logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for rekruttere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrekruttere
engfolk [v]: recruit
millitærisk [v]: recruit, induct
spafolk [v]: contratar
millitærisk [v]: reclutar, alistar
swefolk [v]: rekrytera
Synonyms:fikse, innbringe, innhente, rekvirere, bringe, frambringe
Example:
 1. For perioden 198489 skal SAS rekruttere 415 piloter, hvorav 180 fra Sverige.
 2. Det blir stadig vanskeligere å rekruttere ledere til norsk toppfotball, både når det gjelder kvalitet og kvantitet, sier generalsekretær Trygve Bornø i Norges Fotballforbund.
 3. Det er svært dyrt for SAS å rekruttere 40 år gamle piloter på grunn av pensjonsordning og sosiale utgifter.
 4. N.A.F. har bestrebet seg på å rekruttere flere kvinnelige saksbehandlere og har lykkes i noen grad, men det er fortsatt mye man kan gjøre internt.
 5. Nå efter at det offentlige ikke lenger behøver å rekruttere så store andeler av utdannelseskullene, ser det ut til at lønnsnivået i det offentlige jevnt over er for høyt.
 6. Samtidig må vi ikke forsømme å rekruttere nye krefter til landbruksforskningen, sa Blakstad, og opplyste at opprettelsen av GEFO markerer starten på en omorganiseringsprosess i NLVF.
 7. Vi har i flere år levd med en situasjon hvor det som følge av Statens lønnstilbud har vært praktisk talt umulig å rekruttere sivilingeniørutdannet personell til sivile stillinger ved LFK.
 8. Vi kan ikke rekruttere så tilfeldig til en offentlig etat.
 9. Vi klarer alltid å rekruttere til elitegruppen, helt siden 1970 har vi tilhørt verdenstoppen.
 10. Vi mister stadig flere ressurspersoner både til det private næringsliv og ved naturlig avgang, og det lykkes ikke å rekruttere tilsvarende kapasiteter utenfra.
 11. Vi må gå nye, utradisjonelle veier for å spre informasjon og for å rekruttere flere fosterforeldre.
 12. Arbeidsgivere kan få tilskudd til å rekruttere kvinner / menn til utradisjonelle yrker.
 13. Arrestasjonene viser, sier politiet, at RAF klarer å rekruttere nye medlemmer.
 14. Bare iår regner selskapet med å rekruttere 300400 nye mennesker, hvorav ca. 200 vil bli ansatt ved hovedkvarteret på Skullerud i Oslo.
 15. Blant de planer som umiddelbart står på programmet, er nå en hel helg med seminar og praktisk drama for å rekruttere flere kvinnelige forfattere til å skrive teater og hørespill.
 16. Både fordi det er bedrifter i slike bransjer som vet å hevde seg til tross for generelle problemer, og fordi det hele tiden er behov for å rekruttere nye arbeidstagere efterhvert som trofaste slitere får sin velfortjente pensjon.
 17. Dagens krise springer mer ut av det forhold at det nye Helsedirektorat ble underbemannet i forhold til de oppgaver det er tillagt, og fikk en stillingsstruktur og lønnsplasseringer som ikke er egnet hverken til å beholde eller rekruttere velkvalifisert personale.
 18. De utgjør således bare omkring 10 prosent av Lahads hær, som i det vesentlige består av kristne og som trolig snart har nådd metningspunktet for hva det er mulig å rekruttere lokalt.
 19. Delegasjoner er blitt sendt til Vesten med spesialoppdrag å rekruttere eksiliranere på denne måten.
 20. Dessuten må det offentlige bidra med midler slik at vi kan skolere og rekruttere flere ledere og trenere.
 21. Det har ikke budt på problemer å rekruttere tålmodige, lydhøre aktører.
 22. Det var i midten av 60årene vi begynte å rekruttere folk fra pressen, og det var først og fremst Elsters initiativ.
 23. Direktør Agnæss opplyser at NC nå går igang med å rekruttere 50 nye ingeniører til avdelingen for mekanisk utrustning.
 24. Ekteparet frykter at skolen på kort tid kan få store problemer med å rekruttere realister.
 25. Ellers er det bestemt at Universitetet i Tromsø skal ha adgang til å fastsette regler for geografisk kvotering for å oppnå målsetningen om at universitetet skal rekruttere arbeidstagere til landsdelen.
 26. En del av de unge trenger en tettere oppfølging enn institusjonene kan tilby, og det er vanskelig å rekruttere fosterhjem av tradisjonell art til denne gruppen.
 27. F. eks. Sony har begynt å rekruttere sjefer fra andre bedrifter.
 28. For bare et par måneder siden hadde forsvarsdepartementets avis, Røde Stjerne, en artikkelserie om tre navngitte amerikanske diplomater i Moskva som ble beskyldt for å ha forsøkt å rekruttere en sovjetisk tolk som agent.
 29. For det er blant de titusener av unge mennesker som driver aktivt vi skal rekruttere morgendagens Berit Aunlier og Grete Waitzer.
 30. Han forteller videre at selv om Tromsø skulle lykkes i å rekruttere et par høye spillere, er det likevel ikke sikkert at han blir i ishavsbyen.
Similar words:
norrekrutere
norrekruterer
norrefraktere
norrekrutt
norrekruttering
norremittere
swerekrytera
Your last searches:
 1. rekruttere


