logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for referat:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norreferat
engjournalisme [n]: commentary
spajournalisme [n]: comentario [m], reportaje [m]
swejournalisme [n]: referat
Synonyms:aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag
Wiki:Et referat er et kort sammendrag av noe man har lest, hørt eller opplevd. Referat regnes som en sakprosatekst. Det er viktig å få med hovedpunktene.
Example:
 1. En revolusjon er på gang innefor kommunikasjonsteknologien, drevet frem av sammensmeltingen mellom teleog datateknologi, skrev Aftenposten i et referat fra Telecomutstillingen i Geneve i oktober.
 2. S. Yakub Khjan ble erklært at Pakistans fiendtlige handlinger mot Afghanistan, en stat som er vennligsinnet overfor SovjetUnionen, ikke kan unngå å gi seg utslag i de sovjetiskpakistanske forbindelser, het det i telegrambyrået Tass referat.
 3. Slik lød det innledningsvis i Aftenpostens referat efter at Tom Sandberg hadde sikret seg sin åttende NMtittel i kombinert på hjemmebane i Mo i Rana sist vinter.
 4. Det er ingen hard strid innen NRKledelsen i forbindelse med etableringen av P2 i Trondheim, slik man kan få inntrykk av efter et referat av en samtale med meg i Bergens Arbeiderblad, uttalet programdirektøren i P2, Arne Bonde, til Aftenposten.
 5. Vi er nå tilbake igjen til den objektive måte å se tingene på, og det er jeg glad for, sier han, og presiserer at det er viktig å legge vekt på å skille mellom referat og kommentar.
 6. Aftenposten for 15. februar har under overskriften Bivirkninger av medisiner et noe kortfattet, men betydelig misvisende referat fra et presseseminar som NoReFarm holdt den 6. februar i år.
 7. Aftenposten hadde 22. februar et referat fra Stortingets debatt om Datatilsynets årsmelding for 1982, som gir leserne et feilaktig inntrykk av et av de omdiskuterte spørsmål som var særlig i forgrunnen.
 8. Aftenposten har i sin aftenutgave av 2 / 3 1984 et referat fra møte i Oslo skolestyre dagen før.
 9. Aftenposten har nylig omtalt landskonferansen i Den norske fredskomite både ved referat og i lederartikkel.
 10. Av det summariske referat fra plenumsmøtet fremgår det at et medlem av politbyrået, den 85 år gamle veteran Zola Dragojtsjeva, trakk seg ut av politbyrået efter eget ønske.
 11. Av referat fra Noregs Mållags landsmøte fremgår at laget arbeider for å få bort ordningen med at det bare er foreldre som kan delta i avstemningene.
 12. Avisens kritikk skal ifølge Aftenpostens referat være basert på vel halvannet års erfaringer med det nye departement.
 13. Barns angst i atomalderen, referat fra internasjonale undersøkelser foretatt i Europa inkl.
 14. Boken blir et noe likegyldig referat fra en dagdrivers livs.
 15. Bortsett fra å forårsake en avisfeide med konkurrenten Demokraten, har Fredriksstad Blads referat gitt gjenlyd fra stortingssalen til det sovjetiske telegrambyrå Tass.
 16. DE ansattes organisasjon har skriftlig beklaget at hele debatten om personalets fremtid har vært ført bakom lyckta dörrar, og at det av den grunn ikke finnes noe referat eller lignende å holde seg til for å klarlegge ledelsens motiv.
 17. Dagen efter, 9. mars, dekket Dagsrevyen stortingsdebatten om gråsoneavtalen, med nærmere et kvarters referat og opptak.
 18. De var enige om at det ikke skulle gis noe referat fra møtet, men mellompartienes formenn ga uttrykk for at de var nøkternt optimistiske med hensyn til den beslutning Høyre kommer til å treffe i eftermiddagens møte.
 19. Den enerådende presidenten åpnet sitt kommunistpartis 13. kongress i Bucuresti med et referat som samtidig bekreftet hovedtrekkene i Romanias egne utenrikspolitiske standpunkter innen østblokken.
 20. Dersom avisens referat er korrekt, og det er det vel liten grunn til å betvile, synes jeg det avdekker den norske regjerings og norske parlamentarikeres holdning til hvalfangst på en ypperlig måte.
 21. Dessuten, mener Andenæs, bør den krenkede ved rettsstridig referat eller omtale i massemedia ha krav på erstatning for både økonomisk og i ikkeøkonomisk skade.
 22. Det er den store, franske sportsavis LEquipes boksereporter JeanMichel Rouet som skriver dette i sitt referat imorges fra kampen i KBhallen i København igår og omtaler Tangstads boksing som imponerende og dynamisk.
 23. Det er ikke bekreftet at et slikt referat er blant det materiale som Treholt hadde på seg da han ble arrestert på Fornbu ved middagstid fredag.
 24. Det er ikke gitt noe referat fra møtet.
 25. Det fremgår av Aftenpostens referat fra rettssaken i Bodø mot mannen som ble dømt for å ha drept sine to sønner, at forsvareren, h.r.adv.
 26. Det gjelder også Aftenpostens referat 27. august av rektor Jørgen Randers tale ved immatrikuleringen av de nye studenter ved BI.
 27. Det har i den senere tid vært enkelte artikler i Aftenposten i forbindelse med dyreforsøk, både som debattinnlegg og som referat fra utenlandsk debatt.
 28. Det lages også et omfattende referat som blir distribuert og tatt opp i de berørte avdelinger, opplyser Gjerde, som selv har sittet som rådsmedlem i mer enn 10 år før han ble NRKsjef.
 29. Det var efter nyhetsbyrået Tass referat å dømme lite oppsiktsvekkende nyheter i Gorbatsjovs tale.
Results found in Swedish dictionary
swereferat
engjournalism [n]: commentary
norjournalism [n]: referat
spajournalism [n]: comentario [m], reportaje [m]
Synonyms:disposition, förteckning, kompendium, lista, översikt, register, sammandrag, tabell, tidsschema, utdrag
Anagrams:erfaret
Wiki:Ett referat (av latinets refero, tillbakaförande) är en, vanligen förkortad, text eller verbal redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande. Till skillnad från recensioner, tolkningar, krönikor, eller analyser, får referat inte innehålla skribentens åsikter eller slutledningar. Ej heller får referatet förvanska ursprungstextens eller händelsernas mening eller syfte genom medvetna val av värdeladdade ord.
Similar words:
engrefer
engrefer to
engreferee
engreferral
engrefract
norreferent
norrenegat
Your last searches:
 1. referatLast searches

# NAL Term
1 Flag tenn-
2 Flag sínodo
3 Flag syrsätta
4 Flag inta middag
5 Flag tilrettelegge etter
6 Flag mugido
7 Flag voks
8 Flag bulk
9 Flag stare
10 Flag check up on
11 Flag virl
12 Flag lugar de honor
13 Flag antinatural
14 Flag hyfsat
15 Flag dampskip
16 Flag los pobres
17 Flag öva
18 Flag caldo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 685 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1804 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6796 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1643 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5177 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5986 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6437 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5433 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5959 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1801 - seconds.

mobiltelefon