logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for rand:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrand
enggeneral [n]: rim
kopp [n]: brim
klippe [n]: brink
skog [n]: margin [literature], border, edge
farge [n]: stripe, streak
kant [n]: border, edging, edge
spageneral [n]: borde [m]
kopp [n]: borde [m]
klippe [n]: borde [m]
skog [n]: margen [m], borde [m], linderos [mp]
farge [n]: raya [f], bpuste [f]
kant [n]: borde [m], margen [m], orla [f], ribete [m]
swegeneral [n]: rand
Synonyms:
 1. ansats, beslag, bise, bord, bredd, brem, brett, bryn, egg, fals, fas, fold, frise, grad, grense, hjørne, kant, linning, list, marg, rabatt, rein, ripe, side, søm
 2. flens, smalside
Derived terms:assurandør, avløse hverandre, avhengig av hverandre, brandy, grandniese, grandnevø, etter hverandre, grandonkel, grandtante, foranderlig, forandelighet, forandre, forandring, forent med hverandre, gifte seg med hverandre, glassveranda, grandios, gripe inn i hverandre, ifra hverandre, fra hverandre, klamre seg fast til hverandre, kunsten å føre en politikk til randen av krig, krugerrand, leverandør, matleverandør, med hverandre, memorandum, modus operandi, uforanderlig, uforanderlighet, uforandret, omfavne hverandre, påvirke hverandre, plassere inntil hverandre, randet, si ja til hverandre, skylles opp på stranden, som kan tas fra hverandre, som påvirker hverandre, spille ut mot hverandre, stå i forbindelse med hverandre, stadig forandring, strand, strand-, strandet, strandfunnsøker, strandkant, strandklær, strandlinje, strandpromenade, [Show less / more]
Example:
 1. Sun hevder også at foreldrenes ekteskap er på sammenbruddets rand efter denne affæren.
 2. 30 rand i bot eller 30 dagers fengsel.
 3. De sovjetiske systemer en en uakseptabel trusel, fordi de kan hindre at våre landbaserte våpen kan fylle sin oppgave, sier major Rand.
 4. Nå vet jo alle at dersom det ikke ble TVdekning fra OL ville det norske folk komme på revolusjonens rand, og at få politikere derfor vil ta belastningen ved å blokkere OLsendinger.
 5. 50 arbeidsplasser står i fare i ingeniør og malerfirmaet Rasjonelt Renhold A / S på Oppegård, som nå står på konkursens rand.
 6. Boten, som vanligvis er på mellom 20 og 80 rand, kan synes overkommelig.
 7. Chateau Neuf er på konkursens rand og har derfor i løpet av de to siste år mer enn fordoblet utleietaksten.
 8. De forteller sitt om at norsk bankvesen neppe befinner seg ved avgrunnens rand.
 9. De må også gis anledning til å være ressursgivere, understreker Olav Rand Bringa, som har hatt mange gode støttespillere under utarbeidelsen av boken.
 10. Den mest intakte av de to er helt flat på undersiden - uten noe form for rand.
 11. Derfor slutter den da også på katastrofens rand, forteller den 61 år gamle forfatterinnen, som har fått stående applaus for en lang rekke av sine bøker.
 12. Det burde forventes at folk som har førligheten i behold skulle forstå hvilke vanskeligheter de skaper for handicappede ved å beslaglegge deres parkeringsplasser, fremholder Olav Rand Bringa.
 13. Det er farlig å gå til Kharg, selv om en god del redere vil være uenig med meg i dette, sa formannen i den uavhengige tankrederorganisasjonen Intertanko, amerikaneren J. H. Rand, på en pressekonferanse i Oslo torsdag.
 14. Det er ikke nok bare å få beskjeftigelse på skipet for en reise, presiserte Rand.
 15. Det er på høy tid å gripe inn i dette strøket - mange hus står på gravens rand, og blir de ikke tatt vare på, faller de sammen, og dermed mister vi et stykke verdifull kulturhistorie.
 16. Det er på konkursens rand.
 17. Det er skattebetalernes midler som setter verftene i stand til å presse prisene på nye skip nedover, men det er i det lange løp ikke så fordelaktig for skipsrederne som det i første omgang kan synes, fremholdt Rand.
 18. Det samme gjør formannen i Intertanko, amerikaneren J. H. Rand.
 19. Det som i første rekke må til er en skikkelig kontroll av plasser spesielt reservert for bevegelseshemmede, sier teknisk leder i Norges Handikapforbund, Olav Rand Bringa, på Aftenpostens henvendelse.
