logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for rogn:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrogn
engiktyologi - anatomi [n]: hard roe
iktyologi [n]: spawn, hard roe, roe
alcoholic drinks [n]: rum
botanical - three [n]: rowan, rowan tree, mountain ash, sorb
spaiktyologi - anatomi [n]: freza [f]
iktyologi [n]: freza [f], hueva [f]
alcoholic drinks [n]: ron [m]
botanical - three [n]: serbal [m]
sweiktyologi - anatomi [n]: rom
botanical - three [n]: rönn
Derived terms:fiskerogn, legge rogn, prognose, prognostisere, rognebær, værprognose, prognosere
Wiki:Rogn (Sorbus aucuparia) er et løvtre som hører til rosefamilien. Navnet kommer fra norrønt «reynir», som har sammenheng med fargen rød.
Example:
 1. Min livrett er real nytrukket torsk med lever og rogn, tilberedt og servert uten dikkedarer, sier AnneMarit, og utfordrer skjebnen ved å bestille Norsk torsk på fransk vis, efter at hun først har gledet seg over en spenstig og spennende fiskesalat med reker krabbe, reddiksalat og annet snadder.
 2. Australsk veterinærlov setter nemlig forbud mot import av dyreprodukter til landet, slik at Noraqua ikke kan ta med rogn eller yngel fra Norge.
 3. Bjerk, rogn og bringebærblader kan brukes til te.
 4. Bjørk tørker best, rogn krever noe lengre tid.
 5. De store, fine med nye rogn kan man godt unne seg selv under renselsesprosessen.
 6. Den næringen den nå får tak i, går med til å produsere rogn og melke og til å dekke det næringsbehovet som trengs under vandring og i den tiden fisken ikke tar til seg næring.
 7. Der vokser den på ulike løvtrær som lind, lønn, epletre, rogn og bjerk.
 8. Det er Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt i Tromsø som skal stå for prosjektet, ved prøving av nytt teknisk utstyr for uttagning av rogn og melke fra storsild.
 9. Det er kalkulert med så vesentlige salgsinntekter av biproduktene rogn og melke at foredlingsindustrien vil kunne stå meget sterkere rustet i priskonkurransen om sildefileten som hovedprodukt hvis prosjektet lykkes.
 10. Det var Fiskeridirektoratets kontrollverk i Nordland som først fikk opplysninger om at rogn av dårlig kvalitet ble solgt som menneskeføde i Danmark og Sverige.
 11. Er det gråvær, mørketid eller man er mye inne, bør man sørge for å spise fet fisk, rogn eller tran regelmessig for å unngå mangel.
 12. Fisken blir også lengdemålt, og lever og rogn havner på vekten.
 13. For at rogn skal kunne benyttes til menneskeføde stilles det strenge krav til ferskhet og modenhetsgrad.
 14. For rogn til fersk anvendelse ble det betalt nesten 7 kroner literen.
 15. Fortsatt ligger rogn fra fjorårssesongen på lager i Japan, og det er ikke ønskelig at eksporten dit iår eller neste år overstiger 8000 tonn, skriver avisen.
 16. Fra norsk side vil det i vinter bli gjort nye forsøk på å få til en bedre anvendelse av sild, ved utnyttelse av rogn og melke.
 17. Frossen rogn er det største eksportproduktet.
 18. Fru T., har du fersk rogn ?
 19. Her lar han geiteramsen kneise yppig langs steinrøisene med sin røde, praktfulle blomstertopp samtidig med at hegg og rogn i bakkehellingen og nede ved vannet pranget i sommerlig blomsterskrud geiterams og hegg blomstrer jo aldri samtidig i dette land.
 20. Hun begynte med trekvart kilo renset sild som males med ben, skinn og eventuelt melke og rogn.
 21. I alle skjellene blir det fylt 150 gram krabbekjøtt, vesentlig fra klørne, men også rogn og litt fra innmaten.
 22. I buken skjulte den både lever og rogn, og hodet var stort og herlig.
 23. I vinter ble en liter rogn til dyrefor betalt med 80 øre literen.
 24. Ikke rart at havforskerne er interessert i akkurat denne detaljen, sier Jørgensen og putter stenen forsiktig ned i en konvolutt som blir påført opplysninger om hvor fisken ble tatt og andre data om fiskens størrelse og vekt av lever og rogn.
 25. Japanerne kjøpte mer norsk rogn i årets syv første måneder enn i hele fjor.
 26. Justisen hadde god mat til ytterst sympatiske priser - eksempelvis levende torsk med lever og rogn til kr. 42.00.
 27. Koketorsken - den fineste vi kan få trekker vi i saltet vann og serverer med lever og rogn, som et hvitt festmåltid gjerne med noe rødt i glasset.
 28. Legg rogn og melke i kaldt vann.
 29. Med dirrende bevegelser blir en porsjon rogn gytt ned i gropen, som hannen samtidig befrukter.
 30. Norge selger rogn som dyrefor til Danmark og kjøper den tilbake som husholdningshermetikk.
Similar words:
sparon
engroad
engroam
engroar
engrob
engrobe
engrobin
Your last searches:
 1. rognLast searches

# NAL Term
1 Flag colina
2 Flag enlucido
3 Flag pebble
4 Flag solado
5 Flag senior high school
6 Flag near
7 Flag confectionery
8 Flag solado
9 Flag pitillo
10 Flag hermaphrodite
11 Flag discourtesy
12 Flag kausativ
13 Flag i hele
14 Flag ladle out
15 Flag hänga upp sig på
16 Flag simpático
17 Flag AS
18 Flag day-care center

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1425 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1549 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2100 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3359 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9527 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3160 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3864 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6619 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7347 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7986 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2202 - seconds.

mobiltelefon