logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for rekvisisjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrekvisisjon
engansøke [n]: requisition
spaansøke [n]: petición [f], solicitud [f]
sweansøke [n]: rekvisition
Synonyms:begjæring, behov (terminologisk), fordring, forlangende, krav, pretensjon, pålegg, påstand, rettighet, ultimatum, vilje, ønske
Wiki:En rekvisisjon (fra latin «requirere» avledet fra «re»- og «quaerere» = søke etter, ønske, fordre, forlange), blir brukt i flere sammenheng som en offisiell bestilling av en vare eller en tjeneste. En rekvisisjone er som regel skriftlig, men kan også være muntlig. Ordet benyttes særlig av offentlige eller geistlige myndigheter: - Rekvirere en tjenestebil (militær sammenheng).
Example:
 1. De som blir henvist til hospitset får rekvisisjon på oppholdet, og hospitset kan rapportere til distriktskontorene hvem som ikke har brukt denne bomuligheten.
 2. Dette stoffet finnes idag i fem godkjente plantevernmidler i Norge, og enkelte av disse kan kjøpes av vanlige forbrukere ved at de er satt i fareklasse B. To av preparatene er i fareklasse A, hvilket innebærer at man må ha bevis for yrkesdyrker og rekvisisjon for å få kjøpt preparatet.
 3. Du som pasient trenger rekvisisjon fra din lege for å få refundert deler av behandling og reisepenger.
 4. Efter regulering / reparasjon sender selskapet en rekvisisjon til justervesenet, som kontrollerer pumpen på ny.
 5. Eller jeg kunne få en nærmere spesifisert rekvisisjon på hvilke krav jeg kunne stille, som så senere medførte en spesifisert regning til folketrygden fra sykehuset.
 6. Fra et sosialkontor i Oslo får Aftenposten opplyst at det er vanskelig å få hospitser til å ta imot rekvisisjon som betaling fra kommunen.
 7. Frem til 15. mai blir det for første gang iår gratis innlevering av søppel til Grønmo uten rekvisisjon.
 8. Han lånte samme dag en av departementets biler ved å skrive en uriktig rekvisisjon, het det i fjernsynsreportasjen.
 9. Huslegen nektet selvsagt å skrive rekvisisjon på behandling.
 10. I denne perioden har de asylsøkende rett til gratis norskundervisning, 30 kroner i matpenger i døgnet og rekvisisjon for hospits.
 11. I stedet for å gi drosjesjåføren penger for en tur, kan en skrive ut en rekvisisjon.
 12. Med mine kontanter eller min rekvisisjon kan jeg selv gå til det sykehus jeg foretrekker efter en helhetsvurdering.
 13. Privatpersoner som følger Ruskens oppfordring om fritt å dumpe søppel på Grønmo mellom kl. 18 og 22 - uten rekvisisjon eller leveringsseddel skal ikke lenger behøve å engste seg for bilene sine.
 14. Vi hadde sveipet innom helsesøster og en rekvisisjon.
 15. 10 kroner skal det fortsatt koste med enkel legekontakt med fremmøte hos legen, mens røntgenundersøkelse pr. rekvisisjon øker fra 50 til 60 kroner.
 16. 40 / 42 fra Molstad & Co. Vinneren får rekvisisjon ved innlevering av loddseddelen til Gevinstkontoret i Kristian Augusts gate 10, 2. etg.
 17. De fleste har tatt inn på Alfa på eget initiativ, utstyrt med åpen rekvisisjon fra byens sosialkontorer.
 18. De må ha rekvisisjon fra lege, eller behandlende lege kontakter Melkesentralen direkte.
 19. Enkel legekontakt ved fremmøte hos lege 10 kroner som idag og røntgenundersøkelse pr. rekvisisjon 60.
 20. Entreprenøren gikk straks i gang med utbedringsarbeider uten å fremkomme med krav om godtgjørelse, men da lekkasjene tiltok, og man ble klar over at disse medførte skader på det elektriske utstyr, ba han om rekvisisjon, hvilket ble avvist.
 21. Med såkalt åpen rekvisisjon er tungt sosialklientell, kriminelle og narkomane blitt sendt fra byens sosialkontorer til Alfa - på tross av at sosialledelsen i Oslo lenge har kjent til forholdene på stedet.
 22. Røntgenundersøkelse pr. rekvisisjon.
 23. Selv folk med rekvisisjon utstedt på sosialkontoret er blitt avvist, fordi vedkommende har vært beruset eller på annen måte uønsket som gjest.
 24. Stort sett vil dette dreie seg om en økning på fra tre til fem kroner i forhold til dagens satser for egenandeler, mens satsene for røntgenundersøkelser efter rekvisisjon øker fra 50 til 60 kroner.
Similar words:
swerekvisition
norrealisasjon
norreklamasjon
norrekreasjon
norrekvisita
norrekvisitt
norremisjon
Your last searches:
 1. rekvisisjonLast searches

# NAL Term
1 Flag ärmvinkel
2 Flag regi
3 Flag barda
4 Flag brutt
5 Flag tonår
6 Flag diabilde
7 Flag morar
8 Flag bli inställd på grund av regn
9 Flag proclaim
10 Flag maiden name
11 Flag velling
12 Flag hold
13 Flag sacar de su sitio
14 Flag comercializable
15 Flag cicatriz
16 Flag venerable
17 Flag sentrum
18 Flag grundtanke

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 552 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 695 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1330 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2315 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2904 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5822 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7162 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1733 - seconds.

mobiltelefon