logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for ruin:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engruin
norbuilding [n]: ruin [u]
person [n]: forfall [n], undergang [u], ruin [u], ruinering [u]
dilapidation [n]: forfall [n], bofellighet [u], ruin [u], sammenfall [n]
finance [v]: ruinere
culinary [v]: forderve
bungle [v]: forkludre, forderve, røte til, tilkludre, ødelegge
destroy [v]: ødelegge, forderve
spabuilding [n]: ruina [f]
person [n]: ruina [f], caída [f], perdición [f]
dilapidation [n]: estado ruinoso [m], ruina [f], deterioro [m]
finance [v]: arruinar
culinary [v]: echar a perder
bungle [v]: arruinar, estropear, hacer con los pies
destroy [v]: destruir, arruinar
swebuilding [n]: ruin [u]
person [n]: förfall [n], undergång [u], ruin [u], ruinering [u]
dilapidation [n]: förfall [n], bofällighet [u], ruin [u], sönderfall [n]
finance [v]: ruinera
culinary [v]: fördärva
bungle [v]: förfuska, fördärva, röra till, tilltrassla, förstöra
destroy [v]: förstöra, fördärva
Synonyms:
 1. [n]: ruination, devastation [gt], desolation [gt]
 2. [n]: building [gt], edifice [gt]
 3. [n]: dilapidation, decay [gt]
 4. [n]: ruination, destruction [gt], demolition [gt], wipeout [gt]
 5. [n]: downfall, ruination, failure [gt]
 6. [n]: laying waste, ruining, ruination, wrecking, destruction [gt], devastation [gt]
 7. [v]: destroy
 8. [v]: thwart [gt], queer [gt], spoil [gt], scotch [gt], foil [gt], cross [gt], frustrate [gt], baffle [gt], bilk [gt]
 9. [v]: bankrupt, break, smash, impoverish [gt]
 10. [v]: lay waste to [gt], waste [gt], devastate [gt], desolate [gt], ravage [gt], scourge [gt]
 11. [v]: deflower, copulate [gt], mate [gt], pair [gt], couple [gt]
 12. [v]: decay [gt], crumble [gt], delapidate [gt]
Derived terms:ruination, ruined, ruinous, ruins, bruin, mutually ruinous, physalis pruinosa, ruiner, ruining
Example:
 1. Be more careful. Rushing through things is going to ruin your work.
 2. A fussy referee can ruin a bout.
 3. Nuclear weapons will bring about nothing but the ruin of mankind.
 4. Too much drinking will make your life a ruin.
 5. You will ruin your health if you drink too much.
 6. The tower fell into ruin.
 7. The town fell into ruin.
 8. Bring everything to ruin.
 9. Gambling brought about his ruin.
 10. That ancient ruin was once a shrine.
 11. The gradual ruin of our country has to be stopped.
 12. It is not mens faults that ruin them so much as the manner in which they conduct themselves after the faults have been committed.
 13. The war brought ruin to the country.
 14. Idleness leads to ruin.
 15. He will eventually ruin himself.
 16. You will ruin your health if you drink without measure.
 17. It was gambling that brought about his ruin.
 18. I hear his business is on the verge of ruin.
 19. Drinking was his ruin.
 20. I cant see her ruin her whole life.
Results found in Norwegian dictionary
norruin
enggeneral [n]: ruins
building [n]: ruin
person [n]: downfall, ruin, doom
forfall [n]: dilapidation, ruin, disintegration
spageneral [n]: ruinas [fp]
byggning [n]: ruina [f]
person [n]: ruina [f], caída [f]
forfall [n]: estado ruinoso [m], ruina [f], deterioro [m]
swegeneral [n]: ruin
Synonyms:
 1. avfall, etterlatenskap, fossil, levning, relikt, reminisens, rest, slant, stump, vrak
 2. bankerott, betalingsstans, fallitt, insolvens, konkurs, krakk, sammenbrudd
 3. beskadigelse, degenerasjon, dekadanse, destruksjon, fordervelse, forfall, forslumming, henfall, nedgang, oppløsning, skadeverk, tilbakegang, undergang, ødeleggelse
Derived terms:ruinert, legge i ruiner, ruiner, ruinere, ruinering, ruinerende, i ruiner
Anagrams:urin
Example:
 1. En ruin, men en slottsruin har noen sagt.
 2. Palme er en moralsk og politisk ruin.
 3. Det går an å hoppe fra ruin til ruin uten å tråkke på bakken en eneste gang, forsikrer Jan og prøver seg på et sprang.
