logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for reserve:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engreserve
nornature [n]: reservat [n]
quantity [n]: reserve [u], lager [n], forråd [n]
sports - man [n]: reserve [u]
sports - woman [n]: reserve [u]
behavior [n]: distanse [u], reservasjon [u], forbeholdsomhet [u], kulde [u]
general [v]: reservere, legge til side, spare
seat [v]: reservere, bestselger, holde
ticket [v]: reservere, forhåndsbestille
time [v]: reservere, avsette
spanature [n]: reserva [f]
quantity [n]: reserva [f], surtido [m], existencias [fp]
sports - man [n]: suplente [m]
sports - woman [n]: suplente [f]
behavior [n]: distancia [f], reserva [f], frialdad [f]
general [v]: reservar, poner a un lado, poner aparte
seat [v]: reservar, guardar
ticket [v]: reservar
time [v]: reservar, dejar libre
swenature [n]: reservat [n]
quantity [n]: reserv [u], lager [n], förråd [n]
sports - man [n]: reserv [u]
sports - woman [n]: reserv [u]
behavior [n]: distans [u], reservation [u], förbehållsamhet [u], kyla [u]
general [v]: reservera, lägga undan, spara
seat [v]: reservera, beställa, hålla
ticket [v]: reservera, beställa på förhand
time [v]: reservera, avsätta
Synonyms:
 1. [n]: modesty, propriety [gt], properness [gt], correctitude [gt]
 2. [n]: backlog, stockpile, accumulation [gt]
 3. [n]: substitute, second-stringer, athlete [gt], jock [gt]
 4. [n]: indefinite quantity [gt]
 5. [n]: reservation, administrative district [gt], administrative division [gt], territorial division [gt]
 6. [n]: military reserve, military [gt], armed forces [gt], armed services [gt], military machine [gt], war machine [gt]
 7. [n]: reticence, taciturnity, uncommunicativeness [gt]
 8. [v]: withhold [gt], keep back [gt]
 9. [v]: allow, appropriate, earmark, set aside, assign [gt], allot [gt], portion [gt]
 10. [v]: request [gt], bespeak [gt], call for [gt], quest [gt]
 11. [v]: hold, book, request [gt], bespeak [gt], call for [gt], quest [gt]
Derived terms:be reserved, game preserve, in reserve, nature reserve, not reserved, preserve, preserve from, preserved, reserved, reservedness, reserves, unreserved, well-preserved, without reserve, cookie jar reserve, federal reserve, federal reserve bank, federal reserve board, federal reserve note, federal reserve system, hidden reserve, home reserve, life preserver, military reserve, preserver, preserves, pulmonary reserve, reserve account, reserve assets, reserve bank, reserve clause, reserve fund, reserve officers training corps, shooting preserve, strawberry preserves, territorial reserve, valuation reserve
Anagrams:reverse
Example:
 1. I would appreciate it if you could reserve a room at a convenient location for visiting your office.
 2. It would help us if you would reserve the following hotel during our conference.
 3. If you want to eat at Raffles, you must reserve weeks ahead.
 4. If you wish us to reserve an alternative room, please let us know immediately.
 5. Did you reserve a room at the hotel?
 6. Id like to reserve a flight to Vancouver.
 7. Would you please reserve a room near the Toronto international Airport?
 8. Can I call Chargeit and reserve?
 9. Its faster to reserve a taxi.
 10. Lets reserve that for another occasion.
 11. Id like to reserve a single room.
 12. Can I reserve a flight to Chicago?
 13. Id like to reserve a seat on this train.
 14. Can I reserve a bottle and have you keep it here for me?
 15. Please reserve this table for us.
 16. Can I reserve a seat to Hawaii for Christmas?
 17. I fell back on the reserve tank when the gas ran out.
 18. You always reserve the same room.
 19. As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
 20. Id like to reserve a table for four at six.
Results found in Norwegian dictionary
norreserve
engformål [a]: spare, extra
general [n]: standby
quantity [n]: reserve, stock, supply, reserves
formål [n]: spare
sport - mann [n]: reserve
sport - kvinne [n]: reserve
spaformål [a]: disponible, libre, sobrante
general [n]: reserva [f]
quantity [n]: reserva [f], surtido [m], existencias [fp]
formål [n]: repuesto [m]
sport - mann [n]: suplente [m]
sport - kvinne [n]: suplente [f]
sweformål [a]: reserv
Synonyms:arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, midler, opplag, proviant, provisjon, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, skattekammer
Derived terms:ikke reservert, reserve-, reservedel, reservere, reservere bord, reservert, reservehjul, reservekopi, reserveutgang, være reservert, reservert vesen, reservering
Anagrams:servere, versere
Example:
 1. Lykkeper beholdes i reserve, Prinsessen og Tyrihans selges.
 2. Bærum kommune er stolt av verdens beste reserve, og vi soler oss gjerne litt i gullglansen fra Anne, sa ordfører Gunnar Gravdahl.
 3. Den senere tid har veksten i pengemengden vært for sterk, noe som har ført til at sentralbanken - Federal Reserve Board - de siste ni måneder er blitt mer restriktive.
 4. Jeg antar at kommunestyret vil forbeholde seg retten til å ha et boligområde i reserve.
 5. Jeg prøver å opprettholde motivene selv om jeg har gått som reserve lenge.
 6. NMarrangør i 1982 reserve.
 7. Når markedet i Europa stenger og de europeiske nasjonalbanker trekker seg ut, stiger kursen i New York fordi Federal Reserve ikke intervenerer, sier Kristoffersen om det mønster man har sett i lengre tid.
 8. Vi har ikke brukt mer enn det kassen til enhver tid kan tåle, og har sogar passet på å ha en solid reserve.
 9. Vår strategi er å holde en stor likvid reserve, understreker han.
 10. Arnstein Raunehaug er reserve til lagtempolaget i OL.
 11. Av to søkere ble Hoaas innstilt som reserve.
 12. BUL II som slo ut Grorud i semifinalen, fikk forespørsel om å stille som reserve.
 13. Banken sier at Dmark nå er den viktigste internasjonale reserve og investeringsvaluta efter dollar.
 14. Bare tre reiser til Budapest, nr. 4 blir hjemmesittende reserve og kan sendes ned med fly hvis det blir noe sykdomsforfall.
 15. Beholdes to sentralrenseanlegg, får man også en ekstra rensekapasitet i reserve dersom ett av anleggene skulle settes ut av drift eller bli tvunget til overvannsutslipp i regnværs eller snesmeltingsperioder.
 16. Carlzon fremholdt at bl.a. forsikringsutbetalingene siste regnskapsår ga rom for at man nå kunne sette av dette beløpet som en reserve til betaling av lånene, i tilfelle dollarkursen fortsatt ville holde seg på dagens høye nivå.
 17. Da bør også VMlaget, fire pluss en hjemmeværende reserve, være klart.
 18. Da er det mager trøst at reserven også er viktig for laget og at Roforbundet vil gjøre alt for å få med en singleroende reserve til OL.
 19. Dagens turbåter er blant annet utstyrt med flere typer og dimensjoner av gummi eller plastslanger, og det skader ikke å ha noen biter i reserve.
 20. Danmarks tidligere landslagstrener, Kurt Nielsen, hadde satt ham opp som reserve foran en landskamp mot Norge i 1978.
 21. De fire som skal gå og en reserve til, vil bli plukket ut senere.
 22. De krever dessuten en slags stand byordning, slik at skiftene blir bemannet med en innebygget reserve for å dekke opp fravær ved sykdom, kurs og permisjoner.
 23. De påpeker at disse er en del av SACLANTs reserve, og Han kan komme til å bestemme seg for å deployere dem til en av sine øykommandoer, eksempelvis Færøyene.
 24. De representerer en stor reserve, som det er vel verdt å ta vare på.
 25. De resterende 30 000 i elitestipendpotten på 150 000 kroner holdes i reserve for nærmere vurdering av oppdukkende kandidater.
