logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for risikofylt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrisikofylt
engfare [a]: critical, dangerous
aktivitet [a]: hazardous, risky, chancy [informal]
spafare [a]: crítico, peligroso
aktivitet [a]: arriesgado, atrevido, peligroso, azaroso
swefare [a]: riskfylld
Synonyms:
 1. skadelig, risikofull, vågalt, risikabel
 2. pinlig, besværlig, farlig, sterk storm, svært vanskelig å håndtere
Example:
 1. Det er på mange måter mer risikofylt å ta seg frem i norske høyfjell enn over innlandsisen på Grønland.
 2. Det er svært risikofylt å være barn i Norge.
 3. Det hevdes fra tid til annen at internasjonalisering er risikofylt.
 4. Vi legger ikke skjul på at dette er et risikofylt prosjekt.
 5. Adm. direktør Ralph Høibakk karakteriserte investeringen som risikofylt på en pressekonferanse onsdag, men han påpekte at markedet for slik datalagring vil ekspandere sterkt kommende år.
 6. At kommune, midt oppe i en situasjon der mange av dem sliter med alvorlige gjeldsproblemer, skulle ha ønsker om å satse kapital på et nytt - og tildels risikofylt felt som kabelTV - synes lite realistisk.
 7. Concordiastyret påpeker imidlertid at shipping er risikofylt, og at man derfor kan oppleve sterkt varierende kurser på aksjene.
 8. DET skjer med sikte på å avverge episoder som kan forsure forholdet ytterligere og utvikle seg til risikofylt konfrontasjon.
 9. Den peker på at dykkerselskapet COMEX, der de fem omkomne var ansatt, i sin instruksjonsbok har anført at til og frakoblingsfasen er meget risikofylt.
 10. Den store trafikken innebærer at det kommer svært mye gummi fra flyenes landingshjul på rullebanen, noe som gjør den glattere og dermed mer risikofylt med hensyn til vannplaning.
 11. Derfor et kjøp av aksjer i selskapet risikofylt.
 12. Derfor har Arbeidstilsynet forbudt røyking under slikt risikofylt arbeide.
 13. Dessuten virker det helt utrolig og ville ha vært en meget risikofylt operasjon, sier Anderson.
 14. Det er risikofylt å investere i film, det forundrer meg at det ikke er åpnet for andre og større muligheter til gevinst dersom prosjektene går godt.
 15. Det er umulig å sammenligne leteboring i en risikofylt blokk med eierandeler i et felt der reservene er påvist.
 16. Det farligste området synes å være syd for øya Al Hamish, mens den nordlige delen av Rødehavet er blitt mindre risikofylt efter at Egypt hadde satt sikring der.
 17. Det må være vilje til å ta risikofylte forskningsoppgaver, og industrien må være villig til risikofylt markedsføring.
 18. Det påpekes at utviklingen innenfor ledende teknologiske områder kan være så risikofylt at bedriftene alene ikke kan bære dette.
 19. Dietrichson mener å ha satset på en relativt lite risikofylt virksomhet når Winge først satser på produksjonsmarkedet.
 20. Er døren umulig å åpne, vil tyveriet oftest bli så risikofylt at tyven avstår.
 21. Ethvert lån til uland vil selvsagt være forbundet med en viss risiko, men i en verden som holder på å gå av hengslene som følge av hungersnød og krigsrisiko, er det minst like risikofylt - og dessuten umoralsk - å bruke sparepengene til å finansiere opprustning og korrupte regimer via det internasjonale bankvesen.
 22. Fire av Gøtheutvalgets fem medlemmer mener at prosjektet er for økonomisk risikofylt til å kunne anbefales.
 23. For norsk næringsliv er det mer risikofylt å la være.
 24. Han påpeker imidlertid at det er for risikofylt å satse på vekst innenfor forsvarsdivisjonen.
 25. Huseierorganisasjonene sitter på et betydelig materiale som klart viser at byfornyelse i privat regi med de någjeldende regler er et risikofylt og underskuddspreget foretagende.
 26. Hydrograf Terje Langvik sier at det er meget risikofylt å seile på øst og nordkysten av Svalbard.
 27. Høyre fratar borgerne handlefriheten med egne penger ved å tvangsinnsamle penger slik at politikere og byråkrater kan invstere disse i risikofylt forretningsvirksomhet gjennom kjøp av aksjer.
 28. Industriminister Jan P. Syse sa - i likhet med andre talere - at han har god tro på at dette jetmotorprosjektet vil være nyttig for KV, selv om det også er et økonomisk risikofylt prosjekt.
 29. Ingen andre meldte seg frivillig, og efter hva den kyndige fysioterapeut Kirsti Vandraas sa, utsatte Vellar seg for en risikofylt belastning.
 30. Morelldyrking er en risikofylt produksjon.
Similar words:
norrisikofull
norrisikabelt
sweriskfylld
sweriskfull
norrisikabel
norrisiko
norrisikofaktor
Your last searches:
 1. risikofyltLast searches

# NAL Term
1 Flag soiled
2 Flag recession
3 Flag concealment
4 Flag allvar
5 Flag ablandarse
6 Flag hjärtevän
7 Flag majs
8 Flag witch hazel
9 Flag sketch
10 Flag snygg tjej
11 Flag urkärnare
12 Flag indonesisk kvinne
13 Flag smycke
14 Flag dungaree
15 Flag slarvete
16 Flag uten venner
17 Flag kriminalitet
18 Flag no tradicional

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 20 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 70 0 2022-07-31 14:54:32
röja 512 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1424 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6406 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1450 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2103 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4979 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5827 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6260 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1518 - seconds.

mobiltelefon