logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for regnes:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norregnes
engvekt [v]: count
spavekt [v]: contar
swevekt [v]: räknas
Derived terms:regnes blant, som kan beregnes, som kan tilregnes, regnestykke
Anagrams:grense, genser
Example:
 1. Det kan neppe regnes med en samlet justering som gjør at Oslo kommune kommer gunstigere ut i sitt finasielle mellomværende med Staten.
 2. Dette verk må regnes som et av de underligste, mest originale i billedhuggerkunstens historie.
 3. Håndbok i sykepleie - hva det er og ikke er er den norske tittelen på boken som regnes som den første samlingen av kunnskaper i sykepleie.
 4. Jeg tror ikke det grann på det svenske eksemplet, erklærte Thunborg, som regnes for å være en god del mer forsvarsvennlig enn hva mange av hans regjeringskolleger og andre ledende sosialdemokrater er.
 5. Messen var ellers en bekreftelse på at krigsleketøy fortsatt regnes som gode gaveartikler for barn.
 6. Rettsvesenet tar seg særlig av de avviksformer som regnes som negative, farlige og selvforskyldte, f.eks. biltyveri, promillekjøring, ran og skattesnyteri.
 7. Velgeren kan gi uttrykk for om stemmeseddelen skal regnes et inngått listeforbund til gode eller ikke.
 8. Alpine World Cup regnes som en av idrettens mest geniale og største PRfremstøt.
 9. Amerikanerne har vært i Norge mindre enn en håndfull ganger, mens britene må regnes som veteraner når det gjelder vintertrening.
 10. Doseth og Dæhli kan regnes som de to sterkeste klatrerne på Everestlaget.
 11. Duer må regnes som helsefarlige.
 12. FAO - regnes som en av de minst effektive organisasjoner innen hele FNsystemet, hvilket ikke sier så rent lite.
 13. Fylket regnes å være dekket med dette team, men det er selvsagt en umulig oppgave for fire mennesker, sier han.
 14. Hvem er hjemmehørende i et fylke og hvem må regnes som innflytter, spør Olaf Kortner.
 15. Hvorvidt ventetiden kan regnes som arbeidstid er et definisjonsspørsmål.
 16. I Norge er det idag ca. 20 000 kvinner som har gjennomgått en brystkreftoperasjon, en type operasjon som i vår tid regnes som relativt kurant.
 17. I denne bransje regnes Star som en sikker fabrikk, fordi vi har så god plass, noe som gjør det lettere å holde orden, sier Morten og Sverre Thorsen.
 18. Jeg antar at spørsmålet regnes som avklart i og med at Stortinget har behandlet kapittel ni i Nasjonalbudsjettet, hvor det fremgår at det for tiden ikke er grunn til å foreta endringer i sammensetningen av utvalget eller av arbeidsgrunnlaget for utvalget, sier Stenstadvold til Aftenposten.
 19. Jeg er forholdsvis flink til å organisere mitt yrkesliv - og kan nok regnes som produktiv, ja, sier forfatteren med kledelig beskjedenhet gjemt bak sitt lune og lure smil.
 20. Kvinnen regnes som likeverdig slik var det med Profetens hustru og slik er det med de senegalesiske kvinner idag, hvis de bare holder på sin verdighet, sier hun.
 21. Men den perioden regnes da nå som avsluttet...
 22. Men i Japan er denne teaterform, som egentlig regnes som lavkultur, iferd med å dø ut, sier Hiroko.
 23. Nei, Aftenposten, som av mange regnes som talerør for det nye FolkeHøyre, leses av mange nynorskbrukere.
 24. Politiefterforskningen av drapet på den 51 år gamle William Lukassen fra Oslo går nå mot avslutning, og saken regnes som oppklart, opplyser politifullmektig Helle Rolstad ved Vestoppland politikammer til NTB.
 25. Risikoen for farlig gassutslipp regnes å være svært liten, sier verneombud Nils Willy Kristiansen på Tofte Cellulose til Aftenposten.
 26. Rumenerne viste lørdag at de har en båt som må regnes med.
 27. Skal studielån regnes som inntekt eller ikke ?
 28. Som kreftfremkallende stoffer regnes stoffer som i epidemiologiske undersøkelser eller relevante dyreforsøk har vist seg å kunne fremkalle kreft.
 29. Vi regnes for å være en god kårdenasjon, ikke minst efter OL i Los Angeles hvor vi hadde to fektere blant de 16 beste.
Similar words:
norregne
norregner
engregales
norregel
norregle
norregn
norregn-
Your last searches:
 1. regnesLast searches

# NAL Term
1 Flag längd-
2 Flag arvestykke
3 Flag osier
4 Flag wetness
5 Flag minx
6 Flag dubbelparkering
7 Flag fleece
8 Flag rompecabezas
9 Flag alter
10 Flag calizo
11 Flag encargar por correo
12 Flag stemple
13 Flag gjennomgå
14 Flag kategorisk
15 Flag leave out
16 Flag resonnerende
17 Flag buche
18 Flag rødbete

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 272 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1058 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2280 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7612 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2616 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6861 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1676 - seconds.

mobiltelefon