Rekruttere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) rekruttere
Gerundio: rekrutterende
Past participle: rekruttert
Indikative
1. Present
 • jeg
  rekrutterer
 • du
  rekrutterer
 • han
  rekrutterer
 • vi
  rekrutterer
 • dere
  rekrutterer
 • de
  rekrutterer
8. Perfect
 • jeg
  har rekruttert
 • du
  har rekruttert
 • han
  har rekruttert
 • vi
  har rekruttert
 • dere
  har rekruttert
 • de
  har rekruttert
2. Imperfect
 • jeg
  rekrutterte
 • du
  rekrutterte
 • han
  rekrutterte
 • vi
  rekrutterte
 • dere
  rekrutterte
 • de
  rekrutterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde rekruttert
 • du
  hadde rekruttert
 • han
  hadde rekruttert
 • vi
  hadde rekruttert
 • dere
  hadde rekruttert
 • de
  hadde rekruttert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal rekruttere
 • du
  vil/skal rekruttere
 • han
  vil/skal rekruttere
 • vi
  vil/skal rekruttere
 • dere
  vil/skal rekruttere
 • de
  vil/skal rekruttere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha rekruttert
 • du
  vil/skal ha rekruttert
 • han
  vil/skal ha rekruttert
 • vi
  vil/skal ha rekruttert
 • dere
  vil/skal ha rekruttert
 • de
  vil/skal ha rekruttert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle rekruttere
 • du
  ville/skulle rekruttere
 • han
  ville/skulle rekruttere
 • vi
  ville/skulle rekruttere
 • dere
  ville/skulle rekruttere
 • de
  ville/skulle rekruttere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha rekruttert
 • du
  ville/skulle ha rekruttert
 • han
  ville/skulle ha rekruttert
 • vi
  ville/skulle ha rekruttert
 • dere
  ville/skulle ha rekruttert
 • de
  ville/skulle ha rekruttert
Imperative
Affirmative
 • du
  rekrutter!
 • vi
  La oss rekruttere!
 • dere
  rekrutter!
Negative
 • du
  ikke rekrutter! (rekrutter ikke)!
 • dere
  ikke rekrutter! (rekrutter ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag skära
2 Flag creer
3 Flag pear-tree
4 Flag familie
5 Flag redder
6 Flag diskutere
7 Flag krans
8 Flag avspärra
9 Flag antiseptisk
10 Flag grisly
11 Flag skjeløyd
12 Flag omvandla
13 Flag rosenfarget
14 Flag bi-
15 Flag sykeledighet
16 Flag ordinarily
17 Flag asta
18 Flag voldsomt slag

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1618 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1722 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2315 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3542 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9729 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3271 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6798 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7487 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2152 - seconds.

mobiltelefon