrykkelig, skarp, begripelig, distinkt, eksplisitt, klar, påfallende, utpreget
 4. hederlig, sann, sannhetsmessig
 5. trohjertet, pålitelig
Derived terms:abrakadabra, abstrakt, abstraksjon, almenn karakter, allmennpraksis, allmennpraktiserende lege, embetsdrakt, anorakk, ansprak, anspraksløshet, anspraksløs, arbeidskontrakt, antirakett, arak, arrendekontrakt, astrakan, attraksjon, avslutte en kontrakt, badedrakt, brakke, bærerakett, befrakter, besinnet karakter, betrakte, betrakte som, betraktende, betraktningsmåte, sette karakter, bilvrak, bindende kontrakt, blind foraktelse, brakk, brak, mremserakett, der i traktene, diffraksjon, distraksjon, drake, drakonisk, drakt, ildrake, ekstrakt, ekstraksjon, falle med dunder og brak, feberaktig, fjærdrakt, fjernstyrt rakett, forakt, forakte, foraktende, [Show less / more]
Anagrams:ark, kar
Example:
 1. Avfallet Rak ned toppen topper seg om våren, før bruk.
 2. I slike saker kreves det en rak rygg om de dømmende organer ikke skal gi efter for det som blir idrettens syn, mener Geir Woxholth.
 3. Jeg følte meg rak i ryggen, befriet, jeg gikk med løftet hode rundt i de sparsomt møblerte rommene, smilte og nynnet for meg selv.
 4. Med rak rygg, konsekvens og kraft gjenreiste regjeringssjefen Norges omdømme i utlandet, efter at det var blitt svært frynset gjennom regjeringen Bortens tvetydige EFforhandlinger.
 5. Neste dag var det slakt på rak linje.
 6. Rak i ryggen, barsk i det ytre og med glimt i øyet.
 7. Rak i ryggen suser han ned bakken, satser godt på hoppkanten, gjør salto i luften og ender til slutt i tjernet med et voldsomt plask.
 8. Tonen er så rak og enkel og ufordervet og har en nesten mannlig djerv friskhet...
 9. Tsjernenko uttrykker håp om at de ledende kretser i USA innser behovet for felles anstrengelser for å hindre en militarisering av verdensrommet, men påpeker at den amerikanske sidens holdning står i rak motsetning til den sovjetiske.
 10. Å vinne to Derbyløp i rak rekkefølge er ingen liten prestasjon, betror Benn Orre oss.
 11. Bruk anslagsvis 1 kg frø pr. hundre kvm, og rak det lett ned i jorden.
 12. Eklind hevder at han hele tiden holdt helt rak kurs, inntil han umiddelbart før smellet forsøkte å dreie babord for å unngå kollisjonen.
 13. Er vi på rak vei inn i det barnløse samfunnet ?
 14. Eva Krøvel har sittet ringside, og fulgt norsk dansehistorie, rak i ryggen, skarp i blikket, med glød i hjertet.
 15. Föränderligheten medförde nya filosofiska system, och med dem tankeriktningar som stod i rak motsats till Herakleitos egen.
 16. I to av de mest berømte bøkene står det at armbrøstskytteren er rak i ryggen som en planke, mens hodet er bevegelig som en dupp i bekkestryket.
 17. Iallfall måtte ryggen være rak og bevegelsene behersket under prakten av kroner, broderier og perler i overraskende farver, søljer og maljer, spenner og stoff, dusker og sløyfer i rosa og rødt.
 18. Ja, de står nærmest i rak motsetning til hva universitetene ellers fremholder som forsvarlig innsats.
 19. Rak i ryggen i sin sobre, grå dress, kritthvit skjorte diskret slips.
 20. Rak i ryggen og med et fast blikk står ti ungmoderater rundt talerstolen med et flagg i hånden.
Results found in Swedish dictionary
swerak
engvertikal [a]: straight
linje [a]: straight
position [a]: erect, upright
riktning [a]: direct, straight
norvertikal [a]: rak
spavertikal [a]: derecho, erguido
linje [a]: derecho
position [a]: derecho, erguido
riktning [a]: directo, derecho
Synonyms:
 1. enkel, öppenhjärtig, ärlig, uppriktig, rättfram
 2. oförbehållsam, påstridig, rakt, öppen, frank
 3. otvetydig, tydligt, konkret, ofördunklad, uppenbar, markant, uttrycklig, skarp, solklar, begriplig, distinkt, explicit, klar, påfallande, utpräglad
 4. hederlig, sann, sanningsenlig
 5. hedersam, rättrådig, trohjärtad, redlig, hederligt, sanningssägare, tala sanning, honest, rakryggad, pålitlig, ärligt
Derived terms:abrakadabra, abstrakt, abstraktion, allmän karaktär, allmänpraktiker, allmänpraktiserande läkare, andrake, andraklassig, anorak, anställningskontrakt, arrak, arrendekontrakt, astrakan, attraktion, attraktiv, avsluta ett kontrakt, bärraket, befraktare, betrakta, betrakta som, betraktande, betraktelsesätt, betraktningsapparat, bilvrak, bindande kontrakt, brak, bromsraket, där i trakten, raktig, raktighet, raktigt, diffraktion, distraktion, drake, drakflygare, drakflygning, drakma, drakonisk, elektrisk rakapparat, extrakt, extraktion, falla med dunder och brak, raktighet, rakt, rakta, raktande, raktfull, raktlig, raktlighet, föråldrad karaktär, [Show less / more]
Anagrams:ark, kar
Similar words:
engrack
engrag
engrake
engram
engrank
engrap
engrat
Your last searches:
 1. rakLast searches

# NAL Term
1 Flag preferable
2 Flag behärskad
3 Flag verslære
4 Flag kompetanse
5 Flag påvirkelig
6 Flag entrada
7 Flag tik
8 Flag frustrerande
9 Flag førsteårsstudent
10 Flag krök
11 Flag i går natt
12 Flag vuelta atrás
13 Flag legítimo
14 Flag procurar
15 Flag vanstyre
16 Flag rikdom
17 Flag bli skremt
18 Flag arnés

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2292 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7642 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1876 - seconds.

mobiltelefon