logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ringeste:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norringeste
engidé [a]: the slightest, the least
spaidé [a]: el más mínimo, el menor
sweidé [a]: ringaste
Example:
 1. Ja, vi er ikke i den ringeste tvil om det.
 2. Jeg glemmer Tracy Caulkins først som sist, men de andre i finalen har jeg ikke den ringeste respekt for, utbrøt Katrine Bomstad umiddelbart efter at hun hadde sikret svømmesporten en plass i en OLfinale for første gang i historien.
 3. Men i moten sa Berit takk for følget - jeg hadde ikke den ringeste mulighet til å følge.
 4. 40 vant Viking, som overhodet ikke lot Odd få den ringeste mulighet til finalebilletter.
 5. Administrasjonen synes ikke å ha den ringeste forståelse om legens tid og arbeidsforhold.
 6. Enda en gang får man bekreftet at Vårherre ofte trives ved å benytte de ringeste redskaper.
 7. Forbundskansler Helmut Kohl nøyet seg på TV torsdag med å avfeie det hele som en kampanje mot hans regjering og ham selv, noe som ikke bekymrer meg det aller ringeste.
 8. Forskjellen er bare den at svært mange av oss for lengst har kvittet oss med skylappene og finner svineriet representert i minst like stor grad hos nasjoner selvsamme Momo ikke har de ringeste betenkeligheter med å akseptere som idrettskonkurrenter - på norsk jord eller andre steder.
 9. Her sto Søren Jaabæk opp og stemte nei hver gang det var tale om å yde en embedsmann den aller ringeste gasjeforhøyelse eller pensjon.
 10. I sin avvisning hevdet Habgood bl. a. at det ikke kunne legges avgjørende vekt på løsrevne uttalelser i et TVintervju, at Jenkins var kjent som en mann med en smittende kristen trosoverbevisning, samt at det i hans omfattende forfatterskap ikke fantes det ringeste som satte spørsmålstegn ved sentrale kristne trossannheter.
 11. Livsfarlige Kit Kat Girls levnet ikke den arme kneipebesøkende en ringeste chanse til å slippe helskinnet ut.
 12. Man kan knapt vie media den ringeste oppmerksomhet, før det griner imot en.
 13. Mange mennesker anskaffer seg et kjæledyr uten å ha de ringeste forutsetninger for å vite hva de begir seg ut på.
 14. Mens jøden i blådress er såpass heldig stillet at han har flere års amatørteatererfaring fra Halden som verdifull ballast i spotlightets avslørende skinn, stiller de fleste uten den ringeste dramatiske erfaringsbakgrunn.
 15. Montana Dawn var virkelig overbevisende sist, og et par kilo ekstra skulle ikke bety det ringeste.
 16. Noen har kanskje tungt for det - men her skulle man ikke være i den ringeste tvil om hvor trykknappen på ringeklokken er, så sant man ikke er analfabet.
 17. Skal vi kunne påvirke bildeforbruket, eller ha det ringeste håp om å kunne styre den visuelle forurensningen vi opplever idag, da trenger vi en fagutdannelse som er i takt med tiden vi lever i.
 18. Statsråd Astrid Gjertsens formaninger og dulgte trusler synes ikke å gjøre det ringeste inntrykk.
 19. Til slutt vil jeg bare tilføye at jeg ikke har det ringeste håp om at de tanker jeg her er fremkommet med, vil vinne frem i vårt politiske miljø, selv om en opinionsundersøkelse nylig viste at 80 pst. av velgerne ønsker folkeavstemninger.
 20. Til tross for at overvåkingspolitiet hadde et stort apparat i sving for å kontrollere hans bevegelser, hadde han ikke den ringeste anelse om at han var iferd med å bli avslørt som spion.
 21. Vi kan saktens more oss over en løssluppen svenskevits eller over en god skottehistorie - så lenge det står lynende klart at dette er ren spøk uten ringeste mulighet for å forgifte forholdet mellom folkeslag.
 22. Dette gjør at jeg sterkt har følt at de menneskene som her har dømt meg, ikke har de ringeste forutsetninger for å forstå meg som menneske eller det jeg har vært med på.
 23. Kjernevåpenproblemet har sitt eget liv - og reagerer på begivenheter som ikke har det ringeste å gjøre med en krise, fremholder Arkin, som leder kjernevåpenforskningen ved det private Washingtoninstituttet for politiske studier.
 24. Men, protesterte jeg, slike saker har han ikke den ringeste peiling på...
 25. Men, protesterte jeg, slike saker har han ikke den ringeste peiling på....
 26. Allerede første dag skulle jeg erfare at intet av dette hjalp det ringeste da jeg skulle forsøke å manøvrere Sunlight i 15 sekundmeters vind.
 27. At dette er en ren og bevisst forfalskning og et direkte underslag av en rekke fakta og at NRK har ødelagt nattesøvnen til 1 / 4 mill. nå bekymrede huseiere som har dekkbeis på sine hus, later ikke til å bekymre NRK det ringeste.
 28. Bortsett fra at den gyldne regel hos fremtredende moralfilosofer ikke kalles en norm, men det høyeste gode, så gjør ikke denne regel det ringeste fra eller til når det gjelder å gjøre normer forpliktende.
 29. DET synes ikke å være den ringeste tvil om at disse tilskudd må økes, uten at vi for vår del vil si noe om omfanget.
Similar words:
norringste
sweringaste
norringakte
norringende
sweringast
engringlet
engringmaster
Your last searches:
 1. ringesteLast searches

# NAL Term
1 Flag relevación
2 Flag udåd
3 Flag astronómicamente
4 Flag permit oneself to
5 Flag Czechish
6 Flag efface
7 Flag tilrettesettelse
8 Flag velhavende
9 Flag deaccent
10 Flag granizada
11 Flag jeg elsker deg
12 Flag spaceship
13 Flag lee
14 Flag dedicated
15 Flag niece
16 Flag gasp
17 Flag extender
18 Flag noble

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1040 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1683 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2994 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8992 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2670 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6187 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7002 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7579 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2358 - seconds.

mobiltelefon