logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for riktig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norriktig
engsyfte [a]: proper, fitting, befitting, suitable, apt
moralsk oppførsel [a]: right
sannhet [a]: right, correct, true
language [a]: correct, proper
korrekt [a]: correct, proper, regular
faktisk [a]: real, actual, true
general [o]: correctly, rightly
overtalelse [o]: indeed, certainly, really
rett [o]: right, correctly, rightly, properly, aright
oppriktig [o]: truly [formal], sincerely
spasyfte [a]: apropiado, conveniente, apto, adecuado
moralsk oppførsel [a]: justo
sannhet [a]: cierto, correcto
language [a]: correcto, propio
korrekt [a]: correcto, apropiado, adecuado
faktisk [a]: real, efectivo, verdadero
general [o]: correctamente
overtalelse [o]: efectivamente, de verdad, en efecto
rett [o]: bien, correctamente, acertadamente, debidamente
oppriktig [o]: verdaderamente, sinceramente
swesyfte [a]: riktig
general [o]: riktigt
Synonyms:
 1. ansett, bra, brukbar, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, formålstjenlig, fullgod, gagnlig, godt, grei, gunstig, nyttig, positivt, rett, skikket, tilbørlig, tilfredsstillende, tjenlig, verdifull, verdig
 2. beviselig, bevist, faktisk, korrekt, objektiv, realistisk, reell, sann, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, virkelig, vitnefast
Derived terms:beriktige, beriktiget, mangel på uoppriktighet, følgeriktig, framstille uriktig, ikke oppriktig, moteriktig, meget riktig, uriktig, uriktig framstilt, uriktig proporsjon, uriktighet, uoppriktig, riktig gammel, riktig sterk, riktig høy person, riktig overraskende, riktighet, oppriktig, oppriktighet, være oppriktig mot, være oppriktig mot noen, riktig nok, uoppriktighet, uriktig påstand, ikke riktig klok/navla
Example:
 1. Tegnet viser at svaret er riktig.
 2. Men budskapet er likevel både viktig og riktig.
 3. Jeg sier ikke at det hun gjorde var riktig.
 4. Nå skal du få høre min hemmelighet. Den er ganske enkel : En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.
 5. Markku er en riktig god venn.
 6. Takk for forklaringen! Den hjelper å forstå setningen riktig.
 7. Det var en riktig og viktig avgjørelse.
Results found in Swedish dictionary
sweriktig
engsyfte [a]: proper, fitting, befitting, suitable, apt
moraliskt uppförande [a]: right
sanning [a]: right, correct, true
language [a]: correct, proper
korrekt [a]: correct, proper, regular
faktisk [a]: real, actual, true
norsyfte [a]: riktig
spasyfte [a]: apropiado, conveniente, apto, adecuado
moraliskt uppförande [a]: justo
sanning [a]: cierto, correcto
language [a]: correcto, propio
korrekt [a]: correcto, apropiado, adecuado
faktisk [a]: real, efectivo, verdadero
Synonyms:
 1. korrekt, passande, relevant, likvärdig, fullgod, lämplig
 2. genuin, äkta, verklig, sanningsenlig
 3. reell, faktisk
 4. real, egentlig
 5. rentav, sannerligen, minsann, verkligen
 6. fullkomlig, fulländad, i toppskick, intakt, perfekt, fullständig, fläckfri, oklanderlig
 7. adekvat, snyggt, precis, regelrätt, regelmässig, sann, juste, felfri, rätt, riktigt
 8. naturlig
 9. entydig, klar, tydlig, distinkt, definitiv, säker, absolut
 10. verkligt
 11. formell
 12. sant
 13. exakt, domstol
 14. uppriktig, oförfalskad, rättmätig, verklighetsbaserad
 15. ärlig, autentisk
 16. tvättäkta
 17. berättigad
 18. konkret, realistisk, realitet
 19. oförställd, veritabel
Derived terms:beriktiga, beriktigande, brist på uppriktighet, citera oriktigt, följdriktig, framställa oriktigt, inte riktigt bra, inte uppriktig, moderiktig, mycket riktigt, oriktig, oriktig framställning, oriktig proportion, oriktighet, oriktigt, ouppriktighet, riktig överraskning, riktighet, riktigt, sitta riktigt i klistret, uppriktig, uppriktighet, uppriktigt, vara uppriktig mot, vara uppriktig mot någon, beriktigad, följdriktighet, mode-riktig
Anagrams:kritig
Example:
 1. En riktig cider för mig ska ha en doft av mogna äpplen med frisk äppelsyra och en viss skalbeska – torr med toner av fruktsötma.
 2. En man som inte spenderar tid med sin familj kan inte vara en riktig man.
 3. Din mamma är en riktig snuskhummer, Pelle. Jag orkar inte med hennes insinuationer!
 4. Hon var en riktig pärla.
 5. Hon är en riktig allvetare.
 6. Han har ingen riktig arkitektutbildning, men han jobbar ändå på landets finaste arkitektkontor.
 7. Din engelska är grammatiskt riktig, men ibland låter det du säger bara inte som något en modersmålstalare skulle säga.
 8. Han har en riktig tjurnacke.
 9. Han är en riktig kuf.
 10. Nu är jag en riktig gubbe.
Similar words:
sweriklig
sweriktigt
norrikelig
norrikte
swerikligt
swerikta
sweriktning
Your last searches:
 1. riktigLast searches

# NAL Term
1 Flag katolsk
2 Flag bukett
3 Flag rastløs
4 Flag med atmosfære
5 Flag submerged
6 Flag sky
7 Flag quejumbroso
8 Flag ridge
9 Flag dölja
10 Flag som tar mutor
11 Flag participate in
12 Flag cuajada
13 Flag stunt woman
14 Flag oppblåsbar
15 Flag stoppe
16 Flag annexation
17 Flag mumifisere
18 Flag hindre fra

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2317 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2906 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5824 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6641 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2131 - seconds.

mobiltelefon