logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for særdeles:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsærdeles
enggeneral [o]: singularly, remarkably, extremely
spageneral [o]: singularmente, extremadamente, extremamente
swegeneral [o]: anmärkningsvärt
Synonyms:attpå, attåt, dessuten, ekstra, enestående, i tilgift, i tillegg, oven i kjøpet, overflod, overskytende, overtallig, på kjøpet, på varastyre, spesiell, særlig, til overs, tillegg, tilleggs-, ualminnelig, under bordet, utenom, utmerket, utvalgt, uvanlig, ytterligere
Example:
 1. 1984 er i omfang en særdeles kortfattet bok.
 2. Allikevel behandler vi kjærligheten som en særdeles hårdfør plante.
 3. De tre guttenes Totaltrim program var særdeles morsomt og til å le seg ihjel av...
 4. Dekket er nemlig helt åpent, og dermed særdeles utsatt for vær og vind.
 5. Den uenighet som Statoildirektøren har tilkjennegitt, bidrar til å svekke Norges posisjon i en særdeles viktig fase av saksbehandlingen på britisk regjeringshold.
 6. Det eneste jeg har satt spørsmålstegn ved, skriver ministeren, er om det er rimelighet i å utstrekke dette prinsippet til også å gjelde nye og usedvanlig kostbare tilbud i f.eks. video og EDB til et smalt og i regelen særdeles ressurssterkt publikum.
 7. Dypfryst for fremtiden er Woody Allens særdeles muntre fremtidsvisjon.
 8. En massiv forbedring av hovedstadens hovedveinett ville være særdeles god forretning.
 9. Keep smiling er tittelen på Wenche Myhres jubileumsshow som får premiere i november, og Keep smiling ! er særdeles passende for denne artisten som har smilt så strålende til oss gjennom 30 år.
 10. Listeforbund, slik Arbeiderpartiets sekretær Ivar Leveraas nå inviterer til, er en særdeles dårlig løsning.
 11. Med Østmarka som nærmeste nabo med lysløyper, slalåmbakke og badevann er bydelen særdeles godt dekket med tilbud om fritidsaktiviteter.
 12. Pekka har pådradd seg en særdeles hårdnakket forkjølelse, og starter ikke i mesterskapet i samråd med sin lege og rikstreneren, Ole Per Strædet.
 13. Rakna med revir, sier han i en særdeles interessant bok på forlaget Liber, og efter lesningen gir man ham faktisk rett.
 14. Millicent Fenwick som representerer USA i de fire FNorganer som er plassert i Roma, liker å gi besøkende et enkelt eksempel på hvordan hjelp til de fattige kan være særdeles effektivt.
 15. Arbeiderpartiet bør gå inn for utjevningsmandater, noe annet er særdeles uklokt !
 16. At land som USA er særdeles aktive, må vi finne oss i.
 17. Barn er en særdeles svak gruppe som er helt avhengig av å ha voksne rundt seg og som tar vare på dem.
 18. De var særdeles bekymret, jeg vet at noen av lederne var på bena hele den natten, forteller en diplomat.
 19. Det er en særdeles sprek 125åring vi har med å gjøre, understreker FAUrepresentant og PRansvarlig Veslemøy Kjendsli.
 20. Det er ikke bare et historisk, men et særdeles enestående godt valg, sier Kennedy.
 21. Det er lite råstoff og forholdene på eksportmarkedet er særdeles vanskelige, sier han.
 22. Det er særdeles interessant, jeg har gjort mange nye og nyttige erfaringer.
 23. Det er særdeles sjelden at man i en straffesak overhodet ikke kan finne formildende omstendigheter.
 24. Det er særdeles viktig å henge med fra start.
 25. Det er viktig at Norge legger seg i forrreste rekke i utviklingen av å produsere laksyngel som kan utnytte de naturlige beiter i havet, sier direktør Vikan, og han viser til at vårt land har særdeles gode naturlige forutsetninger for en slik forvaltning.
 26. Det hersker ingen som helst tvil om at det ville være særdeles god butikk for bedriften Norge å investere massivt for en effektivisering av Oslos hovedveisystem, sier trafikkdirektør Olav Søfteland i Vegdirektoratet.
 27. Det kommer særdeles beleilig.
 28. Efter min oppfatning har Willochregjeringen ført en meget bevisst distriktspolitikk og vist særdeles stor lydhørhet overfor alle berettigede interesser, understreker han.
 29. Efter vår oppfatning er det særdeles uansvarlig av Samorganisasjonen å anmode arbeidstagerne om å iverksette en arbeidsstand med den begrunnelse som er gitt.
Your last searches:
 1. særdelesLast searches

# NAL Term
1 Flag kokepunkt
2 Flag leda
3 Flag dobbelttydig
4 Flag avslå
5 Flag para trabajos duros
6 Flag belyse ved eksempler
7 Flag gi penger under bordet
8 Flag tilldelning
9 Flag vicomtesse
10 Flag beso
11 Flag inquire
12 Flag larvado
13 Flag fedreland
14 Flag idas
15 Flag sagrado
16 Flag støttepilar
17 Flag boom
18 Flag quadroon

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8209 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2325 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6653 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1935 - seconds.

mobiltelefon