logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for samvittighetsfull:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsamvittighetsfull
engbehavior [a]: conscientious, meticulous, punctilious [formal], precise, accurate, thorough
plikttrogen [a]: conscientious, scrupulous
spabehavior [a]: concienzudo, minucioso, aplicado, exacto, afanoso
plikttrogen [a]: concienzudo, escrupuloso
swebehavior [a]: samvetsgrann
Synonyms:disiplinert, metodisk, nøyaktig, nøye, omsorgsfull, ordentlig, pertentlig, planmessig, presis, punktlig, regelmessig, regelrett, ryddig, sirlig, skapelig, skikkelig, skrupuløs, systematisk
Derived terms:samvittighetsfullhet, meget samvittighetsfull, samvittighetsfullt
Example:
 1. Dokumentasjonen er omhyggelig og samvittighetsfull, og stoffet underkastet en inngående analyse.
 2. Selv føler vi at jobben er gjort på en samvittighetsfull og korrekt måte.
 3. Det er beklagelig at en advokat, som ikke gjør annet enn å utøve sin virksomhet på en lovlig og samvittighetsfull måte, skal utsettes for slike påkjenninger.
 4. Det vidner først og fremst om samvittighetsfull saksbehandling fra fru Hagens side.
 5. Det ville være en temmelig håpløs oppgave for komiteen å avgjøre om en behandling er skikkelig og samvittighetsfull uten å foreta undersøkelser på egen hånd og dermed er vi raskt borte i nye høringer.
 6. En mer samvittighetsfull og nøyaktig produksjon er kanskje den vesentligste årsak til at resultatet det siste året er blitt betraktelig forbedret.
 7. En samvittighetsfull innsamling av dokumentasjonsmateriale forenes med et møysommelig praktisk arbeide for hvert enkelt forfulgt medmenneske som det lykkes å skaffe rede på.
 8. Erling Ragnar Eriksen har tidligere vist at han er en dyktig og samvittighetsfull pianist med evne til å trenge dypt ned i det stoff han arbeider med.
 9. Gjennom episoder fra dagliglivet på ambassaden blir det gitt eksempler på hvor samvittighetsfull Shi Zhiguan er i sitt arbeide og hvor pålitelig, vennlig, pliktoppfyllende, ærlig, hjelpsom og uselvisk han utfører sine oppgaver og mer til.
 10. Han har en samvittighetsfull radioform, hyggelig kåserende med litt for mange ord - bildene kan jo også få lov til å gjøre sin del av jobben.
 11. Hun er grundig og samvittighetsfull.
 12. Hvis man så allikevel efter samvittighetsfull vurdering kommer til kort når det gjelder investeringer på budsjettene, er det visse andre utveier som bør vurderes.
 13. Ifølge Kirkens Informasjonstjeneste, har han meddelt dette til Mellomkirkelig råd for Den norske kirke - efter nøye og samvittighetsfull vurdering av alle sider av saken, som det heter i brevet.
 14. Kemneren i Oslo, Roald Natland, understreker overfor formannskapet at det er viktig at omtakseringen foregår på en slik måte at de skattepliktige får inntrykk av at deres eiendommer blir gjenstand for en grundig og samvittighetsfull vurdering.
 15. MENER en stortingskomite at sistnevnte forutsetning for skikkelig og samvittighetsfull saksbehandling ikke foreligger og nye uttalelser og reiser kan bøte på dette, er det bare å sette i gang.
 16. Meget samvittighetsfull og ærlig som han var, lot han seg aldri påvirke av press til å gå inn for behagelige, lettvinte løsninger.
 17. Men det tok vi som et godt tegn på samvittighetsfull og grundig innsats i kjøkkenregionen.
 18. Men på den korte tiden lærte jeg å sette pris på henne som en samvittighetsfull, nøyaktig og serviceminded medarbeider.
 19. Mener en stortingskomite at forutsetningen for en skikkelig og samvittighetsfull saksbehandling ikke foreligger og nye uttalelser og reiser kan bøte på dette, er det bare å sette i gang.
 20. Når det er såpass stor variasjon, skyldes det ofte at brukeren ikke er samvittighetsfull nok, og det blir individuelle forkjeller.
 21. Resultatet er blitt en grundig og samvittighetsfull redegjørelse for alt som hendte på Falstad - fra de første kommunistiske fanger og derefter de første jøder som snart ble fulgt av flere, ble kjørt i lastebiler fra Trondheim og ut til leiren.
 22. Rettens administrator fremhevet som en lykkelig omstendighet at lagretten skal avgjøre skyldspørsmålet på bakgrunn av en eksepsjonelt grundig og samvittighetsfull politiefterforskning i denne saken.
 23. Samtidig sier kemneren at det er viktig at omtakseringen foregår på en slik måte at de skattepliktige får inntrykk av at deres eiendommer blir gjenstand for en grundig og samvittighetsfull vurdering.
 24. Selv politiske motstandere må innrømme at Willoch er en dyktig og samvittighetsfull politiker den beste - når det først skulle bli en statsminister fra Høyre.
 25. Stortingsrepresentanten er hjertelig velkommen til å søke om immatrikulering, og han kan være forvisset om at søknaden vil få en samvittighetsfull behandling.
 26. Tror politikerne at en takstmann utfører en grundig og samvittighetsfull vurdering i løpet av mindre enn 20 min. eller skal vi bare få inntrykk av det ?
 27. Vårt innrykk er at selskapenes egenkontroll av bussene er samvittighetsfull.
 28. Den gang under navnet Christiania Adresseblad, med løfte om å holde en human og anstendig tone, og å lage en samvittighetsfull, almennyttig og leseverdig avis.
 29. Det alvorligste ved å gå ut på en slik måte, mener advokaten, er at man forsøker å skremme oppnevnte forsvarere fra å gjøre en skikkelig og samvittighetsfull jobb.
 30. Det hadde programlederne tatt seg ad notam, ja, man bygget faktisk opp rundt denne forestilling ved å oppholde seg dvelende lenge ved den selgende forside på formiddagsavisene, mens Dagsrevyen fremsto som en seriøs og samvittighetsfull nyhetsformidler.
Similar words:
norsamvittighetsfullt
norsamvittighetsfullhet
norsamvittighetskval
norsamvittighetsløs
norsamvittighetsnag
norsamvittighet
norsamvittighetsløst
Your last searches:
 1. samvittighetsfullLast searches

# NAL Term
1 Flag slow motion apparatur
2 Flag mer
3 Flag outstrip
4 Flag glue
5 Flag sjakkbrikke
6 Flag arbeta som modell
7 Flag utfall
8 Flag water down
9 Flag scriptural
10 Flag kasseby
11 Flag rubbish tip
12 Flag amancebado
13 Flag kartig
14 Flag halibut
15 Flag reproducir en ciclostilo
16 Flag utilería
17 Flag börda
18 Flag halvmørke

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1616 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8910 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3197 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7517 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2041 - seconds.

mobiltelefon