logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for regime:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engregime
norpolitics [n]: regime [u]
medicine [n]: kur [u], diett [u]
spapolitics [n]: régimen [m]
medicine [n]: régimen [m]
swepolitics [n]: regim [u]
medicine [n]: kur [u], diet [u]
Synonyms:
 1. [n]: government, authorities, polity [gt]
 2. [n]: regimen, plan [gt], program [gt], programme [gt]
Derived terms:regimen, regiment, regimental, regimentation, ancien regime, pupet regime, regimentals, regimented
Anagrams:emigre
Wiki:The word regime (occasionally spelled ""régime"") refers to a set of conditions, most often of a political nature.
Example:
 1. The obsolete regime is about to collapse.
 2. Japan has been one of the greatest beneficiaries of the free trade system under the GATT regime.
 3. All political dissidents were purged under the former regime.
 4. The rebel concealed his ambition to destroy the regime.
 5. His regime is bound to collapse.
 6. In which direction will Syria develop after the regime change?
 7. Mugabes regime did not so much slide as plunge headlong into kleptocracy.
 8. The regime was eventually ousted from power.
Results found in Norwegian dictionary
norregime
engpolitics [n]: regime
spapolitics [n]: régimen [m]
swepolitics [n]: regim
Synonyms:
 1. direktiv, rør, kabel, ledning, styre i er selskap, styre, presidium, direksjon, pipeline
 2. forherskende, ledende, herskende
 3. herredømme, befal
 4. rike, imperium, kongerike
Derived terms:regiment, regiments-
Wiki:Regime betyr styre, styresett eller styreform. Men brukes ofte ofte i negative sammenhenger, som f. eks strengt eller hardt regime.
Example:
 1. Fra Gaddafis regime har vi opplevd det meste efterhvert, men dette overstiger likevel hva man trodde den libyske diktatoren var i stand til.
 2. Germa Lionel kom til Tripoli bare tre dager efter et mislykket kuppforsøk mot oberst Muammar alGadafi den 8. mai iår - det foreløbig siste i den serie angrep og sabotasjeaksjoner rettet mot oberstens regime den siste tiden.
 3. Seks år efter den islamske revolusjonen som styrtet sjah Mohammad Reza Pahlevi later det til at ayatollah Ruhollah Khomeinys regime har full kontroll, til tross for endel uløste problemer.
 4. Sjefen for USAs sydlige militærkommando har i en Kongresskomite uttalt at Mexico har det mest korrupte regime og samfunn i MellomAmerika.
 5. Det er dårligere stelt med visse former for frihet, så som ytringsfrihet og pressefrihet, i Zimbabwe idag enn hva tilfellet var under Ian Smiths regime, hevdet i helgen to biskoper overfor Høyredelegasjonen som er på rundreise i det sydlige Afrika.
 6. Dette skjer til et regime som har angrepet ØstTimor, hvor en tredjedel av befolkningen - omkring 250 000 mennesker - er blitt drept.
 7. Et 3000 år gammelt keiserrike sto for fall i revolusjonens tegn, og et militært regime overtok.
 8. Hvis Kongressen nekter å akseptere forslaget om krisehjelp til det nyvalgte regime, vil det, ifølge Reagan, skape en meget vanskelig situasjon for såvel USA som MellomAmerika, sa han.
 9. Hvor er forbitrelsen, hvor er raseriet ? samarbeide med det ukristelige regime i SydAfrika betegner han som like umoralsk som å støtte den politikk som ble ført under Adolf Hitler i Tyskland og av Josef Stalin i SovjetUnionen.
 10. Iran har ikke oppgitt sitt forsøk på å få fjernet president Saddam Hussein og hans regime i Irak.
 11. Min mann ble truet på livet og så ikke lenger noen mulighet til fortsatt virke i Nicaragua under sandinistenes regime, fremholder fru Macias.
