logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sær:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsær
enggeneral [?]: weird
spageneral [?]: extraño
swegeneral [?]: konstig
Synonyms:aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, original, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, særegen, underlig
Derived terms:pustebevsær, særdeles, emissær, i særdeleshet, isærgående, kommissær, misære, overkommissær, politikommissær, særtrekk, særegen, særegenhet, særing, særskilt, særskilte, særskillende, særprege, især, særlig, særling, særpreg, særstilling, uten særpreg, særtrykk, særrett, har særrett
Example:
 1. Da skal man være svært så kravstor, eller kanskje riktigere sagt sær.
 2. Du kan godt si at skøyteløp er en særidrett, arbeidsstillingen er veldig spesiell.
 3. Blåstripet bomullskjorte med sær linning i halsen, barske seler på hvit lettetsbukse med høy midje og glidelås, pluss tøft bredt lærbelte i brunt.
 4. De stadig kortere anløpstider har gjort slik bistand sær lig verdifull.
 5. De svake skildret med realisme og en egen sær lunhet.
 6. Det er riktignok en helt spesiell erfaring og man må kanskje være lit sær for å like noe slikt.
 7. En sær stemning ; det er som om byen holder pusten - den samler ro tærestoff foran ståket som begynner igjen over helgen.
 8. Her må det samfunnspolitiske ansvar stå over både politiske og yrkesmessige sær og egeninteresser.
 9. Men noe sær lig ernæringsmessig utbytte får ikke fuglene.
 10. Og det er en briljant barneskildring, tett inn på en sær gutts indre liv i begynnelsen av de labile tenårene.
 11. Sønnenes oppførsel, og i sær da den eldstes, er opprørende og ufortjent - synes vi.
 12. sær lang trøye i glinsende lin dEcosse, hvorav en irrgrønn side, pluss knappestolpe, en indigo, skilt av en tynn rød stripe.
 13. Jeg kommer til å ta kontakt med kirkeog undervisningskomiteen om muligheten for å avgi en sær innstilling om dette som hastesak.
 14. Jeg skriver ikke efter en sær oppskrift.
 15. Alle fire ypperlige representanter for de ca. 2000 norskcensorene landet over som hver i sær skal gjennomgå og bedømme stilene til 150 elever i norsk hovedmål og sidemål, altså 300 oppgaver.
 16. Canotier i strå med sort bånd, sær, gammeldags badedrakt med bryterutringning i kirsebærfarvet chenillestoff.
 17. De små sær radioene, som drives av frivillige i religiøse eller ideelle organisasjoner, kan i større grad ta til takke med offentlig støtte.
 18. Det skyldes vel så meget at norskfaget i mange år har vært brukt som samlekasse for all verdens sær emner og dagsaktuelle diskusjoner, på bekostning av norskfagets hovedoppgave, som er at elevene skal lære seg å lese, skrive og tale norsk og bli fortrolig med norsk litteratur.
 19. Før i tiden kunne han nå og da ta seg en tur på restaurant, men årene hadde gjort ham folkesky og sær.
 20. Jeg må også få folk til å ville se det jeg lager - derfor nytter det ikke å bli for sær.
 21. Matblekksopp er både sær nok og god nok til å påkalle spesiell interesse.
 22. Noen oppfatter henne som sær.
 23. Nå skal vi bare ustoppelig høre de forskjellige melodiene og i sær den som vant.
 24. Posebukser i sær 1930tallsform er ikke langt unna.
 25. Riktignok var jeg litt sær, så mennene måtte anstrenge seg for å nå mine innerste følelser.
 26. Skal man våge seg på en litterær plassering av en så individuell og selvstendig, ja ofte nesten sær forfatter som Canetti, som alltid har lagt den største vekt på å bevare sin uavhengighet overfor alle litterære moteretninger, må det bli innenfor mellomkrigstidens store tidsanalytiske østerrikske litteratur med Musil og Broch som de ledende navn.
Your last searches:
 1. særLast searches

# NAL Term
1 Flag obarmhärtighet
2 Flag soviético
3 Flag fosforescere
4 Flag exodus
5 Flag inte ett dyft
6 Flag skriva över
7 Flag i forretninger
8 Flag uten begrunnelse
9 Flag unbalance
10 Flag come by
11 Flag convection
12 Flag broadsheet
13 Flag pilkastning
14 Flag canister
15 Flag obeseness
16 Flag botgörar-
17 Flag häst
18 Flag solløs

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 395 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 547 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1190 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2443 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7914 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2168 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2756 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5686 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6504 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7010 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1809 - seconds.

mobiltelefon