 20. Det var det statlige manufaktur i Meissen som laget denne medaljen i hvit porselen med rød rand.
 21. Det var ved avslutningen av Intertankos rådsmøte i London at amerikaneren Jim Rand kom med denne uttalelsen.
 22. Dette har den sydafrikanske innenriksministeren F. W. de Klerk og departementsråd S. S. van der Merwe tirsdag bekreftet overfor Johannesburgavisen Rand Daily Mail.
 23. Dette kommer sterkt til uttrykk i en lederartikkel onsdag i den velrenommerte Johannesburgavisen Rand Daily Mail en lederartikkel som forøvrig er interessant også fordi den forteller at presse og ytringsfriheten i SydAfrika tross alt er adskillig større enn hva man gjerne tror i Skandinavia.
 24. Efter at Gro Harlem Brundtland og hennes parti gjennom lengre tid har forkynt at Norge står på sammenbruddets rand, må det bare konstateres at denne svartmalingen ikke har gjort noe dypt inntrykk på folk flest.
 25. Efter at energisjokket fikk effekt og verdensøkonomien begynte å avkjøles, er både forretningsliv og arbeidskraft blitt svakere i USA, mens det offentliges makt stadig øker, sa den daglige leder av ITT Corporation, Rand V. Araskog, på produktivitetskonferansen i Oslo mandag.
 26. Efter den politiske debatt å dømme, er vi alle på fallittens rand.
 27. Efter eget utsagn gir Radio Nova blaffen i at de er på konkursens rand, og setter i gang sin maratonsending 1. juni.
 28. Ellers spesielt å merke seg, efter en glødende hyldest også i Aftenposten fra Cannes, er hans En uke av ferien, hvor en lærerinne på sammenbruddets rand kommer til å tilgi seg selv.
 29. Emperor fra Niels Rand A / S. Tyve damealmanakker D4 i gullbind og tyve Lommealmanakker 3P i plastbind fra Halvorsen & Hansen A / S.
 30. En morsking med urovekkende bred rød rand rundt luen og dekorasjonenes sildesalat imponerende fordelt over sitt martialske bryst.
Results found in Spanish dictionary
Results found in Swedish dictionary
swerand
enggeneral [n]: rim
kopp [n]: brim
klippa [n]: brink
skog [n]: margin [literature], border, edge
färg [n]: stripe, streak
kant [n]: border, edging, edge
norgeneral [n]: rand
spageneral [n]: borde [m]
kopp [n]: borde [m]
klippa [n]: borde [m]
skog [n]: margen [m], borde [m], linderos [mp]
färg [n]: raya [f], banda [f]
kant [n]: borde [m], margen [m], orla [f], ribete [m]
Synonyms:linjen, påhitt, linje, spratt
Derived terms:absorberande, accepterande, adstringerande, alarmerande, åldrande, allestädes närvarande, allittererande, allmänpraktiserande läkare, alternerande, ambulerande, anförande, antal närvarande, arbetsbesparande, assisterande, auktoriserande, avförande, avgörande, avgörande faktor, avgörande hopptävling, avlösa varandra, banalt yttrande, rande, bedårande, bedyrande, beroende av varandra, beundrande, blomstrande, brand, brandalarm, brandbekämpning, brandbil, brandbomb, brandförsäkring, brandgata, brandkår, brandkatastrof, brandman, brandövning, brandpost, brandsäker, brandsläckare, brandslang, brandstation, brandstege, brandtrappa, brandy, bullrande, dåligt uppförande, darrande, demoraliserande, [Show less / more]
Similar words:
engraid
engrani
engrank
engrant
norrad
norraid
norran
Your last searches:
 1. randLast searches

# NAL Term
1 Flag uklart
2 Flag underland
3 Flag tenderse
4 Flag fallos
5 Flag eksploatere
6 Flag root vegetable
7 Flag slå
8 Flag without difficulty
9 Flag imperativ
10 Flag tone arm
11 Flag bråkende
12 Flag move faster
13 Flag albarda
14 Flag yngle
15 Flag liberación
16 Flag reorganisera
17 Flag textura
18 Flag enlucido

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 646 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1699 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6711 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1603 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2209 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5135 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5943 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6388 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5393 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5911 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2057 - seconds.

mobiltelefon