logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for ris:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norris
engpapir [n]: ream
culinary [n]: rice
spapapir [n]: resma [f]
culinary [n]: arroz [m]
swepapir [n]: ris
Synonyms:angrep, antasting, bank, buksevann, dask, forbrytelse, juling, maktmisbruk, nesestyver, omgang, overfall, overgrep, pikk, pryl, ran, rapp, selvtekt, sjikane, slag, smekk, spark, tukt, urett, urettmessighet, voldtekt
Derived terms:akkompagnatrise, aforisme, aforistisk, agrarisk, aleksandrisk, alfanumerisk, allegorisk, allegoriskt, amatørisme, angina pectoris, antropocentrisk, eplerisoll, arisk, aristokrat, aristokrati, aristokratisk, arkitektorisk, artillerist, asterisk, asymmetrisk, atmosfærisk, atmosfæriske forstyrrelser, autorisasjon, autorisere, autorisert, autorisert revisor, autoriserende, av brist på, avguderisk, briske seg, barbarisk, barometrisk, forlangt pris, behaviorisme, prisverdig, billettpris, bli frisk og sterk, bostedsbrist, bris, briste, briste i gråt, bristning, brødrister, brudd på palementarisk imunitet, sylindrisk, damefrisør, datorisere, demilitarisere, deodorisere, depolarisasjon, [Show less / more]
Example:
 1. Blir dette Ris videregående skoles fremtid ?
 2. Regjeringen har gitt ris til egen bak ved å orientere Idrettsforbundet om det som var i gang, slår Høyres Avis fast.
 3. Ris, grønnsaker og kylling.
 4. Straffeavgiften har vært ment som et ris bak speilet for å få bileierne til å betale årsavgiften i tide.
 5. Den videregående skole ved Ris blir nedlagt hvis ikke Skådalen skole blir bygget, sier formann i elevrådet for de videregående elevene, Tonje Sandberg.
 6. Det er da heller ikke bare fast føde det dreier seg om i Pa ris, nå som ellers.
 7. Det er så godt miljø på Ris, vi ønsker å beholde skolen, sa Birgitte Wyller Berntsen, elev i annet trinn på skolen.
 8. Er det naturlig å foreta nedbyggingen på Ris, når dette er et tilflytningsområde ?
 9. Har De foreløbig mottatt noen reaksjoner på anbefalingen om å legge ned Ris videregående skole ?
 10. Hvis vi har nok mat, spiser jeg ris til frokost.
 11. Javisst, har Ris en fin bane som brukes til fotball om sommeren og til skøyter om vinteren.
 12. Kollektivet har et lager hvor de ansatte kan hente ris, og så blir dette trukket i lønnen.
 13. Like utenkelig var det at kvinnene selv kunne gå til landsbymarkedet og selge noen egg, eller lure unna en håndfull ris hver dag for å få noen slanter for seg selv.
 14. Med en støtte som er såvidt skjevt fordelt mellom avisene, vil det trolig ha liten effekt å benytte pressestøtten som ris bak speilet.
 15. Men er det forsvarlig å drive videregående skole på Ris slik forholdene er nå ?
 16. Regjeringen har uheldigvis også oppdaget at importert ris gir mer penger enn den som dyrkes i landet.
 17. Ris med grønnsaker.
 18. Ris til egen bak ! mener Norges Røde Kors om forslaget om å innføre Lotto, og Røde Kors stiller seg dermed i rekken av frivillige og humanitære organisasjoner som går imot det nye spillet.
 19. Vi har tatt til orientering at Skådalen ungdomsskole ikke ser ut til å bli bygget, og da har vi valgt Ris som et av stedene for den planlagte reduksjon av antall klasser innen den almenfaglige studieretning.
 20. Vi overnattet her for å vise at vi er glad i skolen vår tross alt, sier formann i elevrådet på Ris, Tonje Sandberg.
 21. Vondt og deprimerende å høre noen forsvare bruken av ris i oppdragelsen...
 22. 65 000 barn i Gaoprovinsen får nå tilleggsrasjoner som består av ris, olje og melk.
 23. 65 000 barn i Gaoprovinsen skal få tilleggsrasjoner av ris, olje og melk.
 24. Aftenposten ville med større utbytte kunne henholde seg til Ris velselskaps eget møtereferat.
 25. Aller dyrest på menyen er Steak & Lobster til 150 kroner, men da får man ikke bare hummer og indrefilet, men også suppe, salat, ris og dessert.
 26. Allerede året efter satt hun eksamensvakt på Ris høyere skole, hvor ektemannen Gotfred Salbu var lektor og senere inspektør.
 27. Arbeiderpartiet vil onsdag fremlegge et forslag til løsning av striden om ramper eller ikke ved Vindernkrysset i forbindelse med byggingen av den 800 meter lange strekningen av Store Ringvei fra Lønnehaugen Alle til Ris skole.
 28. Arbeidsforholdene på Ris ungdomsskole og Ris videregående er nå så vanskelige at lærerrådet på Ris ungdomsskole forlanger at Oslo bystyre fatter et endelig vedtak om hva som skal skje med skolene på Ris og tar konsekvensene av sin avgjørelse, heter det i en pressemelding fra lærerrådet.
 29. Avismeldinger på den tiden fortalte om bønder som solgte døtrene sine for å få tak i rasjoneringsmerker til kjøp av ris.
 30. Avkastningen av ris og mais er falt siden 1970, og avkastningen av tradisjonelle afrikanske kornsorter er ikke høyere idag enn for en generasjon siden.
Results found in Swedish dictionary
sweris
engpapper [n]: ream
culinary [n]: rice
norpapper [n]: ris
spapapper [n]: resma [f]
culinary [n]: arroz [m]
Synonyms:
 1. utskällning, ovett
 2. anmärkning, bedömning, klander, komplimang
Derived terms:ackompanjatris, aforism, aforistisk, agrarisk, aktris, alfanumerisk, allegorisk, allegoriskt, amatörism, angina pectoris, antropocentrisk, äppelrisoll, ärenpris, arisk, aristokrat, aristokrati, aristokratisk, aristokratiskt, artillerist, asterisk, asymmetrisk, atmosfärisk, atmosfäriska störningar, auktorisation, auktorisera, auktoriserad, auktoriserad revisor, auktoriserande, av brist på, barbarisk, barometrisk, begärt pris, behaviorism, bergkristall, biljettpris, bli frisk och stark, bli friställd, bli riskerad, blodbrist, börja lida brist på, bostadsbrist, bris, brist, brist på, brist på civilisation, brist på disciplin, brist på erfarenhet, brist på omsorg, brist på överensstämmelse, brist på samband, [Show less / more]
Wiki:Ris (Oryza sativa) en ett sädesslag i rissläktet, vars frukter, riskornen är stapelföda för hälften av jordens befolkning. Risplantan är en ettårig, 1 meter hög stråväxt med långa blad och enblommiga småax i en hängande vippa. Efter vete är ris det mest odlade sädesslaget i världen.
Similar words:
engrib
engrid
engrig
engrim
engrip
engrise
engrisk
Your last searches:
 1. risLast searches

# NAL Term
1 Flag balsam
2 Flag megaton
3 Flag motgift
4 Flag annunciation
5 Flag hashish
6 Flag keep supplies of
7 Flag aserción
8 Flag kyss
9 Flag trousers
10 Flag ståke
11 Flag instruksjon
12 Flag inskriva
13 Flag fornembar
14 Flag mobilisere
15 Flag kortslutte
16 Flag blasfemia
17 Flag enigma
18 Flag chingar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1954 - seconds.

mobiltelefon