logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for risikabel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrisikabel
enginvestering [a]: insecure, risky, unsafe
aktivitet [a]: hazardous, risky, chancy [informal]
situation [a]: precarious, perilous, risky, dangerous, critical
eventyrlig [a]: compromising, jeopardizing
spainvestering [a]: inseguro, arriesgado
aktivitet [a]: arriesgado, atrevido, peligroso, azaroso
situation [a]: precario, crítico, peligroso, arriesgado
eventyrlig [a]: comprometedor, arriesgado
sweinvestering [a]: riskabel
Synonyms:djerv, dristig, dumdristig, farlig, halsbrekkende, indiskré, tankeløs, uaktsom, ubesindig, ubetenksom, ufornuftig, uforsiktig, uvettig, uvøren, vill, vågal
Example:
 1. Noen tror at bruken av narkotia er mindre risikabel der nede.
 2. De pleier ikke medføre noen risikabel nedsettelse av våkenhetsgraden eller andre forstyrrelser i samordningen av kroppsbevegelsene.
 3. De prostituerte på gaten i Oslo driver en risikabel virksomhet og utsettes iblant for brutale menn.
 4. Dette gjelder også Irans egen rike klassiske musikktradisjon, som idag lever en risikabel undergrunnstilværelse.
 5. Etter at passasjen gjennom Den engelske kanalen var blitt for risikabel for tyske ubåtar, var vegen gjennom Nordsjøen og ut i Atlanteren nord om dei britiske øyane i røynda den einaste utfallsporten som stod att.
 6. Forfatterne mener en norsk satsing på den amerikanske linje vil være en usikker og risikabel strategi som lett kan slå tilbake.
 7. Rederiet Thor Dahl i Sandefjord opplyser til Aftenposten at de anser situasjonen i krigssonen som for risikabel til at de vil sende sine skip inn i området.
 8. Skipsfart er en meget risikabel bransje med satsing på store og dyre prosjekter.
 9. Vår vurdering er at den raske vekst som mange dataselskaper sikter på er meget risikabel og at mange av initiativtagerne i disse prosjektene ikke er helt realistiske i sine fremtidsbedømmelser.
 10. Alpinklatring er en risikabel sport, og du trenger svært god kondisjon og mye klatretrening for å makte en slik innsats, mener Leif Henriksen.
 11. At et system der forbundet bevisst legger opp til større ansvar og muligheter for klubbene også vil føre til at noen klubber blir sterke, andre svakere, er ingen risikabel spådom.
 12. Brannvesenet har hatt et rolig døgn, men det er en risikabel tid for gamle rør i gamle gårder, så brannfolkene bruker mye tid på å være vaktmestre i oversvømmede kjellere.
 13. Det er for det første både en krevende og risikabel oppgave.
 14. Dette blir ofte også en risikabel situasjon som kan føre til alvorlige kriser i et samliv, eller hvis partneren blir borte.
 15. Forskningen som avisen betegner som banebrytende og risikabel, innebærer blant annet å la Aidsvirus vokse fritt for dermed å utvide kjennskapen til sykdommens utvikling.
 16. Imidlertid kan den politiske situasjonen bli risikabel dersom den økonomiske nedgangen fortsetter og dette fører til et vanskelig sosialt klima, sa Sarney, som føyde til at hele det sydamerikanske kontinent trolig er i samme situasjon.
 17. Konfrontasjonslinjen er risikabel, advarer de fleste kommentatorer.
 18. Prisutviklingen her hjemme har vært så gunstig den siste tid, at det kan være en risikabel vei å slå inn på.
 19. På få uker har SydAfrikas status skiftet fra å være en meget kredittverdig kunde til å bli en høyst risikabel forbindelse.
 20. Tyskerne kan ha fått et inntrykk av at fortsatt kamp i Norge kunne bli en blodig og risikabel historie.
Similar words:
norrisikabelt
sweriskabel
norristafel
sweristafel
norrisikere
sweriskfull
sparisita
Your last searches:
 1. risikabelLast searches

# NAL Term
1 Flag tungindustri
2 Flag refse
3 Flag samtidig
4 Flag antågande
5 Flag sprida sig
6 Flag dwell upon
7 Flag inställning
8 Flag sprek
9 Flag spirande
10 Flag på varastyre
11 Flag antisemittisme
12 Flag saffran
13 Flag komplettering
14 Flag betrygga
15 Flag borlón
16 Flag fromhet
17 Flag banco de niebla
18 Flag leukemi

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 20 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 70 0 2022-07-31 14:54:32
röja 512 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1424 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6407 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1450 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2103 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4979 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5827 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6260 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1467 - seconds.

mobiltelefon