logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for rasjonere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrasjonere
enggrense [v]: ration
spagrense [v]: racionar
swegrense [v]: ransonera
Synonyms:benåde, hegde, knege, knipe, knusle, legge opp, legge til side, luse, reservere, snu på skillingen, spare, spenne inn livremma, spinke, suge på labben, utsette, være redd for, være varsom med, økonomisere
Example:
 1. Bompenger er en pris på bruk av veinettet, og priser bør benyttes for å rasjonere alle knappe goder.
 2. Det er de som må rasjonere husholdningspengene, og det er de som organiserer middagsservering, frokost og teservering til trengende grubefamilier.
 3. Det gjelder å rasjonere med kreftene og arbeide effektivt, sier disse Televerkets rallare.
 4. Dette fordi planleggerne er nødt til å begrense seg og rasjonere på informasjonstilgangen.
 5. Efter 17 ukers streik er de vant til å rasjonere både penger og mat.
 6. Med danserens bevegelsessikkerhet og evne til å rasjonere med virkemidlene, til pregnans, er hun med på å konsentrere oppmerksomheten mot scenen.
 7. Men vi må bare innrømme at vi i mange år har vært så opptatt av å rasjonere utlånene, at vi ikke har vært fullt klar over at samfunnet og publikum idag stiller stadig større krav til informasjon.
 8. Mens han vanligvis må holde igjen, rasjonere med kreftene, på 1000 meter, måtte han idag jobbe hele veien.
 9. Selv om banken idag må rasjonere sine lån, kan det komme en tid da den må gå mer aktivt ut for å selge dem.
 10. Veksten er borte for alltid, og vi må rasjonere jobbene.
 11. Vi håper de verste hissigproppene kan rasjonere på kraftuttrykkene, slik skurkene i våre ukeblad gjør det.
 12. Vi ser på avslagene som et forsøk fra menighetsrådenes side på å rasjonere Guds ord og Guds hus til de rette menneskene ved de riktige anledningene, sier Haavardsholm.
 13. Den rutinerte Framløperen, som var med i EM så sent som ifjor, kunne dermed rasjonere på kreftene.
 14. Den åndelige næring kunne hverken de fremmede herrer eller Quislings styre rasjonere.
 15. Det var utrolig fuktig og varmt her, så det var nødvendig å rasjonere med kreftene.
 16. Embedsmenn forteller at befolkningen i Managua er i ferd med å tømme sjøen som leverer vann til hovedstaden, noe som har gjort det nødvendig å rasjonere vann i byen.
 17. Fersk møkk har lett for å bli for kraftig kost, så da må vi rasjonere.
 18. Fondet må resten av året rasjonere pengene, men administrerende direktør Jan G. Langfeldt sier at ingen prosjekter blir avvist, selv om pengemangel kan føre til redusert størrelse og tempo for det enkelte prosjekt.
 19. Tenkte det var best å rasjonere med kreftene, siden det var første gang han skulle skøyte i fem mil.
Similar words:
norrasjonell
norrasjonelt
norraffinere
norramponere
norrasere
norrasjon
norrasjonering
Your last searches:
 1. rasjonereLast searches

# NAL Term
1 Flag skifferplatta
2 Flag snakke tull
3 Flag desinterés
4 Flag matmor
5 Flag estela de humo
6 Flag gjøre en formell invending
7 Flag equinoccio
8 Flag infortunio
9 Flag vannplaning
10 Flag slothful
11 Flag snakke tull
12 Flag conspiradora
13 Flag kunstig befruktning
14 Flag bronchial
15 Flag visibilizar
16 Flag brother-in-law
17 Flag busende oppførsel
18 Flag motspänstighet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 921 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1046 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1693 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2999 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9002 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2677 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3270 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6196 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7010 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7591 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2380 - seconds.

mobiltelefon