logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for rodd:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swerodd
engsports [n]: boating
norsports [n]: ro
spasports [n]: piragüismo [m]
Synonyms:ångra, omvärdera, behag, förnöjelse, glädja, harmoni, idyll, komfort, lycka, lycksalighet, salighet, belåtenhet, välbefinnande, välbehag, flegma, fred, vila, passivitet, sinneslugn, stillhet, overksamhet
Derived terms:anförtrodda medel, grodd, ingrodd, ingrodd smuts, isbrodd, roddare, roddbåt, rodderska, avslöja anförtrodd hemlighet, brodd, groddjur, rodda, tungrodd
Wiki:Rodd är ett sätt att få en båt att ta sig framåt med åra eller åror. Ror gör man oftast med två åror, men i tävlingsrodd med flera roddare, och i historien med farkoster som var för breda att ros med dubbla åror, har man rott med en åra per roddare. Används bara en då man är ensam i båten kallas det för att vricka, eller i dagligt tal att ""ro enkelåra"" och görs akterut.
Similar words:
engroad
engrod
engrood
sweroad
swerodda
swerond
engroam
Your last searches:
  1. roddLast searches

# NAL Term
1 Flag asiat
2 Flag syrgas
3 Flag chilensk
4 Flag cacao
5 Flag baktalare
6 Flag fertilidad
7 Flag seminary
8 Flag violación de la inmunidad parlamentaria
9 Flag replikera
10 Flag skape
11 Flag antropomorfism
12 Flag náufrago
13 Flag take the blame for it
14 Flag hostil
15 Flag provborra
16 Flag hydroelektrisk
17 Flag falla ihop
18 Flag greater than

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1500 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1617 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2214 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3411 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9625 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3212 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3971 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6694 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7417 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8091 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2122 - seconds.

mobiltelefon