logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for redigering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norredigering
engpublisering [n]: emendation
spapublisering [n]: corrección [f]
swepublisering [n]: redigering
Example:
 1. Denne redigering gir en feilaktig oppfatning av hva Sjaastad mener, sier Einar Hellum, fungerende sjef for pressekontoret i Forsvarsdepartementet.
 2. Da vil Klepprepresentantene oppdage at det kart de er forledet til å orientere efter, har vært utsatt for fiffig redigering fra Ap., LO og Lærerlaget.
 3. Dagspressens redaktør i jubileumsåret, Trond Degnes, har da også hatt en meget heldig hånd med bladets redigering.
 4. Han forteller at lagets første redaktør gjennom flere decennier, historikeren Theodore C. Blegen, satte et høyt mål som stadig gjelder : den norskamerikanske skriftserien skal underkastes en strengt videnskapelig behandling av kildematerialet og en kritisk og omhyggelig redigering.
 5. Kjapp redigering og morsomme overganger skiller det fra omtrent all annen norsk TVproduksjon, og programlederne er overbevisende dyktige til å skape sin egen atmosfære.
 6. Opptakene ble gjort i USA i sommer, og bare danske opptak og redigering gjenstår.
 7. Redigering av stoffet er fag, særlig i et sterkt medium som TV.
 8. SGLTV har egnet seg godt som studieobjekt når det gjelder gjernsyn efter en demokratisk modell, fordi tiltaket har vært det eneste TVforsøket hittil som har satset aktivt på publikums deltakelse i alle ledd i produksjonen - planlegging, tilrettelegging, filming og redigering.
 9. Hvilket helsedirektøren aldri har gjort, men som fjernsynets redigering tydeligvis fikk det til.
 10. 1988 vil gå med til klipping og redigering, og serien med fire til seks episoder vil bli vist i fjernsyn først i 1989, får Gudbrandsdølen opplyst.
 11. Bortsett fra i spørsmålet om reklame og tippemidler til idretten, har landsmøtet overlatt til programkomiteen og sentralstyret å foreta den endelige redigering av programmet.
 12. Da var de to første episodene i høstens serie i boks, men vanligvis skjer opptakene og redigering samme dag.
 13. Det blir et praktisk, produksjonsrettet studium hvor det blir lagt stor vekt på emner som regi og redigering av videogrammer, dramaturgi, og TVjournalistikk.
 14. Det gir fine muligheter for redigering og deskoversikt.
 15. Det satses spesielt på å påta seg produksjonsoppgaver for TVselskaper, forestå redigering og kopiering av TVprogrammer samt kjøpe filmrettigheter og gå inn som investor i filmprosjekter.
 16. Disse terminalene har mulighet for omfangsberegning, layout og redigering av tekst.
 17. Efter denne lille redigering kan han lettere gå videre med å påstå at vi forsøker å definere spillet og dets regler, for så å være frekk overfor dem som i stedet velger å følge lov og rett eller ivareta sitt parlamentariske ansvar.
 18. Ett av medlemmene syntes det ble i meste laget med syting og klaging og ba om at man modererte forslagene noe under den endelige redigering.
 19. Idag er Norge faktisk verdens fremste land når det gjelder moderne leksikonproduksjon og redigering, mener Tveterås.
 20. Kommunalråd Hans Svelland sa at NRK ikke burde ha dårlig samvittighet, men at de bør berømmes for å holde en renslig linje når det gjelder redigering av bilder.
 21. Kulen filmes alene mot en sort bakgrunn i rotasjon, likeledes hånden som holder revolveren, og til slutt blir hvert enkelt opptak sammenført i en optisk redigering, med utrolig realistisk resultat.
 22. Man håper at det blir en ny redigering av spalten, slik at galleriene kan komme tilbake på plass igjen.
 23. Men han følte det nødvendig å få frem sin egen versjon av alle diskusjonene om redigering og manipulering av manuskriptene, og om feighet og mot.
 24. NRK kjøpte manuset av Axel og meg, og opptak og redigering ble gjort i regi av NRK.
 25. Opplysningsavdelingen arbeider også med redigering av ismeprogrammer med liberalisme, konservatisme, kommunisme og sosialisme med Kjell Arnljot Wig som programleder.
 26. Rotete redigering og dårlig farvetrykk - dette var noen av de reaksjoner som kom da det første bindet av Nye Store Bibelleksikon ble lagt på bordet mandag.
 27. Selv om store deler av ankeerklæringen er ført i pennen av de tre opprinnelige forsvarere, har altså Treholts redigering, hans personlige tilføyelser og utvidelsen av ankegrunnlaget vært så omfattende, at ingen av advokatene har vært villige til å medundertegne dokumentet.
 28. Som eksempel nevner hun TVdebatten i 1982 som ble vist på sovjetisk fjernsyn uten noen form for redigering eller forhåndscensur.
 29. Stavanger Aftenblad og journalist Fritjov Øverland bruker benevnelsen hektisk og oppjaget ; i det hele tatt en altfor lite stram redigering.
 30. Temavalget for disse opptakene tar utgangspunkt i Petersons musikalske røtter, og Norman Granz har også gjennomført en fin innbyrdes redigering av sporene.
Results found in Swedish dictionary
sweredigering
engpublicering [n]: emendation
norpublicering [n]: redigering
spapublicering [n]: corrección [f]
Similar words:
sweregering
swereducering
engreddening
swerefusering
norredigere
norregjering
norrealisering
Your last searches:
 1. redigeringLast searches

# NAL Term
1 Flag cavernous
2 Flag construction business
3 Flag caché
4 Flag stut
5 Flag cacería humana
6 Flag undependable
7 Flag krisetiltak
8 Flag förkorta perspektiviskt
9 Flag uniformert
10 Flag tidsmargin
11 Flag cacería de zorros
12 Flag dosan
13 Flag devastar
14 Flag skruppelløs
15 Flag legendarisk
16 Flag proporsjon
17 Flag tidsskriftsjargong
18 Flag anales

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 495 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3312 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4121 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4296 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3515 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4102 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6923 2 2019-01-21 15:14:56
Guisos 4082 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4771 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7470 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1516 - seconds.

mobiltelefon