logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for rentefot:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrentefot
engbankbevegelse [n]: interest rate, rate of interest
spabankbevegelse [n]: tipo de interés [m]
swebankbevegelse [n]: räntefot
Example:
 1. De kapitalobjekter som er finansiert ved lån opptatt til en lav rentefot, vil derfor bli gjort til gjenstand for en lempeligere beskatning enn kapitalobjekter finansiert ved dyrere, uprioriterte lån.
 2. Det må gå an for utlåneren å oppgi hva lånet koster i form av effektiv rentefot.
 3. Det vesentlige må være at vi får et veldefinert mål og ikke nødvendigvis effektiv rentefot som beskrevet foran.
 4. Dette fordi all forbrukskapital skal beregnes efter en normert rentefot basert på prioriterte formål.
 5. Dette forsterker mitt inntrykk av at de vanlige funksjonærene / personalet hos profesjonelle utlånere faktisk ikke er i stand til å svare på kort varsel og kanskje heller ikke overhodet er i stand til å beregne effektiv rentefot.
 6. For å beregne den kapitaliserte verdien - eller forbrukskapitalen - legges det til grunn en normert rentefot, f.eks. Husbankens gjennomsnittlige utlånsrente for året.
 7. I de opprinnelige premissene for denne lovgivningen er det ikke forutsatt en spesielt lav rentefot.
 8. I utlandet er det en kjent sak at Oslo kommune vet å utnytte markedet slik at både rentefot og avdragstid blir rimeligst mulig - for Oslo.
 9. Jeg presiserte at jeg ønsket oppgitt effektiv rentefot efter at gebyrer og andre avgifter var tatt med.
 10. La oss få en ordning slik at bankene, forsikringsselskapene og andre utlånere er pliktig å oppgi effektiv rentefot på forespørsel.
 11. La oss få en ordning slik at banker, forsikringsselskaper og andre utlånere er pliktig å oppgi effektiv rentefot på forespørsel, ber innsenderen.
 12. Med en rentefot på 13,5 prosent blir rentebelastningen det første fulle betalingsår 71,50 kroner brutto, og 43 kroner netto, månedlig pr. husstand.
 13. På godfot med rentefot, finans og livet, svinger vi hjemover.
 14. Tidligere er det foreslått en rentefot på 12 prosent.
Similar words:
swerent ut
norrenhet
norrentesats
norregntett
swerenhet
norrente
norrenset
Your last searches:
 1. rentefotLast searches

# NAL Term
1 Flag Antigua
2 Flag electron
3 Flag become tanned
4 Flag perfumar
5 Flag harang
6 Flag buss
7 Flag stratum
8 Flag wares
9 Flag gjenforene
10 Flag lansler
11 Flag utholdenhet
12 Flag morfar
13 Flag dexterity
14 Flag obetydlig person
15 Flag jonkill
16 Flag smertestillende middel
17 Flag ciruela damascena
18 Flag historiograf

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 349 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2254 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 602 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1257 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4111 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4992 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5251 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4355 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4977 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8823 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1159 - seconds.

mobiltelefon