logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for rettsvitenskap:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrettsvitenskap
engscience [n]: law, jurisprudence [formal]
general [n]: forensic medicine, forensic science
spascience [n]: derecho [m], jurisprudencia [f]
general [n]: medicina forense [f], ciencia forense [f]
swescience [n]: rättsvetenskap
Wiki:«Jus» omdirigeres hit. For drikken, se Jus (drikk) Rettsvitenskap, også kalt jus eller juss eller jura, er læren om rettsregler og juridisk metode. De som utdanner seg innen rettsvitenskap vil etter fullført studium kunne kalle seg jurist.
Example:
  1. Gregers Fougner Lundh, var professor i Statsøkonomi med Landhusholdningslære og Teknologi 182236, og de to neste i rekken, Anton Martin Schweigaard og Torkel Halvorsen Aschehoug kombinerte undervisningen i økonomi med forelesninger i rettsvitenskap.
  2. I en presumptivt seriøs debatt om ytringsfriheten påberoper altså en utnevnt professor i rettsvitenskap seg meget positiv omtale fra andre, og vil ha støtte av sakkyndige.
  3. Jeg viser til at Fremskrittspartiets stortingsgruppe i sin midte har en ressursperson som både er professor i rettsvitenskap og som dessuten - i motsetning til skattedirektøren - er direkte engasjert i det forhåpentlig banebrytende forenklingsarbeide som for tiden pågår i skattekommisjonen.
  4. Mot denne bakgrunn føles det som en dyp og bitter skuffelse for Det juridiske fakultet at dette ikke er tildelt en eneste ny ressurs, til tross for at Universitetet i Oslo hadde et professorat i rettsvitenskap øverst på sin prioriteringsliste for vitenskapelige stillinger.
  5. Professor dr. juris. Asbjørn Kjønstad utnevnes til professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra den tid departementet bestemmer.
  6. Førsteamanuensis, dr. juris. Kristian Huser utnevnes til professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen fra den tid departementet bestemmer.
Your last searches:
  1. rettsvitenskapLast searches

# NAL Term
1 Flag norske
2 Flag manikyrist
3 Flag salacity
4 Flag stat
5 Flag on the sidelines
6 Flag akademisk examen
7 Flag forrykke
8 Flag konsumtion
9 Flag befullmektig ombud
10 Flag akademisk eksamen
11 Flag monk
12 Flag charmera
13 Flag slubbert
14 Flag sanksjonere
15 Flag Commandment
16 Flag reduksjon
17 Flag snood
18 Flag inreda

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1458 - seconds.

mobiltelefon