logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for rokke:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrokke
enggeneral [v]: bulge, move, shake
spageneral [v]: abultar, mover, agitar
swegeneral [v]: bukta sig
Derived terms:urokkelig, krokkett, urokkelig kvinne, urokkelig mann, urokkelighet, stingrokke, krokkere, gebrokkent, murbrokke, murbrokker, rokke ved, omrokkering
Anagrams:kroke, kokre, korke
Example:
 1. Små sidesprang kan true med å velte langvarige samliv, eller omfattende utroskap kan møtes av en rolig toleranse som ikke lar utroskapen rokke ved forholdet.
 2. Det eneste som kan rokke ved dette er å få oppdretterne til å skjerpe seg overfor kjøperne.
 3. Isommer går over 600 000 ungdommer arbeidsløse i Norden, og dette er en situasjon som kan komme til å rokke ved selve demokratiet.
 4. Man begynner muligens å rokke ved selve begrepet, men tilbake til tilstander slik vi hadde det i mellomkrigstiden da en tredjedel av vernepliktsmassen ble fritrukket for tjeneste, vil vi neppe oppleve.
 5. Men 95 prosent av norsk forskning vil neppe rokke ved verdens grunnvoller, mener dosent Gundersen.
 6. Vi har ikke tenkt å rokke ved avtalene som regulerer konkurransevilkårene i Norge.
 7. All verdens byfornyelse vil ikke rokke ved dette bilde.
 8. Bak fra venstre er Gry Lippert Marstein, Ola Haaland, Runi Sommerstad, Anne Rokke og Eldrid Naadland.
 9. Bondevik mente det vil være mulig å se nærmere på enkeltforslag i innstillingen som kan slå uheldig ut, uten å rokke ved hovedtrekkene i innstillingen, som han mente er et godt grunnlag for en ny skattereform.
 10. Bortsett fra noen opprørske sjeler med nye og andre tanker i hodet, er derfor ingen interessert i å rokke ved systemet, særlig siden den innpå 15 år lange tørken har kjørt landet opp i store økonomiske problemer.
 11. De som idag har valgt å følge venstrekreftenes førerskap, er ikke villige til å innse at en nedbygging av vårt forsvar gjennom redusert verneplikt bare er første trinn i en utvikling som vil rokke ved maktbalansen i nordområdene.
 12. Debatten efter Lawsons minibudsjetttale og trontalen viser bare at den konservative regjering ikke er villig til å rokke ved sin stramme monetaristiske budsjettpolitikk selv om tallet på arbeidsløse fortsetter å stige efter vel fem år med Thatchers medisin.
 13. Den oppfatningen får ingen rokke hos Hans Sundt Monrad senior og junior.
 14. Den rettsmedisinske undersøkelse kommer neppe til å rokke ved vår rekonstruksjon av begivenhetene.
 15. Dersom søksmålet skulle føre frem, vil det rokke ved en rekke reguleringer i fiskeriene, og dermed også ved en av de mest sentrale deler av norsk fiskeripolitikk.
 16. Det at det finnes delte meninger om hvordan verdensfreden skal oppnås, må ikke rokke vår tro på fred som den eneste riktige bakgrunn for sameksistens på Jorden.
 17. Det har fra min side ikke vært tilsiktet å rokke ved Skånlands autoritet som en av våre fremste økonomer.
 18. Det har også vist seg at noen har latt seg kjøpe av Libyas leder Gadafi for å prøve å rokke ved stabiliteten i vårt samfunn.
 19. Det nuværende private lokalinitiativ øker skinnet av ytringsfrihet i eteren, uten å rokke NRKs riksdekkende innflydelse dersom monopolstillingen fortsetter - med eller uten tredelte underavdelinger.
 20. Dette er statsråd Bondevik, biskopene og mange andre kirkeledere klar over, og derfor er de meget på vakt når noen forsøker å rokke ved sentrale trossetninger i den kristne lære.
 21. Dette livsverk skal ingen Ronald Reagan eller annen amerikansk president få lov til å rokke ved.
 22. Direkte valg kunne innebære et faremoment da det ville bety en oppfordring til politisk strid. noe som kunne rokke ved koloniens stabilitet.
 23. Eiere skal ikke rokke ved den redaksjonelle linje som er grunnstenen i enhver redaksjons virksomhet.
 24. Eldstedatteren, bosatt i Texas, gjorde ham for ett års tid siden til en lykkelig bestefar, og selv om han skulle bli nasjonens huggestabbe nå, når vår pensjonsfremtid brettes ut, kan intet rokke ved den rollen.
 25. En slik oppfatning kan det være vanskelig å rokke ved, man kan bare be vedkommende om å akseptere at ikke alle deler dette syn.
 26. Ett faktum lar seg imidlertid ikke rokke.
 27. Flere av innlederne understreket at næringslivet ikke hadde planer om å rokke ved Televerkets monopolstilling når det gjelder riksnettet frem til den enkelte forbruker av elektroniske tjenester.
 28. Forlengelsen av de fire containerskipene vil ikke rokke ved ruteplanen for linjen.
 29. Fra hestesportens side er det vel mer blandede følelser over at Staten og andre offentlige institusjoner tar for stor del av rikstotokaken, men dette kan likevel ikke rokke ved det faktum at sporten over en 2årsperiode er tilført betydelige midler og at det er skapt en ny og bedre situasjon.
 30. Gratisprinsippet ved bibliotekutlån er det ikke planer om å rokke ved.
Similar words:
norronke
norrokk
norrokke
norrose
engrocket
engrocks
engrocky
Your last searches:
 1. rokke


