logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for savn:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsavn
enggeneral [?]: loss
spageneral [?]: la pérdida de
swegeneral [?]: förlust
Synonyms:armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, knipe, krise, lidelse, mangel, nød, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighet
Derived terms:kjenne savn etter, savne, savnet, savnende, savnes, jeg savner deg, savner deg
Example:
 1. For endel av oss var det noe av et savn at det ble så liten tid til bading og brettseiling, konkluderer han.
 2. Over halvparten av seerne svarte at de ikke trodde de ville føle noe som helst savn.
 3. Alt er fint her ute, sier Einar, men vårt store savn er egen idrettshall for innendørs trening.
 4. Av hensyn til pasientenes og personalets sikkerhet, og ikke minst for å kunne dekke de mange savn og behov denne gruppen har, er det nødvendig med god bemanning.
 5. Det blir usigelig trist og et stort savn hvis badet må rives.
 6. En slik bok fyller et stort savn mellom den samisktalende pasient og norsktalende lege, sier forfatteren, lege Egil Utsi.
 7. Er det et savn ikke å ha arvinger som kan bygge videre på livsverket ?
 8. Føler du ikke savn over tapt posisjon og sosial anseelse ?
 9. Hun kan bli lei seg og føle savn, men hun føler aldri den samme bindingen som til sine egne barn.
 10. Brattelis bortgang efterlater et dypt savn, fremholder Jo Benkow.
 11. Da er barnet allerede belastet med savn og en forvirret opplevelse av virkeligheten.
 12. De voksne befinner seg på den andre siden av månen, sammenlignet med den tause og resignerte guttens indre opplevelser av savn og oppløsning.
 13. De ytre omstendigheter i Trygve Brattelis barndom og ungdom, med stort materielt savn og langvarig arbeidsledighet i mellomkrigstidens Norge, er skildret også av andre.
 14. Den Allmektige hadde dessuten de største savn i bakhånden for de allerede hårdt prøvede tornefugler.
 15. Der traff jeg mennesker med savn og lengsler ikke statistikk, slik det blir kamuflert bort av politikerne, sier hun med oppriktighetens kraft i en samtale med NTB.
 16. Derfor er vi også mange utenfor Norges grenser som idag føler sorg og savn da beskjeden kom om at Trygve Bratteli har forlatt oss.
 17. Dersom sorg, savn og lidelser også skulle tillegges verdi, ville det være grunnlag for en ytterligere sterk satsing på øket trafikksikkerhet.
 18. Det ble også trukket frem negative erfaringer i form av bl.a. savn av større overvåkenhet i den akutte fase, manglende informasjoner til både dem selv og deres pårørende, og følelsen av å være umyndiggjort.
 19. Det eneste savn denne gang var Even Brattbakkens spesielle nyhetstjeneste.
 20. Det er en beretning om livsmot og livskvalitet, om sult og savn og armod, men også glede og samhørighet.
 21. Det er et savn at ikke tekstene fra Johannes åpenbaring er innspilt på platen.
 22. Det er ikke bare folkets store savn efter Åge som har skapt dette kjempesalget.
 23. Det er således mange som føler oppriktig savn og sorg ved Trygve Hustads bortgang.
 24. Det skal være et utbredt savn i alle tre forbund at det i mange sentrale spørsmål vil være naturlig å stå sammen.
 25. Det vil bli et stort savn efter ham.
 26. Dette føles som et savn.
 27. Dette savn er nå avhjulpet gjennom utgivelsen av en stempelhåndbok av filatelisten Per Eirik Danielsen.
 28. Efter en tid pleier det å gå bra når barnet får tilstrekkelig med varme og omsorg, selv om tilværelsen nødvendigvis må bli preget av store savn.
 29. Efterhvert vet vi også litt om hva de rommer av savn og lidelser.
 30. En skremt tenåringsjente okkuperer en del av Reknes ensomme privatliv og setter undertrykkede følelser og savn i funksjon.
Similar words:
norsagn
swesav
engsave
spasan
swesagd
norsalve
engsate
Your last searches:
 1. savnLast searches

# NAL Term
1 Flag kondensator
2 Flag älskade
3 Flag vodka
4 Flag brigadgeneral
5 Flag gibón
6 Flag kulörer
7 Flag ødemark
8 Flag taga
9 Flag sorgfull
10 Flag pickup
11 Flag asbest
12 Flag knuspre
13 Flag självfallet
14 Flag milky
15 Flag descompostura
16 Flag arboleda
17 Flag traba
18 Flag gi beskjed

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 154 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1484 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1119 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3932 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4807 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5041 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4160 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4801 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8498 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1367 - seconds.

mobiltelefon