logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for samordnet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsamordnet
englinguistics [a]: coordinate
spalinguistics [a]: coordinado
swelinguistics [a]: samordnad
Example:
 1. Det bør tilstrebes en samordnet beregningsmåte for husleier i alle 3 byer.
 2. Efterhvert som folketrygdpensjonen blir høyere på grunn av flere opparbeidede pensjonspoeng, blir bidraget fra Statens pensjonskasse samordnet bort i løpet av få år.
 3. For å bevare og utvikle den norske skriftkulturen, kreves det en samordnet innsats, en nasjonal strategi som kan omsettes i politiske beslutninger, uttalte Sigmund Strømme, formann i Den norske Forleggerforening.
 4. For å utnytte de muligheter det nye materiellet gir, kreves det et samordnet opplegg for buss og bane.
 5. Gjennom en offensiv og samordnet innsats fra forskjellige forskningsmiljøer kan vi få fastslått hvordan de nye verdier kan realiseres.
 6. Jeg tror det er fornuftig med en slik samordnet undervisning.
 7. Kartellets styre skal drøfte oppgjørsformen denne uken, og jeg tror ikke spørsmålet om samordnet eller forbundsvise oppgjør blir noen stor sak denne gang, sier kartellformann Nils Totland til Aftenposten.
 8. Aktivitetene i de to bedrifter vil nå bli samordnet.
 9. Alle involverte parter må yde sin innsats der de kan gjøre best nytte for seg i et samordnet opplegg.
 10. Allerede i 1976 foreslo Europarådet at hvert land samordnet private og offentlige sektorers innsats.
 11. Alt dette må være ledd i et samordnet program.
 12. Andre land driver aktiv langtidsplanlegging og samordnet industriutvikling.
 13. Arbeidet er samordnet gjennom Norges Eksportråd, den norske generalkonsulen i Minneapolis, Det norsk / amerikanske handelskammer og Minnesotas handelskontor.
 14. Arbeidet er særlig konsentrert om behovet for mer samordnet sikkerhetsstyring med vekt på sikkerhetsmessige totalvurderinger.
 15. Bedre og mer samordnet teknisk utrustning er også på ønskelisten, sa justisminister Mona Røkke på det nordiske ministermøte om narkotika i Oslo.
 16. Bekledningsarbeiderforbundet har tidligere klart vist interesse for et samordnet oppgjør til våren.
 17. De fem nordiske lands utenriksministre kom sammen tirsdag morgen for å samtale om sin opptreden, som jo ikke er samordnet fordi tre land sitter i NATO, og to er i den alliansefrie gruppen.
 18. Den svenske ambassade hadde planer om å evakuere de svenske borgerne i Beirut torsdag, og hadde håpet å få til en samordnet plan med den norske og danske ambassade.
 19. Denne pensjon er samordnet med Folketrygden, slik at arbeidsgiverens pensjonstilskudd dekker differansen mellom FT og den fastsatte pensjonsprosent.
 20. Derefter bør det tas nok et initiativ i FN for å få til en samordnet boikott fra oljeproduserende og oljetransporterende lands side slik at SydAfrika ikke lenger får dette viktige råstoffet.
 21. Derimot kan en samordnet bruk av større innsatsmidler være en hjelp til å komme over en kneik.
 22. Dersom man ikke får til en samordnet utbygging av avdelinger fra starten av, vil det dukke opp enheter som dekker delfunksjoner, og som det på et senere tidspunkt vil være svært vanskelig å få til å arbeide godt sammen.
 23. Det amerikanske utenriksdepartementet understreket tirsdag at den amerikanske hjelpen er en uavhengig aksjon som ikke er rettet mot noe land og som ikke er samordnet med andre vestlige land.
 24. Det dreier seg dels om å få gjennomslag for at det er nødvendig med en samordnet opptreden overfor kommunen.
 25. Det drypper inn noen protestbrev fra privatpersoner, men det virker ikke som om det er noen samordnet aksjon mot Norge, nordmenn og norske produkter denne gang, opplyses det i ambassadens pressemelding.
 26. Det er derfor viktig at deres administrasjon er best mulig samordnet, med bl.a. nær geografisk tilknytning.
 27. Det er også bred enighet om behovet for en mer samordnet kommunal styring.
 28. Det er positivt at ferdighusfirmaer som vanligvis markedsfører eneboliger, velger å presentere seg med en slik samordnet utbygging.
 29. Det er særlig forbundene som organiserer de lavtlønnede som har gått inn for et samordnet oppgjør, likeså forbundene som organiserer de offentligansatte.
 30. Det er tankevekkende at min efterlysning av en samordnet industriutvikling og mitt ønske om en aktiv langsiktig strategi for landets industri og næringsliv karakteriseres som et sosialistisk mareritt av en av Regjeringens topppolitikere.
Similar words:
norsamordne
swesamordna
swesamordnad
norsamordning
swesamordnare
swesamordning
engsardine
Your last searches:
 1. samordnetLast searches

# NAL Term
1 Flag glint
2 Flag nil
3 Flag smerte
4 Flag suave
5 Flag irriterande
6 Flag bless with
7 Flag depilatorio
8 Flag smalere
9 Flag forsøk
10 Flag tulle
11 Flag swear
12 Flag kryssord
13 Flag eddik
14 Flag benevnelse
15 Flag abocado
16 Flag parecerse
17 Flag fontanela
18 Flag deltager

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 708 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8213 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2327 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2918 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5836 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6655 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1563 - seconds.

mobiltelefon