logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for rest:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engrest
norgeneral [n]: levning [u], rest [u]
object [n]: støtte [n]
health [n]: hvile [u]
mathematics [n]: rest [u]
physical activity [v]: hvile
spageneral [n]: resto [m]
object [n]: soporte [m], apoyo [m]
health [n]: descanso [m], reposo [m]
mathematics [n]: resto [m]
physical activity [v]: descansar
swegeneral [n]: lämning [u], rest [u]
object [n]: stöd [n]
health [n]: vila [u]
mathematics [n]: rest [u]
physical activity [v]: vila
Synonyms:
 1. [n]: remainder, balance, residual, residue, residuum, part [gt], portion [gt], component part [gt], component [gt]
 2. [n]: ease, repose, relaxation, inactivity [gt]
 3. [n]: respite, relief, rest period, pause [gt], intermission [gt], break [gt], interruption [gt], suspension [gt]
 4. [n]: inaction [gt], inactivity [gt], inactiveness [gt]
 5. [n]: eternal rest, sleep, eternal sleep, quietus, death [gt]
 6. [n]: support [gt]
 7. [n]: musical notation [gt]
 8. [v]: be [gt], rest on [rt], rest on [rt]
 9. [v]: breathe, catch one's breath, take a breather, pause [gt], intermit [gt], break [gt]
 10. [v]: rest [rt]
 11. [v]: lie, be [gt]
 12. [v]: recumb [gt], repose [gt], recline [gt]
 13. [v]: stay, remain, be [gt]
 14. [v]: reside, repose, inhere in [gt], attach to [gt]
 15. [v]: put [gt], set [gt], place [gt], pose [gt], position [gt], lay [gt]
 16. [v]: perch, roost, sit [gt], sit down [gt]
 17. [v]: pillow, put [gt], set [gt], place [gt], pose [gt], position [gt], lay [gt]
antonyms:
 1. [v]: be active
 2. [v]: change
Derived terms:afforest, afforestation, armrest, arrest, arrest warrant, arrested man, arrested woman, arresting, be interested in, be restored, be underestimated, become uninteresting, by the merest chance, clerestory, come to rest, compound interest, crest, crestfallen, deforest, deforestation, disinterested, disinterestedly, extraterrestrial, footrest, forest, forestall, forester, forestry, headrest, house arrest, interest, interest rate, interested, interestedly, interesting, interesting piece of information, lack of interest, lay to rest, let rest, nearest, night's rest, nonrestrictive clause, of interest, overestimate, place of interest, prestidigitation, prestidigitator, prestige, prestigious, presto[Show less / more]
Anagrams:erst
Example:
