logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for sadistisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsadistisk
engbehavior [a]: sadistic
spabehavior [a]: sádico
swebehavior [a]: sadistisk
Synonyms:
 1. avskyelig, daddelverdig, diabolsk, djevelsk, egoistisk, fordervelig, forferdelig, fryktelig, fæl, grusom, hjerteløs, hjerterå, horribel, infam, lastefull, nederdrektig, nedrig, nådeløs, ond, ondskapsfull, samvittighetsløs, satanistisk, sjofel, slem, vemmelig
 2. feil, fælt, galt, grusomt, hjerteløst, hjerterått, horribelt, infamt, lastefullt, ondskapsfullt, ondt, rått, samvittighetsløst, sjofelt, slemt, stygt, ufølsomt
Example:
 1. Byrået skal bare kunne gi råd om visning eller ikke efter å ha gransket en film med sikte på å se om den krenker forbudet mot ekstrem vold eller sadistisk pornografi.
 2. Bystyret ber imidlerid Regjeringen om å fremme forslag hvor det klart vil fremgå at dyre, barne, volds og sadistisk pornografi er straffbart.
 3. Den er sadistisk overfor sitt eget publikum.
 4. Den som står sterkest i minnet er Marit Hamdahl som sadistisk politiinspektør.
 5. Dette knuges frem i filmens forfalne bilder, det veksles mellom fordummende massemøter og kvernende propaganda, mistenksomhet, gråhet, en sadistisk askese påført ovenfra.
 6. Efter min oppfatning vil ikke en særlig understrekning i loven av barne, volds, dyre og sadistisk pornografi føre til noen realitetsendring av någjeldende lov, idet disse gruppene idag helt klart og udiskutabelt vil falle inn under utuktighetsbegrepet i straffelovens 211.
 7. Folk flest har kanskje et bilde av en sadistisk, avskylig og ondsinnet person med et tildels skremmende utseende, en som nyter situasjonen og gleder seg over offerets smerter.
 8. Georg blir sadistisk tøff, David usikker i en slags øm hardhet og ambivalens i forholdet til sin egen kjønnsidentitet.
 9. Man antok at hun var frustrert av motgang og forsakelser, at hun levde isolert og manglet stimulans, og at hun skaffet seg kompensasjon for det på denne grusomme og makabre måten, at hun kjente en slags sadistisk nytelse - som muligens var seksuelt preget hver gang hun klarte å utsette et medmenneske for en av sine opprivende beskjeder.
 10. Men de pengemessige påkjenningene har man forsøkt å møte med større mengder Olsenbander, rå grøssere og såkalte eroduksjoner eller bløtporno med sadistisk farve.
 11. Skumle saker, sa naboen og berettet sadistisk med troskyldigblå øyne om sin nabo.
 12. Det er bl.a. innlevert en kassett som inneholder barneporno og blader som fremstiller kvinner som seksuelle bruksgjenstander, samt blader med svært brutal og sadistisk vold.
 13. Men voldsspekulasjon er det ikke - og instruktøren Bjørn Sæter har ikke på noe vis satset på å gi de underliggende aggresjoner noe sadistisk tilsnitt.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engsadistic
engsadist
norsadist
norsaksisk
norsarkastisk
swesadist
swesarkastisk
Your last searches:
 1. sadistiskLast searches

# NAL Term
1 Flag minne om
2 Flag fuktsäker
3 Flag fistula
4 Flag känna på sig
5 Flag jurisdiktion
6 Flag for sale
7 Flag såvida
8 Flag syklist
9 Flag take a guess
10 Flag delaktig
11 Flag galera
12 Flag tankespredthet
13 Flag bastant
14 Flag kvinnelig ansatt
15 Flag topp
16 Flag oppførende
17 Flag compañía de repertorios
18 Flag gjensidig forståelse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1407 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1534 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2081 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3347 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9502 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3841 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6595 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7337 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7973 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1737 - seconds.

mobiltelefon