Rokke was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) rokke
Gerundio: rokkende
Past participle: rokket
Indikative
1. Present
 • jeg
  rokker
 • du
  rokker
 • han
  rokker
 • vi
  rokker
 • dere
  rokker
 • de
  rokker
8. Perfect
 • jeg
  har rokket
 • du
  har rokket
 • han
  har rokket
 • vi
  har rokket
 • dere
  har rokket
 • de
  har rokket
2. Imperfect
 • jeg
  rokket
 • du
  rokket
 • han
  rokket
 • vi
  rokket
 • dere
  rokket
 • de
  rokket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde rokket
 • du
  hadde rokket
 • han
  hadde rokket
 • vi
  hadde rokket
 • dere
  hadde rokket
 • de
  hadde rokket
4a. Future
 • jeg
  vil/skal rokke
 • du
  vil/skal rokke
 • han
  vil/skal rokke
 • vi
  vil/skal rokke
 • dere
  vil/skal rokke
 • de
  vil/skal rokke
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha rokket
 • du
  vil/skal ha rokket
 • han
  vil/skal ha rokket
 • vi
  vil/skal ha rokket
 • dere
  vil/skal ha rokket
 • de
  vil/skal ha rokket
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle rokke
 • du
  ville/skulle rokke
 • han
  ville/skulle rokke
 • vi
  ville/skulle rokke
 • dere
  ville/skulle rokke
 • de
  ville/skulle rokke
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha rokket
 • du
  ville/skulle ha rokket
 • han
  ville/skulle ha rokket
 • vi
  ville/skulle ha rokket
 • dere
  ville/skulle ha rokket
 • de
  ville/skulle ha rokket
Imperative
Affirmative
 • du
  rokk!
 • vi
  La oss rokke!
 • dere
  rokk!
Negative
 • du
  ikke rokk! (rokk ikke)!
 • dere
  ikke rokk! (rokk ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag serieport
2 Flag restaurasjon
3 Flag karismatisk
4 Flag krönika
5 Flag tavle
6 Flag oak
7 Flag böjelse
8 Flag valfarte
9 Flag stumble upon
10 Flag ta emot gäster
11 Flag knowledgeable
12 Flag dana
13 Flag spilet
14 Flag guard from
15 Flag unngår
16 Flag make discontented
17 Flag red pepper
18 Flag limb

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2472 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3007 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3264 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2672 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3270 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5289 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3280 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3853 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6463 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5968 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2050 - seconds.

mobiltelefon