 1. I dont want to spend the rest of my life regretting it.
 2. Johnson is a recluse; he prefers to isolate himself from the rest of the students in our class.
 3. Youre sick. You have to rest.
 4. My interest is in the future because Im going to spend the rest of my life there.
 5. Since you look tired, you had better take a rest.
 6. Now that you are tired, youd better rest.
 7. You look tired. You ought to rest for an hour or two.
 8. You had better take a little rest.
 9. I think youd better take a rest; you look ill.
 10. You do your part and Ill do the rest.
 11. I think you had better take a rest.
 12. You may rest assured; I have no ulterior motive in making this donation.
 13. I rest on your promise.
 14. Instead of taking a rest, he worked much harder than usual.
 15. You just need a good rest.
 16. If we would rest a little we would feel surely very much refreshed.
 17. Take a rest.
 18. If you work too long without a rest, it begins to tell on you.
 19. You have only a short rest, so make the best of it.
 20. Shall we take a rest?
Results found in Norwegian dictionary
norrest
enggeneral [n]: rest, remnant, remainder
folk [n]: remainder
mathematics [n]: remainder, rest
spageneral [n]: resto [m]
folk [n]: resto [m]
mathematics [n]: resto [m]
swegeneral [n]: rest
Synonyms:avfall, etterlatenskap, fossil, levning, relikt, reminisens, ruin, slant, stump, vrak
Derived terms:prestefiendtlig, arrestere, arrestert, frata presteverdigheten, dukketeater forestilling, feltprest, færrest, fast kjæreste, forestå, forestående, forestille, forestille seg, forestille seg på forhånd, forestilling, miste prestisje, forresten, arrestordre, hotell- og restaurantbransje, husarrest, ikkerestriktiv bisats, kjæreste, kvinnelig kjæreste, motprestasjon, nært forestående, nyrestein, øversteprest, poste restante, prest, prester, prestelig, presteskap, prestegård, prestekrage, presteseminar, prestevigsel, prestevielse, prestering, prestasjon, prestasjonsevne, prestere, prestisje, prestisjebetont, presto, ransakingsarrest, restaurant, restaurant med mat for henting, restaurantvogn, restaurasjon, restaurator, restauratør[Show less / more]
Anagrams:erts, ters
Example:
 1. Ifølge vårt regnskap står De pr. idag til rest med ubetalt strømregning for...
 2. Steal the best - improve the rest - stjel det beste og forbedre resten - er et godt ordsprog, synes hun.
 3. Dagene går med til å rake siste rest av løvet, sier Morgan Karlsen som trives i jobben som vedlikeholdssjef.
 4. Nå går dagene med til å rake vekk siste rest av løvet, sier han.
 5. Allerede som 16åring hadde han sin første scenerolle - i Londonoppsetningen The Druids Rest.
 6. B derimot, behøver bare å tjene ekstra kr. 6667, fordi hans skatt på toppen bare utgjør 25 % herav med kr. 1667, hvilket gir ham også en netto rest på kr. 5000, til avdrag på lånet.
 7. Da følget kom til Pradomuseet, brast siste rest av sikkerhetsopplegget og på et tidspunkt vandret konger, generaler, sikkerhetsfolk, presse og tilfeldige turister side om side mellom de verdenskjente maleriene.
 8. Danmark står til rest med 48 millioner kroner efter at utbetalingene til infrastrukturfondet ble fastfrosset på ubestemt tid til i desember 1982.
 9. De representerer, på en måte, den siste rest av universitetenes selvbestemmelsesrett.
 10. De siste par år skal ca. 280 italienske terrorister av forskjellige avskygninger - blant annet en hardkjernet rest av Røde Brigader som kaller seg Det kjempende kommunistparti - være gått sammen til en gruppe med navnet Komiteen for proletariatets frigjøring.
 11. Den gang holdt fotografen til oppunder takmønet, under overlysvinduer som utnyttet den siste rest av dagslyset.
 12. Denne viste at han stod til rest med en - sier og skriver - en øre.
 13. Det er å ha regnskapet oppgjort med Gud og mennesker, oppgjort fullt og helt og uten rest.
 14. Det gir en rest på 237 millioner.
 15. Det mest sannsynlige er at forekomsten på Hovedøya må sees på som en siste rest av en større utbredelse planten hadde i SørøstNorge i det varme og tørre klimaet som preget den yngre steinalderen og bronsealderen.
 16. Drama og diktning er mytenes rest hos oss selv.
 17. Edelløvskogen på Skar er idag en ørliten rest av et tidligere dyrerikt og variert skogsog kulturlandskap, og dens randsone mot dyrket mark kan man ikke lenger, selv med den beste velvilje, karakterisere som variert og vakker.
 18. En rest av totalsummen ville han bruke til støtinnsatser på aktuelle områder med akutte behov.
 19. En femtiøre og to tiører, fem til rest, det blir vel i så fall bankens netto.
 20. En rest av et gardin eller portierestoff kan bli en nydelig og original duk, og en figur i porselen eller keramikk kan erstatte en dyr blomsteroppsats.
 21. En rest på inntil fem studieplasser står til rådighet for søkere som tas opp på en skjønnsmessig vurdering av faglige kvalifikasjoner og erfaringsbakgrunn.
 22. Et nytt lovfestet element er kommet til og bidrar til nedbyggingen av en statskirkeordning som mange betrakter som den siste rest av eneveldet.
