logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for referere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norreferere
engjournalisme [v]: commentate
spajournalisme [v]: comentar, hacer un reportaje sobre
swejournalisme [v]: referera
Synonyms:skildre, sitere, avspeile
Derived terms:referere til, preferere
Example:
 1. Jeg kan bare referere mitt inntrykk, og det dreier seg mer om formodninger og mulige utviklingslinjer enn om fakta, fremholder Willoch.
 2. Når jeg hører eldre reklamefolk begynne å referere til hvorledes ting ble gjort før, da vet jeg at de er på defensiven.
 3. ARBEIDERPARTIETS leder Gro Harlem Brundtland søker å bevise sitt alibi om sikkerhetspolitisk troverdighet ved å referere til hva Aftenposten skrev da partiet fremla sitt forslag til nytt stortingsvalgprogram for to og en halv måned siden.
 4. Birgitte Grimstad ble bedt om å referere sine synspunkter, og ble igjen møtt med applaus.
 5. Biskopen ønsker ellers ikke å gå i detalj om innholdet i brevene, langt mindre referere ordlyden i de krasseste.
 6. Det er altså en relativt fersk problemstilling sett fra et vitenskapelig synspunkt, og vi hadde derfor ingen spesielle undersøkelser å referere til.
 7. Det er ingen grunn til å referere enkelthetene i en tapt bevaringssak på Kampen.
 8. Dommeren mener imidlertid at Aftenposten gikk lenger enn å referere siktelsen ved at ranet ble referert på en slik måte at leserne måtte få den oppfatning at 38åringens skyld ble fastslått ved selve siktelsen.
 9. Egentlig skulle Svein Mathisen til København som sportsjournalist for avisen Fædrelandsvennen og referere kampen DanmarkNorge onsdag fra pressetribunen.
 10. Ein kopi av dette brevet vart ellers straks levert Aftenposten - som let vere å referere det.
 11. En utskrift av TVdebatten viser at jeg uttrykkelig har sagt alt det fru Brundtland sier at jeg har glemt eller unnlatt å referere.
 12. For han kan ikke referere til andre tall enn slike som er oppgitt ved noen av hjelpesentrene.
 13. Han mener konfirmasjon bare kan referere seg til kirkens konfirmasjon, og at konfirmasjonens vesentlige innhold er at konfirmanten bekrefter dåpsløftet.
 14. I Arbeiderbladet legger hun til at han unnlot å referere det neste avsnittet.
 15. I omtale av kong Olavs grunnstennedleggelse til norsk Teknisk Museums nybygg på Frysja i fredagens morgenutgave, kom vi til å referere galt navn i billedteksten.
 16. Jeg synes for min del heller ikke at det har noen hensikt å bruke Aftenpostens spalter på å referere en detaljert og opphisset ti år gammel polemikk som i stor grad dreier seg om newzealandske forhold.
 17. Journalister er flinkere til å referere andres møter.
 18. Kampen gikk i København igår kveld, men NRK nøyer seg med å referere resultatet.
 19. Kvaliteten på det som selger er ofte dårlig, og professoren peker også på at det ofte er helt ukyndige journalister som settes til å referere rettssaker eller lage intervjuer om rettsspørsmål.
 20. Kåre Lassen, Bergen, hevder at mitt tilsvarer av 28 / 5 er misvisende siden jeg skriver som om han spesielt støtter seg til Anna Wahlgren som barneautoritet, og viser til at det han egentlig mente, var å referere til Anna Freud.
 21. La meg bare kort referere fra en interessant liten statistikk over ølprisene i VestEuropa, hvor Norge med sine skyhøye avgifter selvsagt topper.
 22. Med et seriebeslektet tilnavn, som den selvbevisste, fremmadstrebende tegner og skribent av anstendighetsgrunner nekter oss å referere, var det ikke mer enn rett og rimelig at 17åringen allerede i ung alder siktet seg inn mot en karriere som serietegner.
 23. Medienes oppgaver er ikke begrenset til å referere det som blir sagt i rettssalene.
 24. Men barneombudet kan bare referere til lovverket som sier at begge foreldre kan ta ut 10 dagers omsorgspermisjon hver i løpet av et år inntil barnet fyller 10 år.
 25. Men han unnlot å referere det neste avsnittet.
 26. Men i andre sammenhenger, uten å referere direkte til Moskva, understreket Thach med påfallende kraft at Vietnam har både vilje og evne til å klare seg selv.
 27. Men vanligvis går det en grense utenfor det organiserte undervisningstilbud, sier Dalin, som ennå ikke kan referere konkret hvilke forslag utvalget vil komme med.
 28. Men vi ble da mett og glad ; og for igjen å referere til udødelige Egner og Hakkebakkefolket : spiser man nøtter, gulerøtter osv... og persille - ja, så spiser man ihvertfall ikke hverandre.
 29. Mere behøver vi ikke å referere av dette vrøvl som aldri kom helt på humorens vinger - før det finurlige tillegg efter farsens avslutning.
 30. Mine uttalelser blir ikke feil fremstilling ved å referere interne vedtak ingen kjenner utenfor det skjermede miljø, vedtak som representerer et partssyn i debatten om tilpasningen av NIFs sentraladministrasjon til en mer effektiv, fleksibel, åpen, vital og utadvendt sentraladministrasjon for norsk idrett.
Similar words:
engreferee
swereferera
engreference
norreferent
norreformere
norrefusere
norreparere
Your last searches:
 1. referereLast searches

# NAL Term
1 Flag trapezist
2 Flag inherit
3 Flag jugoslavisk
4 Flag drowned man
5 Flag karibisk
6 Flag clunk
7 Flag soften up
8 Flag frigöra
9 Flag dokument
10 Flag investitur
11 Flag eggleder
12 Flag synde
13 Flag administration
14 Flag anonymous
15 Flag times
16 Flag ha på
17 Flag pira
18 Flag ravages

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7955 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1480 - seconds.

mobiltelefon