logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for realiserbar:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norrealiserbar
enggeneral [?]: realizable
spageneral [?]: realizable
swegeneral [?]: realiserbar
Example:
  1. Det trenges en realiserbar produkt eller tjenesteide, et marked, menneskelige, finansielle og materielle ressurser, om en ny bedrift skal kunne tuftes på et fornuftig økonomisk grunnlag.
  2. Dette gjelder særlig om en ordning med realskatt viser seg realiserbar ut fra sosiale mål og praktiske forhold, sa administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå, Arne Øien, på Sosialøkonomenes høstkonferanse.
  3. I statsbudsjettet for 1984 beregnet Regjeringen at kommunene ville få en realiserbar likviditetsgevinst som følge av at statsbidragene til primærkommunenes helse og sosialordninger fikk fremskutt utbetalingstidspunkt.
  4. Selskapet har tidligere ment at oljeproduksjonen fra 34området kunne settes igang i 1994, men utelukker nå ikke at den kan fremskyndes med et år eller mer dersom den nye plattformtypen viser seg realiserbar.
  5. Selv om ikke denne verdistigning er realiserbar for eieren, bør man likevel ta dette forhold i betraktning ved fastsettelse av den rentesats som skal anvendes for å beregne festeavgiften.
  6. Ifølge Husum ville en drift over seksåtte år med to pelletsverk neppe være realiserbar i dagens Sydvaranger, selv om den økonomisk sett fremsto som et billigere alternativ.
  7. Men en slik vurdering av forholdet mellom mediepolitikk og kulturpolitikk bør ikke føre til at vi forsømmer en viktig forutsetning for at målsetningen om økt norsk programproduksjon skal bli realiserbar utdannelse av kvalifiserte programskapere.
  8. Mens loftsleiligheter i Oslo tidligere ble betraktet som selve ungkarsdrømmen, særlig beregnet på og realiserbar for den fingernemme arkitekt, kan man idag se anderledes lyst på toppen av verden.
Similar words:
swerealisera
norrealisere
norrealisering
norreduserbar
swerealisering
swereglerbar
engrealise
Your last searches:
  1. realiserbarLast searches

# NAL Term
1 Flag skier
2 Flag élite
3 Flag fordunkle
4 Flag general
5 Flag klipsk
6 Flag portgång
7 Flag paljett
8 Flag lima
9 Flag secuestradora
10 Flag humane
11 Flag percusor
12 Flag rette oppmerksomheten på
13 Flag ambiente
14 Flag adapted
15 Flag missköta
16 Flag østerut
17 Flag lucha
18 Flag ventilación

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1434 - seconds.

mobiltelefon