logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for savnes:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsavnes
englack [v]: be missing
spalack [v]: faltar
swelack [v]: saknas
Synonyms:mangel, savne
Anagrams:vassen
Example:
 1. Norsk moske savnes Det finnes omkring 15 000 troende og praktiserende muslimer i Norge.
 2. Er det materiale som fortsatt savnes efter Hambro ?
 3. Fortsatt savnes tvillinglammet og moren.
 4. 100 000 kroner savnes efter en pengetransport fra Den norske Creditbank i Porsgrunn til Norges Bank i Skien, og foreløbig er det et mysterium hvor pengene har tatt veien.
 5. Antagelsen må derfor bli at salt hav og sjøsprøyt savnes så sterkt i Skedsmo at formannskapet bevilger seg en båttur til København. Ansvarligheten er samtidig såpass at man skal gjøre seg fortjent til turen ved å ha møte underveis.
 6. Av VMkandidatene i inneværende syklus er det dermed bare filippineren Torre som savnes på denne listen over de 20 fremst rangerte.
 7. Blant annet savnes fem av de norske mestrene som var aktuelle.
 8. Dessuten skal styret ha foretatt uforklarlige økonomiske disposisjoner, og ifølge giverlandene savnes det midler som egentlig skulle gått til finansieringen av senteret.
 9. Det bygges fremdeles sterile, passiviserende sovebyer, hvor innbyggerne må la sine sanser sløves for å overleve, hvor en femtepart av de unge trenger psykiatrisk hjelp før myndighetsalder og gamle kan ligge i ukevis døde i sine leiligheter uten å savnes.
 10. Det er en oppfatning som ikke bare strider mot sunn fornuft, og mot alt hva man idag vet om menneskets historie og rasenes oppståelse. foruten at det savnes vitenskapelige argumenter for troen på slike raseforskjeller, hevder James Flynn at den indirekte motsies av den amerikanske IQutviklingen.
 11. Det er satt strenge krav til bildene, og mange velkjente fotografer savnes.
 12. Det som savnes i denne boken, er det som så ofte savnes i bøker for barn og unge, at forfatteren våger mer både for sin egen del og dermed for sin hovedperson.
 13. Det var antagelig en gasspistol han fant i huset som han benyttet til å true seg ut med, for det savnes en slik pistol på stedet.
 14. For det forunderlige er - kontrastene savnes heller ikke.
 15. Fortsatt savnes blant annet kvinnens håndveske.
 16. Fortsatt savnes en prinsipiell begrunnelse for hvorfor den politisk valgte ledelse i departementet anses for bedre kvalifisert til å foreta kunstneriske valg enn det veletablerte system man allerede har.
 17. Heldigvis har ledelsen i Norsk Kommuneforbund et mer realistisk syn på den virkelighet vi lever i, deres samarbeidsopplegg med kommunens politiske og administrative ledelse er basert på den realisme og handlekraft som savnes så fullstendig hos hr. Harlyng.
 18. Her savnes i høy grad enhetlig holdning til nyetableringer.
 19. Hun henviste til at bydelsutvalgsmedlemmene har et utstrakt lokalt kontaktnett, noe som savnes hos de mer sentralt plasserte politikerne.
 20. Hun savnes av mange venner og medarbeidere.
 21. I Stjørdalstraktene er det i løpet av de siste ukene funnet 20 ihjelrevne sauer, mens cirka 25 dyr savnes.
 22. I hvilke øvelser vil russerne savnes mest ?
 23. Instrumentet er stort, og umiddelbart savnes den fleksibilitet som kjennetegner andre medlemmer i strykerfamilien.
 24. Lovbestemmelsene utgjør en rebus, og redegjørelser savnes.
 25. Men den politiske viljen til å efterleve sine egne forbud savnes, mener man.
 26. Men nerven uteblir, den indre melodi blir vekk og der savnes en rød tråd i veven.
 27. Mer enn 100 AG 3geværer, to panservernraketter og en mengde ammunisjon savnes fremdeles.
 28. Musikken får ofte noe stivt og ufritt over seg, og i de dynamisk svake partier savnes det ofte nerve og intensitet.
 29. Når det gjelder norske kortog dokumentarfilmer, savnes det til og med opplysninger om hvor negativene til enkelte kortfilmer som ble produsert så sent som i 1960årene befinner seg.
 30. Riktignok har laboratoriemedisinen fått lov til å benytte slike hjelpemidler, men de savnes på sykepostene, der hvor det er aktivitet hele døgnet rundt, hvor arbeidspresset er betydelig større enn på de administrative avdelinger.
Similar words:
engsadness
engsales
engsane
engsave
engsavings
norsakne
norsamles
Your last searches:
 1. savnesLast searches

# NAL Term
1 Flag ses
2 Flag lasaron
3 Flag etnograf
4 Flag rusa iväg
5 Flag gratis
6 Flag indicador de nivel de la gasolina
7 Flag poncere
8 Flag flirtig
9 Flag inflate
10 Flag nagellackborttagningsmedel
11 Flag på overtalelse fra noen
12 Flag helt till sig
13 Flag struva
14 Flag signalisering
15 Flag oratorium
16 Flag invalidiserade personer
17 Flag daisy
18 Flag spänna över

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6787 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1624 - seconds.

mobiltelefon