logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for realisme:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrealisme
enggeneral [n]: realism
konst - litteratur [n]: realism
spageneral [n]: realismo [m]
konst - litteratur [n]: realismo [m]
swegeneral [n]: realism
Synonyms:sannhet, realitet
Wiki:Realisme brukes i hverdagsspråket synonymt med «virkelighetssans». Innen eldre kunst brukes begrepet om «det som imiterer virkeligheten». På midten av 1800-tallet fikk begrepet flere spesifikke betydninger.
Example:
 1. Bassøe påpekte at det er ganske udiplomatisk av en megler å snakke markedet ned, men slik han så situasjonen, kalles det på bakkekontakt, realisme og genialitet, ikke rosenrøde drømmerier.
 2. Da er det forslagets realisme som blir satt på prøve.
 3. Den sosialistiske realisme er den grunnleggende metode i sovjetisk skjønnlitteratur og litteraturkritikk og krever av kunstneren en sannferdig, historiskkonkret fremstilling av virkeligheten i dens revolusjonære utvikling.
 4. Det som for meg nå er blitt spørsmålet er om prestisje teller mer enn realisme.
 5. Forholdet til SovjetUnionen må baseres på den kjølige realisme som vet at ord som vennskap eller naboskap ikke eksisterer i den maktpolitikk som dyrkes i Kreml. her er det bare tale om den sterkestes rett.
 6. Blant de sider ved den afghanske befolkning som særlig vekker beundring, er halstarrigheten, det mange kaller mangelen på realisme.
 7. Brevet til Justis og politidepartementet ser jeg på som et rop om realisme.
 8. Det viktigste er ikke at vi står foran en ny forhandlingsrunde, men at vi går inn i forhandlingene med en form for realisme.
 9. Et viktig element som har gitt større realisme i Nordsatarbeidet, er TeleXprosjektet, som var et svensk initiativ, men som nå blir virkeliggjort som et samarbeidsprosjekt mellom Sverige, Norge og Finland.
 10. Her i USA foregår en temmelig formidabel bevegelse i retning av det man kaller en ny realisme i kunsten.
 11. Jeg føler novellene mine som en kollisjon mellom symbolikk og realisme.
 12. Når krybbene er tomme, bites hestene, lød det fra Robert Wright, som var opptatt av realisme i budsjettet.
 13. Planene om en fergefri motorvei og jernbaneforbindelse mellom Oslo og SentralEuropa inneholder adskillig realisme, sier statssekretær Anders Madslien i Samferdselsdepartementet.
 14. Ambisiøse ledere drives av en større entusiasme enn økonomisk realisme.
 15. Andre land får til en oppmykning av de automatiske justeringsmekanismer og ser at lønnsutviklingen viser større grad av realisme.
 16. Andrej Gromyko efterlyste i møtet med utenriksminister Khan større realisme fra pakistansk side.
 17. At PLOs terrorvirksomhet mot Israel er mindre idag enn tidligere, skyldes ikke større forhandlingsvilje eller realisme i PLO.
 18. Balansen i forholdet mellom romantikk og realisme har i det hele tatt vist en slem tendens til å forskyves til fordel for romantikken.
 19. Da Maksim Gorkij la frem de nye retningslinjer for dikterne, innrømmet han at den kritiske realisme hadde vært nyttig ved avsløringen av det gamle samfunn.
 20. Dansk og finsk realisme i innstillingen til tingenes tilstand på globalt plan, samsvarer langt bedre med dagens situasjon enn norsk tafatthet, spekket med dobbeltmoral, når det gjelder en eksportartikkel som akevitt.
 21. De bør gi grunnlag for realisme og for lavstemt håp.
 22. De figurative surrealistene, som Dali og Magritte, har utviklet en stil som har blitt kalt fantastisk realisme.
 23. De svake skildret med realisme og en egen sær lunhet.
 24. De var lei av romantikk og forherligelse, og i fiskerbyen fant de den realisme de søkte.
 25. Den er et uttrykk for den samme realisme.
 26. Den er jordnær i sin realisme.
 27. Den moderate og realistiske Len Murray, som tok over generalsekretærjobben efter Vic Feather i 1973, talte på siste LOkongress for nødvendigheten av en ny realisme i britisk fagbevegelse, spesielt i forholdet til Thatcherregjeringen.
 28. Den realisme, smertelige varme og ydmykhet som radierte fra denne skikkelsen var genuint kristen.
 29. Den samme realisme som gjenspeiles i en lang artikkel i Pravda med titelen Veien til Kabul burde kanskje også komme til uttrykk i Kremls politikk.
 30. Der vedtok man at den sosialistiske realisme skulle være den eneste gyldige retning for forfatterne i SovjetUnionen.
Similar words:
engrealise
engrealism
sparealismo
swerealism
engrealize
norrealist
norrealisere
Your last searches:
 1. realismeLast searches

# NAL Term
1 Flag blunt
2 Flag godson
3 Flag wholly occupied
4 Flag apricot
5 Flag utpeke som
6 Flag festoon
7 Flag fuktighetsbevarende krem
8 Flag utleier
9 Flag sanatorio
10 Flag avstengt
11 Flag splintres
12 Flag infiltrar
13 Flag klarne
14 Flag innstramme
15 Flag rubbery
16 Flag ground floor
17 Flag frosseri
18 Flag desacierto

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 351 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2258 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 603 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1259 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4111 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4992 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5252 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4355 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4977 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8823 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1121 - seconds.

mobiltelefon