 23. FRILUFTSFOLKET behøver ikke å reise så svært mye lenger enn til Frognerseteren for å få med seg den siste rest av skiføre i Marka.
 24. Han efterlot seg ikke en rest til skrekk for de homofile.
 25. Hjelpearbeidet skjer i samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger og de to frivillige organisasjonene REST og Euro Action Accord.
 26. I betalingspåminnelsen til kommunen, den kostet kr. 2,50 å sende, ble det gjort oppmerksom på at hele regningen ikke var betalt - kommunen sto oppført med en rest på kr. 0,01.
 27. I en rest av den ene puten kunne man tydelig se et brannkrater, der det gikk frem at en sigarettglo hadde fått brenne seg nedover i puten.
 28. I en rest av den ene puten kunne man tydelig se et brannkrater, der det tydelig gikk frem at en sigarettglo hadde fått brenne seg nedover i puten, for til slutt å antenne denne.
 29. I og med at også franskmennene nå trekker seg ut, reiser siste rest av den flernasjonale fredsstyrken som kom til Beirut i september 1982, og overlater til partene selv å finne en løsning.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
swereste
sweresa
norreist
norrent
swerent
engre
norrente
Your last searches:
 1. rest


Rest was recognized as a English verb

Infinitive: (To) rest
Gerundio: resting
Past participle: rested
Indikative
1. Present
 • i
  rest
 • you
  rest
 • he
  rests
 • we
  rest
 • you
  rest
 • they
  rest
8. Perfect
 • i
  have rested
 • you
  have rested
 • he
  has rested
 • we
  have rested
 • you
  have rested
 • they
  have rested
2. Imperfect
 • i
  rested
 • you
  rested
 • he
  rested
 • we
  rested
 • you
  rested
 • they
  rested
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had rested
 • you
  had rested
 • he
  had rested
 • we
  had rested
 • you
  had rested
 • they
  had rested
4a. Future
 • i
  will rest
 • you
  will rest
 • he
  will rest
 • we
  will rest
 • you
  will rest
 • they
  will rest
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have rested
 • you
  will have rested
 • he
  will have rested
 • we
  will have rested
 • you
  will have rested
 • they
  will have rested
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would rest
 • you
  would rest
 • he
  would rest
 • we
  would rest
 • you
  would rest
 • they
  would rest
12. Conditional perfect
 • i
  would have rested
 • you
  would have rested
 • he
  would have rested
 • we
  would have rested
 • you
  would have rested
 • they
  would have rested
Subjunctive
6. Present
 • i
  rest
 • you
  rest
 • he
  rest
 • we
  rest
 • you
  rest
 • they
  rest
13. present perfect
 • i
  have rested
 • you
  have rested
 • he
  have rested
 • we
  have rested
 • you
  have rested
 • they
  have rested
past
 • i
  rested
 • you
  rested
 • he
  rested
 • we
  rested
 • you
  rested
 • they
  rested
plu
 • i
  had rested
 • you
  had rested
 • he
  had rested
 • we
  had rested
 • you
  had rested
 • they
  had rested
Imperative
Affirmative
 • you
  rest!
 • we
  Let's rest!
 • you
  rest!
Negative
 • you
  don't rest! (do not rest)!
 • you
  don't rest! (do not rest)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag hovedtribune
2 Flag korrigering
3 Flag snoopy
4 Flag jungfrudom
5 Flag radiostation
6 Flag avspärra
7 Flag silence
8 Flag avspärra
9 Flag costiveness
10 Flag trycksaker
11 Flag forhandle
12 Flag frying
13 Flag hjelpekilde
14 Flag instigator
15 Flag vertiginousness
16 Flag faite
17 Flag avfolkning
18 Flag scuttle off

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 20 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 70 0 2022-07-31 14:54:32
röja 512 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1424 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6406 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1450 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2103 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4979 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5827 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6260 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1551 - seconds.

mobiltelefon