 12. Når et regime foretrekker vilkårlighet fremfor rettferdighet i sin politikk, er det all grunn for det alminnelige samfunnsmedlem til å føle uro.
 13. Problemet er at vårt forhold til general Jaruzelskis regime nødvendigvis er kjølig, på grunn av unntaktstilstanden som ble innført i 1981.
 14. På samme måte som man under traktatsamarbeidet har kommet frem til effektive ordninger for bevaring av naturmiljøet, er det Regjeringens oppfatning at den fremtidige utnyttelse av mineralressursene bare kan trygges gjennom de forhandlinger om et regime som traktatpartene nå fører, sa Stray.
 15. Uten denne hjelpepakke vil El Salvador være maktesløs overfor geriljaens Cubastøttede offensiv, fremholdt han, under henvisning til at bevisene tårner seg opp for at Cuba vil fordoble sin støtte til geriljaen for å velte det nylig valgte regime i løpet av høsten.
 16. Vi er rede til å hjelpe Jose Napoleon Duartes nye regime, men jeg har ikke gitt noen konkrete løfter.
 17. Vi husker jo hva som skjedde med den tidligere direktør for FNs Menneskerettighetsavdeling, efter hans sterke engasjement mot det argentinske regime i saken som gjaldt forsvunne personer i landet.
 18. 28. mars året efter ble han dømt til fem års fangeleir med såkalt strengt regime.
 19. 6. mai ifjor ble Svarinskas dømt til syv års opphold i fangeleir med strengt regime, samt til efterfølgende tre års forvisning fra Litauen.
 20. Angrepet i Tripoli tirsdag kom på en tid da Gadafis regime blir stadig mer isolert og står overfor alvorlige indre vansker.
 21. Apartheidregimet i SydAfrika tar fortsatt den barbente løperjenten til inntekt for seg og sitt regime.
 22. Argentina så derimot i løpet av sitt første år med et nytt demokratisk regime ingen mulighet til å iverksette tilsvarende tiltak.
 23. At selvsamme regime også skyter ned et sivilt fly med nærmere 300 passasjerer, og i årene efter den annen verdenskrig har gått til permanent okkupasjon av Ungarn, Tsjekkoslovakia - for å nevne noen - og for tiden fører ren terrorkrig i Afghanistan, er da ikke noe å bry seg om.
 24. Avgjørende blir hva president Amin Gemayels regime ønsker, blir det sagt.
 25. Avtalen gikk i korthet ut på at Mocambiques president, Samora Machel, skulle sette en stopper for all ANCvirksomhet på og via Mocambiques territorium, mot at SydAfrika på sin side skulle innstille sin støtte til den mocambiquiske opprørsbevegelsen MNR og dessuten yde økonomisk assistanse til Machels regime.
 26. Ayatollah Khomeinys regime representerer et heslig vrengebilde på religiøse impulser og nasjonale tradisjoner.
 27. Babrak Karmals regime tyr til stadig mer desperate midler for å fylle rekkene i hæren.
 28. Bare den videre utvikling kan vise om det nye regime er et overgangsfenomen.
 29. Bare en måned efter Reagans utspill anklaget utenriksminister George Shultz makthaverne i Damaskus for å forsøke å knuse Gemayels regime og sikre seg kontrollen i Libanon.
 30. Befolkningen i et demokrati vil naturlig stille spørsmål om et regime virkelig representerer sitt folk.
Similar words:
sweregim
engrecipe
engrecite
engrefine
engregale
norregi
norregiment
Your last searches:
 1. regimeLast searches

# NAL Term
1 Flag benefactora
2 Flag discurso
3 Flag tentar
4 Flag kapon
5 Flag meldugg
6 Flag unproductive
7 Flag cheddar
8 Flag klänga fast
9 Flag hjemmelekse
10 Flag arched
11 Flag yodar
12 Flag akademiskt
13 Flag krama ur
14 Flag forsyne med proviant
15 Flag strenge restriksjoner
16 Flag kanonade
17 Flag sacrificial
18 Flag fiolblå

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1885 - seconds.

mobiltelefon