logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for rapportere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrapportere
engklage [v]: report, tell on
radio - televisjon [v]: report
nyheter [v]: report
brudd [v]: report
spaklage [v]: denunciar
radio - televisjon [v]: comunicar, anunciar
nyheter [v]: relatar, anunciar
brudd [v]: denunciar
sweklage [v]: rapportera
Synonyms:
 1. innregistrere
 2. delegere, fortelle, oppgi, forkynne, underrette, offentliggjøre
 3. deklarere, forklare
 4. opplyse, varsku, meddele, informere
 5. angi, tilkjennegi, ytre, nemne, skrive, si, vitne om
Example:
 1. Alle ombord kommer til å rapportere forurensninger.
 2. Derefter vil vi rapportere saken til politimesteren i Romsdal, som senere vil ta stilling til om det skal reises straffesak på grunnlag av anmeldelsen fra leirledelsen på Hustad.
 3. Det er bedre å rapportere tre ganger for meget enn en gang for lite.
 4. Dette omfatter bl.a. plikt for skip til å rapportere til kyststaten om ulykker som kan føre til forurensning eller annen skade.
 5. Dette vil ambassadør Tancred Ibsen kunne rapportere om når han kommer hjem, slutter Svein Tornås.
 6. Hvem svikter og lar være å rapportere ?
 7. Nei, som nordmann skammer jeg meg ærlig talt slik over disse sakene at jeg kvier meg for å rapportere dem til det land jeg har den ære å representere !
 8. Når det gjelder de to konferanser i Geneve som dreier seg om kjernefysiske våpen, har jeg ikke noe positivt å rapportere, sa han.
 9. Overfor Justisdepartementet har vi foreslått at politiet kan rapportere såkalte sikre tilfeller av narkotikamisbrukere til Helsedirektoratet.
 10. 32åringen hevdet i retten at han hadde oppfylt sin tjenesteplikt ved å rapportere funnet av blindgjengere til sin overordnede oberstløytnant.
 11. Alle de åtte psykologene i Forsvaret blir bedt om å kartlegge mobbeproblemet i sitt ansvarsområde og rapportere tilbake innen 10. desember om forholdene.
 12. Alle jakter på alle på den militære side, og de som flyr disse maskinene, har ikke den samme plikt til å rapportere som sivil flytrafikk.
 13. Brannsynet, som dette kalles, har hatt i oppgave å rapportere tilbake til brannvesenet hvorvidt pasienter har ligget i korridorer.
 14. Da er det langt tryggere å rapportere om klare fakta, og da om viktige saker som man med sikkerhet vet berører de aller fleste i Sverige.
 15. Da hun spurte om ikke AOF i Arendal selv var interessert i å rapportere disse kursene for å få refusjonene, svarte han at Arendalsforeningen hadde mer enn nok kurser det året.
 16. De aktuelle land gikk imidlertid inn for et forslag om å rapportere til Pariskommisjonen innen 31. desember iår om hva slags tiltak de skal igangsette og innenfor hvilken tidsramme.
 17. De som blir henvist til hospitset får rekvisisjon på oppholdet, og hospitset kan rapportere til distriktskontorene hvem som ikke har brukt denne bomuligheten.
 18. Den norske ambassadør i Mexico, Jan Arvesen, som er sideakkreditert i Nicaragua, kommer til å oppholde seg i landet for å rapportere hjem til Utenriksdepartementet om valget, men altså uten offisiell observatørstatus.
 19. Den norske marinen, som følgde godt med, kunne også rapportere fleire ubåtobservasjonar i tilstøytande farvatn.
 20. Dengang kunne virkelig kapteinen rapportere om orkan, sier Kolstad.
 21. Deres viktigste oppgave var å lytte til samtaler mellom vanlige tyskere og rapportere til partiledelsen hva de hørte.
 22. Derimot kommer ambassadør Jan Arvesen i Mexico, som er sideakkreditert i Nicaragua, til å være tilstede for å rapportere hjem til Utenriksdepartementet.
 23. Dessuten skal vi i departementet rapportere tilbake til Stortinget.
 24. Det betyr at man får lik måte å rapportere på sentralt, og de samme grunnopplysningene lokalt.
 25. Det er vedtatt en lov som fastslår at den nyutnevnte forsvarssjefen skal rapportere direkte til forsvarsministeren.
 26. Det kan ha blitt skapt et inntrykk av at alt jeg forsøkte å rapportere fra Washington om den amerikanske skepsisen til avtalen, ble stanset i Dagsrevyen.
 27. Dette skjer ved at det etableres tre nye direktørstillinger som alle skal rapportere til gruppens leder, direktør Erik Tønseth.
 28. Disse skal rapportere landenes oljeproduksjon inn til OPECs sekretariat i Wien.
 29. EN av massemedienes selvsagte oppgaver er å rapportere og informere om vår sosiale virkelighet.
 30. Efter de regler som er fastsatt skal banker og andre som har lagt ut de nye sertifikatene hver måned rapportere til Norges Bank hvor mye de har lagt ut den siste måned, og hvor mye de har utestående ved månedsskiftet.
Similar words:
swerapportera
swerapportering
engrapport
swerapport
norrapportør
norrapport
norrasjonere
Your last searches:
 1. rapportereLast searches

# NAL Term
1 Flag chickenpox
2 Flag stop
3 Flag mop down
4 Flag restaurant
5 Flag repugnancia
6 Flag gysning
7 Flag gilla
8 Flag megling
9 Flag be
10 Flag sobrevenir
11 Flag oral
12 Flag tumle
13 Flag put
14 Flag hakke
15 Flag affektation
16 Flag huseier
17 Flag universitet
18 Flag bergtopp

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 374 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2330 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 623 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1278 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4128 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5013 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5272 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4375 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4995 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8844 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1747 - seconds.

mobiltelefon