logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for register:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engregister
norbooks [n]: register [n]
hotel [v]: anmelde seg, innregistrere
mail [v]: rekommandere
schools [v]: innskrive
automobiles [v]: registrere
technical [v]: registrere
military [v]: innskrive
spabooks [n]: registro [m]
hotel [v]: firmar el registro, registrarse
mail [v]: certificar
schools [v]: matricular
automobiles [v]: registrar
technical [v]: indicar, registrar
military [v]: registrar
swebooks [n]: register [n]
hotel [v]: anmäla sig, inregistrera
mail [v]: rekommendera
schools [v]: inskriva
automobiles [v]: registrera
technical [v]: registrera
military [v]: inskriva
Synonyms:
 1. [n]: registry, written record [gt], written account [gt]
 2. [n]: timbre [gt], timber [gt], quality [gt], tone [gt]
 3. [n]: record [gt]
 4. [n]: memory device [gt], storage device [gt]
 5. [n]: air passage [gt], air duct [gt], airway [gt]
 6. [n]: regulator [gt]
 7. [n]: cash register, cashbox [gt], money box [gt], till [gt]
 8. [v]: record [gt], enter [gt], put down [gt]
 9. [v]: file, register [gt]
 10. [v]: enroll [gt], inscribe [gt], enter [gt], enrol [gt], recruit [gt]
 11. [v]: record
 12. [v]: read, show, record, indicate [gt]
 13. [v]: cross-file, campaign [gt], run [gt]
 14. [v]: show [gt], show up [gt]
 15. [v]: play [gt]
 16. [v]: mail [gt], post [gt], send [gt]
 17. [v]: affect [gt]
Derived terms:by registered mail, cash register, land register, register oneself, registered, registered mail, Registered Nurse, registered trademark, send by registered mail, unregistered, accumulator register, check register, chest register, head register, index register, register language, registered bond, registered post, registered representative, registered security, self-registering thermometer, shift register
Example:
 1. Hunger compelled the boy to steal money from the cash register.
 2. When did they register the names of the members?
 3. The bandits demanded all money in the register.
 4. Please pay at the register.
 5. Theres a long line at every cash register.
 6. No person by that name is listed in the register of the school.
 7. This register is out of commission.
 8. Could you please sign the register?
 9. New guests must register in the hotel book.
 10. We must register for the courses that were going to take by tomorrow.
 11. I believe this may be a correction after investigation of his date of birth in the family register.
 12. Yesterday I stumbled across a copy of my fathers family register.
 13. Well, said the shopkeeper, motioning for Dima to follow her to the cash register. Thatll be 3,000,000.99, then.
 14. Because machines could be made progressively more and more efficient, Western man came to believe that men and societies would automatically register a corresponding moral and spiritual improvement.
 15. If youre unhappy with your private life, I suggest you register on Facebook. Its the best way to get rid of it.
 16. The Ukrainian hryvnia is recognized with symbol “₴” and I want to register a bank in Ukraine for getting ₴.
 17. I cant figure out how to register a new domain name.
 18. She skimmed through the register to see if her name was in it.
 19. Tom caught Mary stealing his money from the cash register.
Results found in Norwegian dictionary
norregister
enggeneral [n]: records
bøker [n]: register
spageneral [n]: expediente [m], historial [m]
bøker [n]: registro [m]
swegeneral [n]: register
Synonyms:
 1. aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag
 2. begrensning, bredde, domensjon, format, grad, innhold, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volum
 3. diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, registrant, rulle, sekvens
Derived terms:adresseregister, føre inn i et register, jordregister, kortregister, strafferegister
Wiki:Register kan referere til: - Register (informatikk) - en samling av data om et bestemt emne - Register (musikk) - toneomfanget til et instrument - The Register - et britisk nettsted for teknologinyheter.
Example:
 1. I denne sammenheng må derfor nødvendigheten av et slikt register vurderes mot begrensningen i nevnte lov.
 2. Det finnes ikke noe register over hvor mange nordmenn som har mer enn to pass, opplyser ambassaderåd Svenn Refshal i Utenriksdepartementet.
 3. Jeg understreket derimot at det ikke er et slikt register det er tale om, selv om mange tror det, men om registrering av alle personer som er pågrepet for beruselse.
 4. Som så mange andre kunstnere har i Norden er ekspresjonismen en uttrykksform som er naturlig for meg - riktignok innenfor et register av moderate farver.
 5. Til forsvar for et slikt register er det hevdet at både våpenloven og veitrafikkloven krever edruelighet for å få tillatelse til ervervelse av skytevåpen og for å få utstedt førerkort.
 6. Ved å opprette Det Internasjonale Norske Register blir norsk shippingkunnskap og virksomhet bevart under norsk flagg.
 7. Å være beruset er ingen forbrytelse, og bør ikke kvalifisere til å komme i et eget register, sa Steenstrup, som advarte sterkt mot å registrere folk bare på grunn av beruselse.
 8. 10 stenger for et slikt register.
 9. Alle barn krever hele vårt register av evner og følelser enten de er av eget kjøtt og blod eller ikke.
 10. At han så vil registrere alle båter i et spesielt register, gir ingen penger til staten, for båtregistreringsavgiften skal bare dekke utgiftene i forbindelse med administreringen av registret.
 11. Begge har et formidabelt register både som sangere og som scenekunstnere, og meget av operaens umiddelbare appell hvilte på deres fremførelser.
 12. Beregningene baserer seg så vidt jeg vet stort sett på et svært mangelfullt båt register samt bransjens oppgaver over produksjonen for det norske marked og importen...
 13. Betingelsene for å kunne la seg registrere i det nye registret må være at et selskap som eier et skip på Det internasjonale norske register, ikke må drive noen virksomhet innenfor Norge, og at skipene ikke hyppig, eller i alle fall ikke regelmessig, anløper norsk havn.
 14. Bleskestad gir uttrykk for at hun savner skisseringer av muligheter for misbruk av et slikt register.
 15. Bleskestad mener som nevnt at politiet har behov for et register for å kunne utføre de kontrolloppgaver det er pålagt.
 16. Byråsjef Ragnar Askheim i Justisdepartementets Politiavdeling ser ingen praktisk betydning av et sentralt register for bortkomne pass.
 17. Da Morgenavisen i Bergen for kort tid siden gikk konkurs, fikk bostyret raskt pågang fra personer som ønsket å kjøpe avisens abonnementslister eller kjøpe tjenester basert på det samme register.
 18. Datatilsynet er betenkt, men ga senest i denne måneden vaktselskapet A / S Bedriftssikring konsesjon for et slikt register.
 19. Datatilsynet har gitt Norges Forsikringsforbund tillatelse til å samle skadeopplysninger i et sentralt register, melder NRKDagsnytt.
 20. Datatilsynet sa i første omgang nei til et slikt register, av hensyn til personvernet.
 21. De eldste bildene er fra 1950årene da Heramb hadde funnet frem til de billedbyggende formler og det foredrag som alltid siden gir ham anledning til å spille ut sitt koloristiske register, med basis i spektralfarvene.
 22. De var omhyggelig utplukket for å gi både saksøkerne og myndighetene mulighet for å argumentere på basis av et bredt register av ulike kreftformer og deres forhold til radioaktivitet.
 23. Den påståtte mulighet for misbruk av det omstridte register synes å være lite underbygget.
 24. Derfor blir det et register neste år.
 25. Derimot vil et slikt register trolig bli opprettet for pornografiske og utuktige filmer og magasiner.
 26. Dersom vi først skal ha et slikt register, bør det føres på annen måte, uten navn og personnummer, slik at det ikke kan tilbakeføres til enkeltpersoner.
 27. Det eksisterer således ikke noe sentralt register.
 28. Det er derfor vanskelig å finne en saklig begrunnelse for å opprettholde et slikt register.
 29. Det er det voldsomt skiftende register i det bevegelsesmessige som kan forundre.
 30. Det er register og regnskap over dyrket jord og over fordeling av skogsarealet efter produktivitet.
Results found in Swedish dictionary
sweregister
enggeneral [n]: records
böcker [n]: register
norgeneral [n]: register
spageneral [n]: expediente [m], historial [m]
böcker [n]: registro [m]
Synonyms:
 1. katalog, index, lista
 2. förteckning
 3. broschyr
Derived terms:adressregister, föra in i ett register, jordregister, kortregister, registerat varumärke, straffregister
Similar words:
engreciter
norregissere
norregistrere
norregistrert
sweregissera
sweregistrera
swerester
Your last searches:
 1. register


