logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for regjere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norregjere
engpolitics [v]: govern, rule
spapolitics [v]: gobernar
swepolitics [v]: regera
Synonyms:
 1. klubbe, spike, fastsette, gi ordre, definere, beslutte, styre, avgjøre, kommandere, avtale, fastslå
 2. råde, dominere
 3. instruere, dirigere, eskortere, veilede, anføre, foregående, lose
 4. herske, foreslå, rekommandere, gjelde
 5. ordne, bestemme, kontrollere, rette, lede, manøvrere, beordre
Example:
 1. Med en mer matematisk rettferdig valgordning må Arbeiderpartiet belage seg på å regjere enten sammen med andre eller med andre partier som støtte i Stortinget, og Arbeiderpartiet er ikke modent for dette.
 2. Alle partier vil helst regjere alene.
 3. I dagens Italia er det i praksis umulig å regjere uten kommunistenes støtte eller iallfall stilltiende løfte om ikke å stikke for mange pinner i hjulene, er det blitt sagt.
 4. Jeg akter ikke å kaste bort tid med å fornærme folk som jeg trenger hjelp av for å regjere USA.
 5. Jeg har inntrykk av at det er medlemmene i Oslo Politiforening som ønsker å regjere i Politiforbundet.
 6. Jo lenger jeg driver med politikk, desto mer overbevist blir jeg om at jeg er ideelt utstyrt for å regjere, sier han med en beskjedenhet som kler en mann som er sikker på å bli president.
 7. Selv om Poul Schlüters oppgave efter folketingsvalget fortsatt er vanskelig, har statsministeren styrket sin posisjon og sin autoritet i så sterk grad at det neppe kan herske tvil om hvem som skal regjere frem til neste valg i Danmark, sier Benkow.
 8. USA kan velge et republikansk team som har bevist at det kan lykkes eller et demokratisk team som har bevist at det ikke kan regjere.
 9. 13 vikingkonger kom til å regjere mer eller mindre i eller fra York, vikingperioden gikk over to hundre år.
 10. Avkledd slagordet om matematisk rettferdighet på borgerlig side og Arbeiderpartiets doktrine om styringstillegg på den annen side, står vi i virkeligheten overfor en kamp om best mulig uttelling for eget parti og om makten til å regjere landet.
 11. Det var i det hele tatt ikke stort det ble brukt av det tredje rikes koryfeer i den tid de hadde igjen å regjere.
 12. En president burde, ifølge Henry Kissinger, bli valgt for to sammenhengende perioder, slik at han kan rydde opp i sin egen valgkamp de første fire år, for å kunne regjere i de siste fire.
 13. Enkelte observatører går så langt som til å hevde at Craxi dermed kanskje har tatt livet av den evige sannhet i italiensk politikk, at det i praksis er umulig å regjere Italia uten iallfall stillferdig samtykke fra kommunistpartiet.
 14. Forsøket på å regjere landet ved hjelp av gamle metoder og sette folkets vilje til side, truer med å fremkalle en konflikt, hvis tragiske følger man vanskelig kan forestille seg, heter det i manuskriptet til Walesas tale.
 15. Før den tid var Europas folk gjerne innstillet på å la seg regjere av konger og fyrster slik det maktpolitiske spill la det til rette.
 16. Han får anskueliggjort hvorledes det hele egentlig er et tragisk spill om å regjere i sagmuggen.
 17. Han regner med at Willoch & Co. efter neste valg trenger Fremskrittspartiets stemmer for å regjere.
 18. Han trenger et stabilt politisk og økonomisk forhold til VestTyskland for å kunne regjere sitt DDR.
 19. Hittil har det vært en uskreven regel at om man ikke har sluppet kommunistpartiet inn i regjeringen, har det heller ikke vært mulig å regjere Italia uten det stilltiende samtykke.
 20. Hvis Craxi kan vinne et frontalangrep mot kommunistene og vise at det er mulig å regjere Italia selv om kommunistene mobiliserer hundretusener i gatene, kan det bety slutten på kommunistenes nøkkelrolle.
 21. Hvis FDPformann og utenriksminister Hans Dietrich Genscher og økonomiminister Otto Lambsdorff må tre tilbake eller svekkes sterkt, blir det vanskligere for Kohl å regjere.
 22. Høyrefolk like til toppen hadde lite imot at partiet fikk regjere alene efter valgseieren i 1981 ; noen hver brukte den gang abortsaken som aktivt eller passivt alibi for løsningen med mindretallsregjeringen.
 23. I første rekke henviser de til statsminister P. W. Bothas understrekning for kort tid siden av at det er blitt for dyrt for SydAfrika å regjere Namibia.
 24. Ingen av de to hadde særlig tilovers for general de Gaulle, og Roosevelt trodde at Frankrike efter krigen ville bli rammet av politisk kaos og bli omtrent umulig å regjere.
 25. Kardinalen spurte samtidig om staten, som inntil nylig forsøkte å regjere over kirken, er beredt til å anerkjenne kirkens rettigheter.
 26. Libanons statsminister, Rashid Karami, ba om tillatelse til å regjere med spesielle fullmakter i en nimåneders periode, da han torsdag la frem sin regjeringserklæring for Parlamentet.
 27. Men får Hackethal lov til å regjere - ja, da kan alt skje.
 28. Men om opposisjonen skulle vinne, er det ikke dermed sagt at den klarer å regjere, for det eneste de mange opposisjonspartier er enige om, er at de ikke liker fru Gandhi.
 29. Norske barn er tapere - iallfall hvis den sittende regjering får regjere stort lenger.
 30. Når han allikevel kaller dette for en rent privat reise, da driver Strauss i virkeligheten lett gjennomskuelig gjøn med dem som skal regjere i Bonn og som han mener ikke gjør jobben sin skikkelig.
Similar words:
norreagere
norregner
norregnete
norregulere
sweregera
sweregler
swereglera
Your last searches:
 1. regjereLast searches

# NAL Term
1 Flag serge
2 Flag interrupción
3 Flag aclimatar
4 Flag famous person
5 Flag medarbeterska
6 Flag for hire
7 Flag gentry
8 Flag avdekke
9 Flag granuloso
10 Flag phonetic
11 Flag porter
12 Flag slippa undan med
13 Flag fas
14 Flag ändlöst
15 Flag stylta
16 Flag junke
17 Flag ovenware
18 Flag de baja presión

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6787 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1601 - seconds.

mobiltelefon