logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for reorganisering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norreorganisering
enggeneral [?]: reorganization
spageneral [?]: reorganización
swegeneral [?]: omorganisation
Example:
 1. Lykkes vi, så vil et mulig neste skritt være reorganisering av teateret for å satse enda mere seriøst fra neste år av.
 2. Møtet som Det palestinske nasjonalråd skal innlede i Amman torsdag vil gi støtte til en reorganisering av palestinsk politikk hvor nye allianser vil bli inngått.
 3. Politikk er et vanskelig produkt å selge, og vår reorganisering vil gi bedre faglig markedsføring og forhåpentlig en mer effektiv profilering i en ny mediasituasjon.
 4. Arbeidet med reorganisering av administrasjonsapparatet tar til en viss grad vekk oppmerksomheten fra det som egentlig betyr noe : å få igang kreativ forskning.
 5. Dataprint er en Oslobedrift med 14 ansatte og en omsetning som efter en reorganisering fjor ligger på 13,514 millioner kroner i året, opplyser disponent Leif Kvernes i selskapet.
 6. De har gått med på det bare mot at han har forpliktet seg til ikke å forhandle om noen form for maktdeling med geriljaen, endring av forfatningen eller noen omfattende reorganisering av de væpnede styrker.
 7. Det er også behov for en reorganisering av den offentlige innsats for å få mer effektiv utnyttelse av midlene, sier Hanssen.
 8. Det er økonomiske vanskeligheter i rederiet som er årsak til at rederne forhandler med andre interessenter om reorganisering.
 9. Det gjelder industribedrifter som står overfor omstilling og fornyelse, det gjelder næringer som står overfor krav til nytenking og reorganisering, det gjelder forskning som står overfor nye utfordringer i teknologi og samfunnsplanlegging, og det gjelder styrking av infrastruktur for å få kommunikasjon og sosiale nettverk i lokalsamfunnet til å fungere.
 10. Dette fremgår av departementets svar ti Bergens varaordfører Henrik Lisæth, som mandag la fram en skisse til reorganisering av virksomheten ved Solheimsviken verft.
 11. Forhandlingene om reorganisering av rederiet SveNoLine, som har fergen mellom Langesund og Strømstad, trekker i langdrag.
 12. Forøvrig har jeg lyst til å nevne at Frankrike nettopp har gjennomført en omfattende reorganisering av sitt forsvar.
 13. Han blir identifisert med en ny epoke i byråets historie, og satte i gang en omfattende utbygging og reorganisering.
 14. Horten Verftkonsernet vil høyst sannsynlig fremstå som en betydelig mindre enhet efter den reorganisering som nå skal innledes.
 15. I forbindelse med en omfattende reorganisering av Dagbladet Sørlandet i Kristiansand, er avisen tilført ny aksjekapital på i overkant av 900 000 kroner.
 16. IKU arbeider for å få realisert sine planer om et nybygg i Trondheim, men peker på at politiske utredninger om reorganisering av forskningsmiljøet i byen har skapt usikkerhet om instituttets fremtidige organisasjonsform.
 17. Norges Skytterforbunds forslag om reorganisering og sammensetning av forbundet i sin helhet falt mot et utsettingsforslag fra NordTrøndelag Skytterkrets, som mente at forslaget burde ha et års modningsprosess før det kunne vedtas.
 18. Overhuset støttet med knapt flertall prinsippet om reorganisering av lokalforvaltningen i storbykommunene.
 19. På bakgrunn av reorganisering av Norsk Rikstotos PRarbeid, etablerer Arne Haukvik egen konsulentvirksomhet fra 1. mars.
 20. Randi Nielsen kan forøvrig glede med at det arbeides aktivt med en reorganisering av Tromsø Barneteater.
 21. Seks OECDland gir fortsatt ikke støtte til reorganisering av verft.
 22. Siden A / S Norefjell Ski og Friluftsenter ble stiftet i 1976 ved en reorganisering av flere tidligere interesseselskaper, har sentret investert 10 millioner kroner på Norefjell med tilskudd eller lånegarantier fra Staten, Buskerud fylke og Oslo og Krødsherad kommuner.
 23. Statsbedriftene skal gjennom en fullstendig reorganisering, noe som betegnes som en nøkkel for å få skikk på hele nasjonaløkonomien.
 24. UD har en stadig økende arbeidsbelastning og det har derfor i en tid vært overveiet flere modeller for en reorganisering.
 25. Utenriksdepartementet har i det stille gjennomført en reorganisering av sin administrasjon.
 26. Ved Oslo kretsfengsel og Bredtveit kvinnefengsel er for eksempel bedriftshelsetjenesten overtatt av et privat selskap, og Justisdepartementet tar sikte på en reorganisering av helsetjenesten for samtlige av landets fengselsanstalter efter mønster fra ordningen i Oslo.
 27. Årsaken til den raske resultatforbedringen er blant annet en reorganisering og rasjonalisering av selskapet i de siste år.
 28. Årsaken til kampene skal være uenighet om reorganisering av hæren.
 29. Hvis det sto til meg, ville jeg forlangt en reorganisering som skar igjennom alle små særinteresser og forordninger, og fikk laget arbeidsavtaler gjennom ett forbund, avtaler og forordninger som gjorde det mulig å drive teatret bedre enn vi gjør nå.
 30. Før vi inviterer Stortinget til å ta endelig stilling til reorganisering og refinansiering av A/S Horten Verft, ønsker vi å ha noe mer konkret å henvise til, sa statsråd Syse, som tilføyet at selskapet arbeider iherdig med akkurat dette spørsmål i disse dager, både hva angår nye oppdrag og samarbeidspartnere innen det planlagte satsingsområde.
Similar words:
norreorganisere
swereorganisera
norrealisering
norrekognosering
swerealisering
swereorganisation
norregenerering
Your last searches:
 1. reorganiseringLast searches

# NAL Term
1 Flag unalterable
2 Flag bañarse
3 Flag votter
4 Flag ussel
5 Flag blood-red
6 Flag ömtålighet
7 Flag underkunnig
8 Flag titt og ofte
9 Flag sobar
10 Flag nigning
11 Flag delighted
12 Flag mondadientes
13 Flag universal
14 Flag pengeflod
15 Flag ytterrock
16 Flag polder
17 Flag steriliseringsapparat
18 Flag forged

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 24 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1237 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 396 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1054 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3855 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4722 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4935 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4073 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4718 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8334 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1271 - seconds.

mobiltelefon