logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for ros:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norros
enggeneral [?]: praise
spageneral [?]: alabanza
swegeneral [?]: beröm
Synonyms:anerkjennelse, berømmelse, bifall, godlåt, godord, kreditt, kyt, kytord, lov, lovprisnad, lovprisning, lovtale, panegyrikk, pris, skryt, ære
Derived terms:aerosol, akrostikon, albatross, ambrosia, ambrosisk, eplerose, arteriosklerose, sprosse, rosett, båndrosett, brosje, brosjyre, brospenn, sentral prosessorenhet, cheddarost, defroster, edamerost, elektrostatikk, elektrostatisk, emmentalerost, erosjon, eurosjekk, fastfrosset, femti prosent, fibrositt, filmprosjektor, forkrosse, forkrosset, forkrossende, forkrosselse, frost, frostbitt, frostvæske, frosk, froskeegg, froskemann, gross, grosshandel, grosshandler, grossist-, grossistpris, gyroskop, heteroseksualitet, heteroseksuell, horoskop, husbyggingsprosjekt, hydrostatikk, til tross av, introspeksjon, introspektiv, [Show less / more]
Example:
 1. Bygg for fremtiden, boligmessen i Kristiansand, er et imponerende initiativ som har høstet velfortjent ros.
 2. Det verste med det å skrive, sier Virginia Woolf, er at man er så avhengig av ros.
 3. Elektrokatten fikk mye ros som en effektiv rottejeger, tok livet av 98 prosent.
 4. De fortjener ros for den måten de taklet situasjonen på.
 5. Gi oppmuntring og ros.
 6. Han fortjener stor ros.
 7. Hyggelig med litt ros.
 8. I motsetning til amerikanere, for eksempel, er nordmenn lite flinke til å gi eller motta ros.
 9. Jeg fikk beskjed av mine lagvenninner om å spare meg, sa Unni Larsen, som ga ros til sine hjelperyttere.
 10. Jeg har i en viss tid gitt uttrykk for at det ligger en fare i at vi har programposter med en frisk tone og pågående journalistikk - programposter som har fått velfortjent ros for dette.
 11. Myndighetene fortjener ros for omleggingen av kredittpolitikken, men det er dessverre ikke grunnlag for samme rosende omtale av Regjeringens håndtering av rentepolitikken, sa formannen i Sparebankforeningen Norge, banksjef Fredrik MossIversen, i sin årstale på foreningens årsmøte igår.
 12. Nå fortjener virkelig Oslo Sporveier ros, forteller Arne Caspersen fra Vestli i den andre enden av telefonen.
 13. Overvåkningspolitiet har fått mye ros for arbeidet med Treholtsaken - til og med på lederplass i Dagbladet.
 14. Reformer i skattesystemet er nøklene til en mer rettferdig inntekts og formuesfordeling og dermed etviktig element i bekjempelsen av inflasjon, sa Harlem Brundtland, som i sin sikkerhetspolitiske redegjørelse gav Kristelig Folkeparti ros for sitt frysutspill.
 15. Vi vil gjerne gi litt ekstra ros til passasjerene som kom fra Kreta torsdag, sier en SASrepresentant på Gardermoen.
 16. ARBEIDERPARTIETS leder, Gro Harlem Brundtland, skal ha den ros at hun bidrar til å skape ryddige parlamentariske linjer foran neste års stortingsvalg.
 17. Aftenpostens redaksjonelle artikkel Forvirring øker på samme side som Hognestads, synes jeg fortjener meget ros for klarhet.
 18. Alle fire skal ha ros for sin helhjertede innsats og fortjente så avgjort sine sølvmedaljer.
 19. Allikevel frister vel særlig den sterke reduksjon av prisstigningen til ros og anerkjennelse.
 20. Arbeiderpartiets leder ga ros til erkefienden Høyre for at partiet aldri har latt seg friste til å trekkes med av antidemokratiske eller ekstreme strømninger.
 21. At han skriver besnærende og godt får han ros for.
 22. Begge lag må få ros for fin opptreden, og dommeren Stig Hamang fikk derfor en lett oppgave i sin debutkamp som dommer.
 23. Biskop Andreas Aarflot gir Kirkens medarbeidere ros i årsmeldingen fra bispedømmet for 1983.
 24. Cournot i Le Nouvel Observateur, som gir Regis Boyer ros for hans utmerkede oversettelse, understreker hvilken klasse og hvilke tankedimensjoner det er over Hamsuns roman, som han mener er en av forfatterens beste.
 25. Da han omsider traff på det tredje, gikk det opp for vossingen hva som hadde skjedd, og til hans ros skal sies at han slapp med en strafferunde.
 26. Da han som gutt påtok seg skylden for kattemordet, var ikke motivet da å høste ros og anerkjennelse fra den strenge barnehjemsbestyrerinnen som måtte vite at Kriss ikke kunne ha drept katten ?
 27. Da må man vel kunne regne med kritikk der når ikke indianerne, selve urinnvånerne, er representert, sier Agnar og Atle, som også gir utstillingen sin ros.
 28. De efterlyser flere synspunkter på maten - både ros og ris.
 29. De eneste som fikk ros var NFs leder Jan Ødegård og Nils Andreas Nilsen.
 30. De folkevalgte som hadde ordet frem til Aftenutgaven gikk i trykken, gav alle finansrådmannen ros for budsjettet, selv om flere hadde endringsforslag.
Results found in Spanish dictionary
sparos
enggeneral [?]: ros
norgeneral [?]: Ros
swegeneral [?]: ros
Synonyms:quepis, kepis, kepí
Results found in Swedish dictionary
sweros
engbotany [n]: rose
norbotany [n]: rose
spabotany [n]: rosa [f]
Synonyms:eloge, komplimang, lovorda, lovord
Derived terms:aerosol, akrostikon, albatross, ambrosia, ambrosisk, äppelros, arterioskleros, bältros, bandros, bandrosett, brödrost, brosch, broschyr, brosk, broskig, broskskiva, brospann, defroster, dödsrossling, drossel, edamerost, elektrostatik, elektrostatisk, emmentalerost, erosion, fibrosit, förkrossa, förkrossad, förkrossande, förkrosselse, frossa, frossa i, frossande, frosseri, frost, frostig, frostknöl, frostskyddsvätska, generositet, gross, grosshandel, grosshandlare, grossist-, grossistpris, gyroskop, heterosexualitet, heterosexuell, hjärtekrossare, horoskop, hydrostatik, [Show less / more]
Similar words:
engrob
engrod
engroe
engrose
engross
engrosy
engrot
Your last searches:
 1. rosLast searches

# NAL Term
1 Flag kjenne til
2 Flag cancan
3 Flag encartar
4 Flag föreskrift
5 Flag morsk
6 Flag erg
7 Flag dras
8 Flag breie
9 Flag databas
10 Flag prima facie
11 Flag a causa de
12 Flag joven y prometedor
13 Flag abstrahere
14 Flag fikkel
15 Flag hurrah
16 Flag new
17 Flag hänryckt
18 Flag depravar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1872 - seconds.

mobiltelefon