 4. For mange er telefonen eneste mulighet til å holde kontakt med venner og slektninger, men å ringe om dagen er ruin for en pensjonist, mener han.
 5. Kanskje verst av alt er den moralske ruin soldatene efterlater seg, sa den katolske biskopen.
 6. Andre, og selvfølgelig da særlig selvstendige næringsdrivende, må altså forberede seg på en ruin i løpet av den tid som det vanligvis tar, før ligningsvesenet selv eller domstolene retter en feilaktig og for høy ligningsansettelse.
 7. Da han kom til Italia for ca. 10 år siden, fant han en ruin.
 8. De færreste sikrer seg mot økonomisk ruin ved brudd eller skilsmisse.
 9. De som ikke er innstilt på å ofre hele ukelønningen på en bedre middag kan allikevel besøke byens fornemste restaurant uten påfølgende ruin : frem til klokken 18.00 kan man bestille dagens to retter for den forholdsvis beskjedne sum av 98 kroner.
 10. De vil ikke ha problemer med å se symbolikken i at CIOs nærmeste nabo er et museum med en ruin fra romertiden som største attraksjon.
 11. Dermed passeres det magiske underskudd på 1000 millioner som er antydet grense før økonomisk ruin.
 12. Dessuten kan det bli en nasjonaløkonomisk ruin.
 13. Dessuten må vedkommende forestille seg at Sovjet er interessert i å erobre en europeisk kjernefysisk ruin, samtidig som SovjetUnionen blir utsatt for kjernefysisk gjengjeldelse - alt dette bare fordi det gikk så smått med deres offensiv mot NATO !
 14. Det betyr økonomisk ruin for de fleste av oss, sier Magne Lindholm, en av leierne i Stenersgaten 1.
 15. Det har ikke vi, mener Kåre Haugen som forteller at mange fiskere må arbeide på spreng for å redde hjem, familier og fartøy fra økonomisk ruin.
 16. Det har vært nervøsitet for at en avtale kunne føre til kapitalflukt og økonomisk ruin.
 17. Det majestetiske slottet på en knaus over byen er en ruin men en av Europas flotteste renessanseruiner.
 18. Det skulle i så fall bety ruin og avfolkning langs en stor del av vår golde kyst samt i de nære farvann.
 19. Det var pussig nok lübeckerne som sørget for at St. Nikolai ble en ruin.
 20. Det viste seg efter hvert at prosjektet ville bety ruin for all handelsvirksomhet i næringen, og dessuten at det ville blitt ulønnsomt for DnC.
 21. Efter en atomkrig vil Norge være en livløs, giftig ruin, der vil ikke være noen igjen til å leve i den frihet de ga sitt liv for.
 22. En stille og forlatt 2000 år gammel ruin, som om noen timer igjen skal fylles av mennesker og musikk.
 23. Et argument er at kremasjon i enkle former blir langt billigere enn et gammeldags gravøl, som har ført mangen fattig familie ut i økonomisk ruin.
 24. Fra den romerske keiser Diokletian, som ødela riket ved å innføre pris og lønnskontroll, til Ap.regjeringen i England som bragte stagnasjon og økonomisk ruin ved å nasjonalisere og innføre en sosialistisk industripolitikk.
 25. Hvis det neste toppmøtet, i Brussel 19. og 20. mars, også slår feil, står EF i fare for å bli en politisk ruin, sa han.
 26. I 1992 er det hundre år siden immigrasjonsstasjonen Ellis Island ble åpnet - siden nedleggelsen i 1954 er den omtrent blitt ruin.
 27. I fem år var han organist i Frogner kirke i Oslo, men, som han uttrykker det, å være fast organist i Oslo by, betyr en økonomisk ruin for et menneske.
 28. I sin siste roman Julis folk gjør hun forstaden hun lever i til en brennende ruin, og mener vel med det å si noe om hva som kan ventes i fremtiden.
 29. Lakkfabrikken, som ligger et stykke borte fra de øvrige produksjonsanlegg, fortoner seg riktignok som en ruin, men like i nærheten hersket det vanlig orden.
