logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for reagens:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norreagens
engchemistry [n]: agent, reagent
spachemistry [n]: agente [m], reactivo [m]
swechemistry [n]: reagens
Wiki:Innen kjemien er en reagens et stoff som forbrukes i en kjemisk reaksjon. Begrepene reaktant og reagens brukes ofte om hverandre, men med reagens mener man mer spesifikt et stoff som tilsettes i et kjemisk system for å starte en reaksjon eller for å se om en spesifikk reaksjon inntreffer.[1].
Example:
  1. Fotografiet ble en villig reagens - en katalysator for opplevelsesprosessen, og et ypperlig medium for innsikt og selvransakelse.
  2. President Reagens undertegnelse er et innledende skritt til en konkret avtale om kinesisk kjøp av våpen og våpenteknologi.
  3. Jeg håper at Senatets svar vil bli et raskt vedtak av sanksjonsloven og - om nødvendig - en opphevelse av et presidentveto, sa senator Lowell P. Weicker, som tilhører Reagens republikanske parti.
  4. Fra amerikansk side gjøres nå store anstrengelser for å forklare bakgrunn og hensikter for president Ronald Reagens strategiske forsvarsinititiv.
  5. Landsmøtet tar avstand fra president Reagens forslag om et såkalt forskningsprogram om utvikling av et nytt forsvarssystem basert på romvåpen.
  6. Med en lett omskriving av president Ronald Reagens valgløfte ifjor vår, venter Washington seg i det store og hele mer av det samme fra Managua.
  7. Når han forlater regjeringen utpå vårparten, vil det være et alvorlig tilbakeslag for høyrefløyen i president Ronald Reagens administrasjon.
  8. Reagens Star Warsplaner.
Results found in Swedish dictionary
swereagens
engchemistry [n]: agent, reagent
norchemistry [n]: reagens
spachemistry [n]: agente [m], reactivo [m]
Similar words:
engreagent
norreagere
norregent
swereagera
sweregent
engreader
engreading
Your last searches:
  1. reagensLast searches

# NAL Term
1 Flag svampig
2 Flag ton
3 Flag rullgardin
4 Flag lagledare
5 Flag granate
6 Flag survey
7 Flag yrkesgruppe
8 Flag multilateral
9 Flag drunkard
10 Flag klerikalisme
11 Flag tillslutning
12 Flag steinhard
13 Flag kidnappa
14 Flag aerobús
15 Flag olaglig
16 Flag förhörsbås
17 Flag embotijarse
18 Flag taxering

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1620 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1723 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2317 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3543 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9730 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6800 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7487 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1994 - seconds.

mobiltelefon