 26. De som ble tatt ut til Hæren, gikk stort sett oppe i Skottland og trente og ble efterhvert de mest fulltrente norske soldater - men de fikk ikke komme i kamp, de ble holdt i reserve til en eventuell invasjon som heldigvis aldri kom.
 27. Den andre kategorien er vassdrag med større konflikt, og som bør holdes i reserve.
 28. Den norske hærens deltagelse under invasjonen i Normandie var ikke stor, noe som skyltes at de bestemmende myndigheter på et tidlig tidspunkt hadde avgjort at norsk personell skulle holdes i reserve for en eventuell invasjon / befrielse av Norge.
 29. Den svakere utviklingen for dollar de to seneste dagene forklares med onsdagens tale til sjefen for den amerikanske sentralbank, Paul Volcker i Federal Reserve, som dempet forventningene til fortsatt høye dollarrenter og en opphetet amerikansk økonomi.
 30. Den tredje kanalen må holdes i reserve for å sikre kontinuiteten.
Similar words:
swereserv
swereserv-
engreceive
engreferee
swereservat
swereservdel
swereservera
Your last searches:
 1. reserve


Reserve was recognized as a English verb

Infinitive: (To) reserve
Gerundio: reserving
Past participle: reserved
Indikative
1. Present
 • i
  reserve
 • you
  reserve
 • he
  reserves
 • we
  reserve
 • you
  reserve
 • they
  reserve
8. Perfect
 • i
  have reserved
 • you
  have reserved
 • he
  has reserved
 • we
  have reserved
 • you
  have reserved
 • they
  have reserved
2. Imperfect
 • i
  reserved
 • you
  reserved
 • he
  reserved
 • we
  reserved
 • you
  reserved
 • they
  reserved
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had reserved
 • you
  had reserved
 • he
  had reserved
 • we
  had reserved
 • you
  had reserved
 • they
  had reserved
4a. Future
 • i
  will reserve
 • you
  will reserve
 • he
  will reserve
 • we
  will reserve
 • you
  will reserve
 • they
  will reserve
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have reserved
 • you
  will have reserved
 • he
  will have reserved
 • we
  will have reserved
 • you
  will have reserved
 • they
  will have reserved
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would reserve
 • you
  would reserve
 • he
  would reserve
 • we
  would reserve
 • you
  would reserve
 • they
  would reserve
12. Conditional perfect
 • i
  would have reserved
 • you
  would have reserved
 • he
  would have reserved
 • we
  would have reserved
 • you
  would have reserved
 • they
  would have reserved
Subjunctive
6. Present
 • i
  reserve
 • you
  reserve
 • he
  reserve
 • we
  reserve
 • you
  reserve
 • they
  reserve
13. present perfect
 • i
  have reserved
 • you
  have reserved
 • he
  have reserved
 • we
  have reserved
 • you
  have reserved
 • they
  have reserved
past
 • i
  reserved
 • you
  reserved
 • he
  reserved
 • we
  reserved
 • you
  reserved
 • they
  reserved
plu
 • i
  had reserved
 • you
  had reserved
 • he
  had reserved
 • we
  had reserved
 • you
  had reserved
 • they
  had reserved
Imperative
Affirmative
 • you
  reserve!
 • we
  Let's reserve!
 • you
  reserve!
Negative
 • you
  don't reserve! (do not reserve)!
 • you
  don't reserve! (do not reserve)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag emocionado
2 Flag operetta
3 Flag skumme
4 Flag avhør
5 Flag be located
6 Flag bli dårlig
7 Flag inquire about
8 Flag varetekt
9 Flag eyesore
10 Flag bus
11 Flag rastlös
12 Flag källvatten
13 Flag oilskins
14 Flag gesticulation
15 Flag overflødighetshorn
16 Flag stopper
17 Flag exaggerated
18 Flag verbo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1613 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8905 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2606 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3194 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6121 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7514 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1531 - seconds.

mobiltelefon