 30. LØRDagsrevyen sparket også godt fra i den menneskelige reportasjen om hvordan barns alvorlige sykdommer kan føre til økonomisk ruin og canossagang til trygdekontorene for foreldrene - i tillegg til fortvilelsen over sykdomsforløpet.
Results found in Spanish dictionary
Results found in Swedish dictionary
sweruin
enggeneral [n]: ruins
building [n]: ruin
person [n]: downfall, ruin, doom
förfall [n]: dilapidation, ruin, disintegration
norgeneral [n]: ruin
spageneral [n]: ruinas [fp]
building [n]: ruina [f]
person [n]: ruina [f], caída [f]
förfall [n]: estado ruinoso [m], ruina [f], deterioro [m]
Synonyms:
 1. avfall, fossil, lämning, rest, fimp, vrak
 2. insolvens, konkurs, sammanbrott
 3. dekadans, förmultning, förfall, maskning, tillbakagång, undergång, förstörelse
Derived terms:ruiner, ruinera, ruinering
Anagrams:urin
Wiki:ruin är en lämning av en förfallen, övergiven byggnad eller annan anläggning. Byggnaden var ursprungligen intakt, men har av någon anledning förfallit helt eller delvis. De vanligaste orsakerna till att en byggnad blir en ruin är naturkatastrofer, krig eller avfolkning.
Similar words:
engruins
engrun
norrubin
sparuina
swerubin
swerutin
engrub
Your last searches:
 1. ruin


Ruin was recognized as a English verb

Infinitive: (To) ruin
Gerundio: ruining
Past participle: ruined
Indikative
1. Present
 • i
  ruin
 • you
  ruin
 • he
  ruins
 • we
  ruin
 • you
  ruin
 • they
  ruin
8. Perfect
 • i
  have ruined
 • you
  have ruined
 • he
  has ruined
 • we
  have ruined
 • you
  have ruined
 • they
  have ruined
2. Imperfect
 • i
  ruined
 • you
  ruined
 • he
  ruined
 • we
  ruined
 • you
  ruined
 • they
  ruined
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had ruined
 • you
  had ruined
 • he
  had ruined
 • we
  had ruined
 • you
  had ruined
 • they
  had ruined
4a. Future
 • i
  will ruin
 • you
  will ruin
 • he
  will ruin
 • we
  will ruin
 • you
  will ruin
 • they
  will ruin
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have ruined
 • you
  will have ruined
 • he
  will have ruined
 • we
  will have ruined
 • you
  will have ruined
 • they
  will have ruined
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would ruin
 • you
  would ruin
 • he
  would ruin
 • we
  would ruin
 • you
  would ruin
 • they
  would ruin
12. Conditional perfect
 • i
  would have ruined
 • you
  would have ruined
 • he
  would have ruined
 • we
  would have ruined
 • you
  would have ruined
 • they
  would have ruined
Subjunctive
6. Present
 • i
  ruin
 • you
  ruin
 • he
  ruin
 • we
  ruin
 • you
  ruin
 • they
  ruin
13. present perfect
 • i
  have ruined
 • you
  have ruined
 • he
  have ruined
 • we
  have ruined
 • you
  have ruined
 • they
  have ruined
past
 • i
  ruined
 • you
  ruined
 • he
  ruined
 • we
  ruined
 • you
  ruined
 • they
  ruined
plu
 • i
  had ruined
 • you
  had ruined
 • he
  had ruined
 • we
  had ruined
 • you
  had ruined
 • they
  had ruined
Imperative
Affirmative
 • you
  ruin!
 • we
  Let's ruin!
 • you
  ruin!
Negative
 • you
  don't ruin! (do not ruin)!
 • you
  don't ruin! (do not ruin)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag sniffle
2 Flag obotfärdighet
3 Flag alltefter
4 Flag tonnage
5 Flag adicional
6 Flag resolut
7 Flag fall through
8 Flag lærer
9 Flag forbund
10 Flag prime cost
11 Flag examen de alcohol
12 Flag arena
13 Flag fan
14 Flag tru
15 Flag pouf
16 Flag spegelblank
17 Flag moret
18 Flag tydlig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2009 - seconds.

mobiltelefon