logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for samboende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsamboende
enggeneral [?]: cohabiting
spageneral [?]: cohabitación
swegeneral [?]: sammanboende
Synonyms:ektefeller, ektefolk, ektepar, gifte, livsledsagere, livspartnere, maker, mann og kone, par, partnere, samboere
Example:
 1. Det økende antall enslige bør tas hensyn til i boligbygging og byfornyelse, mener Haaland, som kan vise at enslige forsørgere ifølge statistikken har dårligere boligstandard og dårligere økonomi enn samboende foreldre.
 2. Fint å kunne hjelpe hverandre med bl.a. selvangivelsen, mener Agnete Schjønsby og Thomas Grünfeld, samboende på første året.
 3. 72 prosent er gift eller samboende, og 39 prosent tjener samlet mer enn 200 000 kroner i året.
 4. Antall ugifte samboende stiger relativt raskt.
 5. Assisterende overlege, gynekologen Jarl Kahn, som har delegert ledelsen av prøverørsbarnet i Trondheim, understreket at det ved metoden som tirsdag har fått et så gledelig utfall, ikke har vært tale om å bruke annet enn sæd fra andre enn ektemannen, enten mellom ektepar eller fast samboende.
 6. Begge synes de det er langt lettere å være samboende på to rom enn ett.
 7. Blant tenåringer som ikke er gift eller samboende, ender så mange som 70 prosent av svangerskapene med abort.
 8. Den stimulerer også samboende til ikke å gifte seg på grunn av frafall av studiestøtte.
 9. Det fremgår også at ved ansøkning om sosialhjelp fra samboende eller ektepar bør det vurderes om en av partene eventuelt kan utsette sine studier.
 10. Eksempelvis hevdes det at et samboende par med barn kan få lavere skatt ved å skrive seg på to forskjellige adresser og gjerne i ulike kommuner.
 11. Et samboende par med felles barn kan heller ikke anses som enslige forsørgere selv om de i tillegg har særkullsbarn.
 12. Følgende eksempel på beregning av stønad fra Lånekassen illustrerer konsekvensene av de nye reglene, samt forskjellsbehandlingen mellom gifte studenter og samboende uten vigsel.
 13. Først når gutter blir samboende, blir også de mer opptatt av å utstyre hjemmet.
 14. Hadde Motzfeldt vært samboende, ville saken vært i orden.
 15. Her omfatter tallene også samboende som ikke er formelt gift.
 16. Hun var ugift - og ikke samboende med noen for tiden, det var alt man visste.
 17. I meldingen blir det et eget kapitel om ugifte samboende.
 18. Inntil andre definisjoner er fastsatt, vil samboende være alle som bor sammen og har felles barn.
 19. Jeg kjenner også til at samboende har husmøter for å dele arbeidsoppgaver og prate ut.
 20. La meg også få nevne at departementet i de nye reglene vil legge vekt på å få inn bestemmelser som sikrer likebehandling av gifte og samboende i spørsmålet om behovsprøving under avviklingsperioden.
 21. Man vurderer å fjerne flere av de økonomiske fordeler samboende har i forhold til ektepar.
 22. Minst 70 000 mennesker er samboende i Norge, og 11 prosent av de som giftet seg i 1981 representerte gjengifte.
 23. Når en mann blir gift eller samboende, får han gjerne mindre hjemmearbeide enn før fordi kona gjør storparten.
 24. Ovennevnte tusenlapp bør man heller la gå til minstepensjonistene, som fortsatt må nøye seg med en og en halv pensjon dersom de er gift - mens samboende får to fulle pensjoner.
 25. På grunn av den høye andel enslige i blokkene forventet forskerne lavere husstandsinntekt der, men undersøkelsen viser at også gifte og samboende i blokkene har lavere inntekt enn i de to småhusfeltene.
 26. Sivilombudsmannen tok saken opp med departementet og påviste at reglene for statsgaranterte boliglån for statsansatte ikke sier noen om at det bare skal gis ett lån til hver boligenhet, eller hvordan det spesielt skal forholdes overfor ektefeller eller samboende som eier bolig i fellesskap.
 27. Sosialmyndighetene i hans kommune mener nemlig at han er samboende med en kvinne.
 28. Stort sett vil dette bare gjelde for hjemmeværende voksne barn uten arbeid, for syke slektninger i skattyderens pleie og i samboforhold hvor den ene av de samboende forsørges av den annen.
 29. Studenter på heltid og samboende på første året.
 30. Undersøkelsen viser dessuten at blokkene har en lavere andel gifte og samboende med barn enn de to småhusfeltene.
Similar words:
norsamboere
norsamlende
norsamband
norsamboer
norsamvelde
swesamband
swesamgående
Your last searches:
 1. samboendeLast searches

# NAL Term
1 Flag gable end
2 Flag hals over hode
3 Flag full kista
4 Flag grov bomullstvills
5 Flag grannlåts-
6 Flag formgie
7 Flag forevige
8 Flag figuratively
9 Flag free-range chicken
10 Flag forhandlingsteknikk
11 Flag forene med
12 Flag flømme
13 Flag garrucha
14 Flag göra invändningar
15 Flag sannolikhetskalkyl
16 Flag fileteado
17 Flag forene med
18 Flag grodman

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 403 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 555 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1198 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2451 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7926 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2176 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2766 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5696 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6512 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1508 - seconds.

mobiltelefon