Register was recognized as a English verb

Infinitive: (To) register
Gerundio: registering
Past participle: registered
Indikative
1. Present
 • i
  register
 • you
  register
 • he
  registers
 • we
  register
 • you
  register
 • they
  register
8. Perfect
 • i
  have registered
 • you
  have registered
 • he
  has registered
 • we
  have registered
 • you
  have registered
 • they
  have registered
2. Imperfect
 • i
  registered
 • you
  registered
 • he
  registered
 • we
  registered
 • you
  registered
 • they
  registered
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had registered
 • you
  had registered
 • he
  had registered
 • we
  had registered
 • you
  had registered
 • they
  had registered
4a. Future
 • i
  will register
 • you
  will register
 • he
  will register
 • we
  will register
 • you
  will register
 • they
  will register
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have registered
 • you
  will have registered
 • he
  will have registered
 • we
  will have registered
 • you
  will have registered
 • they
  will have registered
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would register
 • you
  would register
 • he
  would register
 • we
  would register
 • you
  would register
 • they
  would register
12. Conditional perfect
 • i
  would have registered
 • you
  would have registered
 • he
  would have registered
 • we
  would have registered
 • you
  would have registered
 • they
  would have registered
Subjunctive
6. Present
 • i
  register
 • you
  register
 • he
  register
 • we
  register
 • you
  register
 • they
  register
13. present perfect
 • i
  have registered
 • you
  have registered
 • he
  have registered
 • we
  have registered
 • you
  have registered
 • they
  have registered
past
 • i
  registered
 • you
  registered
 • he
  registered
 • we
  registered
 • you
  registered
 • they
  registered
plu
 • i
  had registered
 • you
  had registered
 • he
  had registered
 • we
  had registered
 • you
  had registered
 • they
  had registered
Imperative
Affirmative
 • you
  register!
 • we
  Let's register!
 • you
  register!
Negative
 • you
  don't register! (do not register)!
 • you
  don't register! (do not register)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag apeliknende
2 Flag forbears
3 Flag notice to the contrary
4 Flag ister
5 Flag ögla
6 Flag situasjon
7 Flag dra ut
8 Flag skulpturere
9 Flag imploring
10 Flag brummende
11 Flag övermakt
12 Flag power surge
13 Flag seire
14 Flag beklagelig
15 Flag avlede
16 Flag cucharada
17 Flag privat kontor
18 Flag prognostisere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 561 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 697 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1334 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8199 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2908 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5826 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6644 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7169 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1510 - seconds.

mobiltelefon