logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for revers:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norrevers
enggeneral [?]: reverse
spageneral [?]: inversa
swegeneral [?]: omvända
Synonyms:akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skriv
Derived terms:reversgear, reversert, reversere, bakstreversk
Anagrams:server
Wiki:For annen betydning, se Revers (gir) Revers er baksiden av et merke, medalje, flagg, bilde, mynt eller annen tosidet gjenstand. Advers er forsiden. På mynter har Revers-siden tradisjonelt hatt angivelse av årstall for pregningen, eller av og til årstall for myntherrens tiltredelse. Etter at myntenes verdi ikke lenger tilsvarte reell metallverdi ble også myntens pålydende verdi (eks.
Example:
 1. Utjamningspolitikken er slått i revers, forteller partiets ledelse, som allerede har anslått tonen for neste års valgkamp.
 2. Du forsøker å bremse så godt du kan, for noen revers finnes ikke.
 3. Valget satte likestillingspolitikken i revers.
 4. Best står saken for øyeblikket for Portugal, som forrige mandag fikk en erklæring fra EFs utenriksministre i Luxembourg om at landets integrasjon i Fellesskapet ikke lenger kan settes i revers.
 5. Datamaskinen hadde anvist oss plasser helt i den forreste enden av vognen, hvor vi altså reiste i revers og kunne se alle våre vognfeller inn i ansiktet.
 6. Det ble en folkelig revolusjon i revers.
 7. Hvis man skal ligge på svai i en bukt eller et sund, kan det være en fordel å sette motoren i revers til vi merker at dreggen tar.
 8. Mange er de som har måttet sette bilen i revers, rygge og kjøre flere kvartaler ekstra for å komme rundt tunet.
 9. Når han nå eksporterer to fremtredende opposisjonelle, setter han i revers en utvikling som ble innledet ifjor.
 10. Spørsmålet er nå om den noen gang kan bli satt i revers, slik at den betjener det samfunn den er omgitt av.
 11. Vi kan fastslå at Haakon Viking ikke har hatt tekniske problemer og at flyets motorer som vanlig ble satt i revers efter landingen, opplyser teknisk sjef i SAS, Ragnvald Fergestad, til Aftenposten.
 12. Efter vår mening er dette en klar diskriminering av varehandelen i Oslo, og vedtakene må karakteriseres som det åpne samfunn i revers.
 13. Utkastet til ny mønsterplan for grunnskolen setter utviklingen i revers, ble det sagt.
 14. BYSTYRETS flertall har med respekt å melde slått inn på en linje som best kan karakteriseres som det åpne samfunn i revers.
 15. Da 22åringen ikke kom lenger, satte han bilen i revers, ga full gass og rygget rett mot politibilen bak.
 16. Denne mynten gjentar motivene både på advers og revers fra en medalje som ble preget til minne om kongens salving i 1671.
 17. Det er å sette utviklingen i revers når Reaganadministrasjonen melder seg ut av UNESCO, truer med det samme overfor UNCTAD, avslår å følge opp den tidligere amerikanske administrasjons tilslutning til havrettstraktaten, nekter å godkjenne Den internasjonale domstol i Haag i forbindelse med saken om mineleggingen ved Nicaragua, går imot å behandle utvikling og nedrustning i sammenheng innen FN - og stemmer mot en markering av 25årsdagen for FNs avkolonialiseringsvedtak fra 1960.
 18. Efterpå setter hun seg på beneken, og hendene arbeider i revers med støttebandasjen.
 19. Er det også grunnen til at utbyggingstakten på barnehavesektoren skjer så sakte, snart i revers ?
 20. Jan satte bilen i revers.
 21. Kanskje ikke den samme for Arbeiderpartiet hvis formann i samferdselskomiteen, Kjell Borgen, Hedmark, hadde antydet at de ville sette rallygearet i revers !
 22. Kjøretøyet er på størrelse med en stor tråbil, har bensindrevet tre hestekrefters firetaktsmotor og to gir pluss revers.
 23. Målinger av vannet i Mjøsa viser at mange års positiv utvikling er stanset, kanskje gått i revers.
 24. Rundt en heraldisk fremstilling på myntens revers står det 200 JAHRE DIÖZESE LINZ.
 25. Siste del, realismebegrepet, gjør det mulig for Haavardsholm og hans kamerater å kjøre realismedebattens grammofonplate fra syttiårene i revers uten synderlig forberedelse.
Results found in Swedish dictionary
swerevers
enggeneral [?]: reversed
norgeneral [?]: reversert
spageneral [?]: reversert
Derived terms:reversera, irreversibel
Anagrams:reserv
Similar words:
engrecess
engrefer
norreder
norrederi
swerederi
sweregera
swereserv
Your last searches:
 1. reversLast searches

# NAL Term
1 Flag alarde
2 Flag dusk
3 Flag sort
4 Flag gin
5 Flag porto
6 Flag fram
7 Flag barro
8 Flag bleach
9 Flag stim
10 Flag argumentere
11 Flag forblåst
12 Flag hockey
13 Flag kolossal
14 Flag pakkhest
15 Flag oja
16 Flag utstråling
17 Flag tverrstille
18 Flag veddemål

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 382 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 531 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1174 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2427 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7887 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2154 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2741 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5671 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6486 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6994 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1596 - seconds.

mobiltelefon