logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for rensning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrensning
enganimals [n]: evisceration
spaanimals [n]: destripamiento [m]
sweanimals [n]: rensning
Derived terms:begrensning, foreta en utrensning, forurensning, opprensning, uten begrensninger, uten hastighetsbegrensning, avgrensning
Example:
  1. Alle disse stedene har de samme regler for rensning av utslippsvannet.
  2. Dette vil innebære 90 prosent reduksjon av utslippene av svoveldioksyd og rensning av støvholdige avgasser fra smeltehytten.
  3. Maritime Protection A / S har fått ordre på verdens første system for rensning av helium ved hjelp av den nye teknikk om bruk av membranseparasjon.
  4. Til tross for pålegg om rensning for annen industri i byen, henger det fortsatt en stikkende røk over byen, skrev Pravda.
  5. Vi vil ha planen klar og regner med å gjennomføre så omfattende rensning av våre utslipp at vi ikke lenger blir å betrakte som en problembedrift.
  6. Da sier det seg selv at kravet til rensning og desinfisering er langt større.
  7. Man bør ikke svelge alt utenfra, - mye av det trenger en god form for rensning.
Results found in Swedish dictionary
swerensning
enganimals [n]: evisceration
noranimals [n]: rensning
spaanimals [n]: destripamiento [m]
Derived terms:företa en utrensning, upprensning, utrensning
Similar words:
norreisning
norrenning
norrensing
sweresning
engreasoning
norredning
norregning
Your last searches:
  1. rensningLast searches

# NAL Term
1 Flag fördöma
2 Flag snattare
3 Flag underordnende
4 Flag frasco
5 Flag después de
6 Flag embarrass
7 Flag palatinate
8 Flag lågkonjunktur
9 Flag portofritt
10 Flag recharge
11 Flag flabb
12 Flag intensively
13 Flag artesisk brønn
14 Flag impétigo
15 Flag petigrís
16 Flag inhemsk
17 Flag stapler
18 Flag levante

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 869 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 987 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1639 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2956 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8939 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3214 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6141 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6956 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7536 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2062 - seconds.

mobiltelefon