logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for samsvarende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsamsvarende
enggeneral [?]: matching
spageneral [?]: se pongan en venta
swegeneral [?]: matchning
Synonyms:enslydende, formlik, harmoniske, i likevekt, identisk, konform, kongruent, korrelerende, korresponderende, lik, overensstemmende, parallelle, proporsjonal, symmetrisk, tilsvarende
Example:
  1. De siste dagers spekulasjoner i oljekretser er samsvarende med de signaler Kristiansen har mottatt.
  2. Man kan vanskelig danne seg et samsvarende bilde av religiøse minoriteters situasjon i muslimske stater uten å kjenne til de forhold som Holter belyser i sin bok.
  3. Med sin praksis med å utstede oppholdstillatelser fra august til til juni, samsvarende med skole / studieåret, lar Statens Utlendingskontor utenlandske studenter være uten oppholdstillatelse i den vanlige sommerferietid.
  4. Ditt syn er også samsvarende med prinsippene til den lærerorganisasjon jeg står som medlem i, Norsk Undervisningsforbund.
  5. Kvanteteorien forutsier at målinger av disse vil vise seg å være så samsvarende at all fornuft tilsier at det dreier seg om et kvantesystem som ikke kan være adskilt.
  6. Liv og lære er ikke dermed nødvendigvis samsvarende.
  7. Selv der hvor det enkelte ord tilsynelatende ikke volder problemer, hvor betydningen synes klar og bruken later til å være samsvarende i to ulike sprog, kan det skjule seg feller.
Similar words:
norsamsvare
norsamvirkende
norsamarbeide
norsamboende
norsamlende
norsammenrenne
norsamsvar
Your last searches:
  1. samsvarendeLast searches

# NAL Term
1 Flag perfekt
2 Flag fästning
3 Flag putrescent
4 Flag morfars morfar
5 Flag idas
6 Flag position
7 Flag radioteater
8 Flag oppreklamere
9 Flag kjappe
10 Flag understand
11 Flag treg
12 Flag maestría
13 Flag drömland
14 Flag ethical
15 Flag stopwatch
16 Flag några
17 Flag bath
18 Flag humorístico

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1791 - seconds.

mobiltelefon