logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for særegen:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsæregen
spabehavior [a]: singular, particular
Synonyms:
 1. aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, original, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, underlig
 2. bare hvert jubelår, den eneste av sitt slag, eksepsjonell, enestående, engangs, enkeltstående, ikke hverdagskost, makeløs, mangelvare, sjelden, som ikke vokser på trær, ualminnelig, unik, unntaksvis, usedvanlig, uvanlig
Example:
 1. Alkoholismen ble ofte oppfattet slik at skadelige drikkere var en særegen rase, styrt av mystiske biologiske lover.
 2. Go av Alejandro Vin ao som åpnet konserten, ga en helt særegen quadrofonisk opplevelse med akustiske originallyder smakfullt elektronisk behandlet.
 3. Kunst er en samfunnssak fordi all kunst er en helt særegen, umistelig og uerstattelig form for erkjennelse.
 4. Ja, her har vi en særegen atmosfære.
 5. Agadir har ikke noen særegen arkitektonisk marrokansk stemning.
 6. De byr på en særegen erfaring i den halvmørke, kjølige trikkehallen.
 7. Deler av Malmøya er allerede fredet på grunn av særegen natur, verneverdige kulturminner, gamle villaer og badehus.
 8. Den danske Holbergtradisjon er særegen og går faktisk ubrutt tilbake til hans egen tid - det vil si vel et kvart årtusen bakover.
 9. Den friske syrlige smaken minner litt om stikkelsbær og jordbær, men er likevel særegen for nettopp denne frukten.
 10. Den har liten flyt og kontinuitet fordi vi har en særegen trang til å utmatte oss over følelsesladede enkeltsaker.
 11. Den siste Lumiere har han skapt sammen med Jessie Daniel, som har snust seg frem til en blanding med særegen karakter.
 12. Den unge Birgitte Victoria Svendsen er et funn som Beatie - helt fra første scene lyser det av henne på en særegen måte.
 13. Dertil har de unektelig, som Guttorm Hansen riktig betoner, en helt særegen arbeidsplass, hvor noen finner seg til rette, treffer Stortingets tone og får låne dets øre - og dermed kan gjøre seg gjeldende.
 14. Det er ingen grunn til å være uenig med Høyesterett i at teatret er en meget særegen arbeidsplass hvis oppgave er å skape høyverdige forestillinger.
 15. Det er innlysende at en liten organisasjon med en særegen struktur må vise aktsomhet her, og det har passet meg bra.
 16. Det pekes blant annet på at det ifølge lovverket kun skal gis dispensasjon fra lukningsvedtektene dersom det er en uforutsett og særegen omstendighet som ligger til grunn for dispensasjonsansøkningen.
 17. Det sier seg selv at en spionsak av disse dimensjoner vil kalle på offentlig oppmerksomhet og interesse av særegen grad.
 18. Det som gir Norlands bok en ekstra og noe særegen dimensjon, er at han setter den økonomiske og sosiale utvikling i Oslo inn i en nasjonal politisk sammenheng.
 19. Det var den kirkelige motstand som var særegen for Norge og stanset abortlovrevisjonen i mange år ennå.
 20. Det var en stor farsemaker og en særegen idrettsmann, som begge i en tilsvarende situasjon i Norge ville ha fått hver sitt halvminutt med hederlig omtale på skjermen.
 21. Dette gir en særegen koloristisk virkning og et oppsplittet billedsprog med avbrutt kontinuitet mellom elementer i samme rom, som fragmenter høvlet ut av en konkret virkelighet.
 22. Dette gjør vinen helt særegen og seriøs.
 23. Disse kjemper, som tidvis skjules av drivende tåkebanker, frembyr en særegen og uvirkelig verden.
 24. En lignende særegen duft var det en gang på konditoriene også.
 25. En renstrøken karmosinrød flate står her ganske myndig og raffinert mot prikkete flater i en særegen billedbygning.
 26. Göran Bjelkendahl og Gunnar Carlsson har en særegen humoristisk sans og viker heller ikke tilbake for å ta inn filmer så kontroversielle at de sjelden sees på ordinære kinoer.
 27. Hans humor er både særegen og internasjonal.
 28. Hennes nye tilkommende kan i så fall risikere å bli straffes for en særegen forbrytelse : pohuai junhun - sabotasje mot militært ekteskap.
 29. Hver for seg har Sommerro og Groven vist en særegen formidlingsevne, men sammen har de nådd en ny terskel i sitt musikalske uttrykk.
 30. I bryggeriet blir nemlig å finne en særegen og unik samling veteranbiler, i Bilteknisk Museum, Horten.
Your last searches:
 1. særegenLast searches

# NAL Term
1 Flag utmärka sig
2 Flag målgjørende
3 Flag gammel heks
4 Flag ögonkasta
5 Flag obarmhärtigt
6 Flag mumlande
7 Flag grässlätt
8 Flag klasseværelse
9 Flag neutral
10 Flag förlöst
11 Flag tår-
12 Flag tandkräm
13 Flag oräknebar
14 Flag høy hatt
15 Flag kommutator
16 Flag skite
17 Flag tilsidesettelse
18 Flag sinnrik

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8211 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2327 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5836 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6654 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1989 - seconds.

mobiltelefon