logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for reglering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swereglering
engkontroll [n]: regulation
technical [n]: adjustment, adjusting
norkontroll [n]: regulering
spakontroll [n]: regulación [f], reglamentación [f]
technical [n]: arreglo [m], ajuste [m], adecuación [f]
Synonyms:
  1. helhet, hierarki, inställning, justering, konfiguration, uppställning, sammanhang, struktur, system, val
  2. bevakning, kommando, kontroll, uppföljning, uppsyn, övervakning, spionage
Derived terms:reglerings-
Wiki:En reglering är en statlig bestämmelse som inte låter den fria marknaden fungera fullt ut. Exempel på regleringar är minimilöner, hyresregleringar och miljö-, hälso- och arbetarskyddsbestämmelser. Regleringar bekämpas i allmänhet av liberaler men anses av andra, exempelvis socialister, vara viktiga verktyg för att staten ska kunna korrigera den fria marknadens nackdelar.
Similar words:
norregjering
norregulering
sweregering
swereglerings-
engrecovering
engrecurring
engreddening
Your last searches:
  1. regleringLast searches

# NAL Term
1 Flag pajas
2 Flag soothsayer
3 Flag surfe
4 Flag saliente
5 Flag hår
6 Flag visdomstand
7 Flag produsent
8 Flag embarazoso
9 Flag mealtime
10 Flag orättfärdig
11 Flag acosar
12 Flag klining
13 Flag mispeltre
14 Flag gudagåva
15 Flag hydda
16 Flag munväder
17 Flag jarretera
18 Flag lakun

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1040 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1683 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2994 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8992 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2670 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6187 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7002 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7579 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1550 - seconds.

mobiltelefon