logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sannolik:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swesannolik
enggeneral [a]: likely, probable
presumtiv [a]: suppositional, presumptive
norgeneral [a]: sannsynlig
spageneral [a]: probable
presumtiv [a]: presunto, supuesto
Synonyms:
  1. potentiella, resonabel, överkomlig, acceptabel, tänkbar, skälig
  2. förmodad, upptänklig
  3. rimlig, trolig, eventuell, möjlig
Derived terms:med all sannolikhet, osannolik, osannolikhet, sannolik livslängd, sannolikhet, sannolikhetskalkyl, sannolikt
Example:Polisen säger att de konstruerar en profil av en sannolik kidnappare.|En domedagsprofetia kopplad till en virulent sjukdom ter sig sannolik.|Sannolik historia.|Den enda storyn som jag berättade som var både sannolik och möjlig-|Jag vet inte vem som är mest sannolik att antända det Granville eller folket i Turkana.|Är inte hans teori det minsta sannolik?
Similar words:
swesannolikt
norsannelig
swesagolik
spasandalia
swesannolikhet
norsamnorsk
norsanntid
Your last searches:
  1. sannolikLast searches

# NAL Term
1 Flag theatric
2 Flag diagnose
3 Flag pen name
4 Flag sakna
5 Flag opacity
6 Flag om alt tas med i beregningen
7 Flag adiós
8 Flag ciega
9 Flag tære bort
10 Flag och prydligt
11 Flag rosy
12 Flag suspensory
13 Flag sorb
14 Flag nyinnrede
15 Flag råka vilse
16 Flag actuación
17 Flag madrass
18 Flag foolish talk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 269 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 114 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 780 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4379 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4564 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3767 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4354 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7464 3 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4317 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1513 - seconds.

mobiltelefon