logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for samferdsel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsamferdsel
enggeneral [?]: Transport
spageneral [?]: Transporte
swegeneral [?]: Transport
Synonyms:aktivitet, bevegelse, drift, fart, forflytting, frakt, gang, jogging, løping, manøver, manøvrering, mosjon, omrokkering, omstrukturering, operasjon, reise, rørelse, rørsle, skjelv, svingning, trafikk, troppeforflytning, vibrasjon, vind
Wiki:Samferdsel omfatter transport av gods, personer og informasjon lokalt, regionalt og internasjonalt. Til samferdselssektoren hører planlegging, forvaltning og drift av anlegg (veg, bane, havner, fyr, radiomaster, telefonlinjer, bredbånd osv); og utvikling, vedlikehold og kontroll av transportmidler (bil, jernbanetog, fly, båt osv). Viktige delområder av samferdsel er: - Jernbane - Vei - Luftfart - Sjøfart - Buss og trikk - Telefoni - Radiokommunikasjon.
Example:Samferdsel?
Similar words:
norsamvelde
norsamordnet
norsamordne
norsamlende
engsacerdotal
norsannferdig
norsanse seg
Your last searches:
  1. samferdselLast searches

# NAL Term
1 Flag ordentlig stengt
2 Flag crafty
3 Flag mottiltak
4 Flag metabolismo
5 Flag tillitsfullhet
6 Flag krås
7 Flag fullsatt
8 Flag smalere
9 Flag taburett
10 Flag den ytterste dag
11 Flag oberoende
12 Flag torpedjagare
13 Flag recursos naturales
14 Flag gateselger
15 Flag långsökt
16 Flag utstillingsfigur
17 Flag modifisere
18 Flag completamente inmóvil

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2480 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3022 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3274 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2681 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3278 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5303 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3288 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3865 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6473 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5975 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1508 - seconds.

mobiltelefon