logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sedler:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsedler
engbankbevegelse [n]: paper money
spabankbevegelse [n]: papel moneda [m]
swebankbevegelse [n]: sedlar
Synonyms:beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, kapital, likvider, midler, mynt, penger, skilling, slant, slanter, summer, valuta, verdi, økonomi
Anagrams:redsel
Example:
 1. Dette er et ran, sa han, og tok med seg beholdningen fra to kasser i hundrelapper og mindre sedler.
 2. Hvorfor denne overgangen fra sedler til mynter ?
 3. Jeg skulle legge dagens omsetning ned i en plastpose da jeg oppdaget at ca. 3000 kroner i sedler var skjoldete, skitne og med sorte og gule flekker.
 4. 1641 samlerobjekter, norske og utenlandske sedler og mynter, skiftet eiere for en tilslagspris på ialt 2,2 millioner kroner.
 5. Andre forebyggende tiltak er merkede pengesedler eller bunker med sedler hvor numrene er notert.
 6. Auksjonen blir den største offentlige myntauksjon som er holdt i Norge, og får utbud av over 2000 mynter og sedler til en samlet minstepris på to millioner kroner.
 7. Automatene går tomme for sedler, og avtalen mellom bankene og bankfunksjonærene tillater ikke at de blir efterfylt efter arbeidstidens slutt.
 8. Avsløringen kommer bare en måned efter at falske sedler til en verdi av 36 millioner dollar ble beslaglagt under en tilsvarende aksjon i Colombia.
 9. Bensinforhandler Rolf Andresen oppdaget stygge, illeluktende sedler da han leverte penger fra kassen i banken.
 10. Blant annet vil sedlene bli sammenholdt med sedler fra tidligere beslag som settesi forbindelse med de såkalte joggeranene.
 11. Da er det alle de utenlandske mynter og sedler som skal selges, til høystbydende.
 12. De blir så fort utslitt, og stadig må de sorteres og ødelagte sedler byttes ut.
 13. De falske sedler ble funnet i hendene på syv av bandens medlemmer i Israel, og var tenkt distribuert i USA, Israel og Europa.
 14. De kan bli så fininnstilt at de bare mottar praktisk talt nytrykkede sedler - eller så grovinnstilt at de uten å protestere tar imot selv amatørmessige forfalskninger.
 15. Den foreløbige opptellingen viser at den væpnede ransmannen som ved 10tiden igår formiddag ranet Den norske Creditbanks filial på Tåsensenteret i Oslo, kom seg unna med 190 000 kroner i sedler.
 16. Det er altså ikke spørsmål om å ta opp lommeboken og finne frem de store, illustrerte sedler.
 17. Det gjaldt også våre eldste norske sedler, de som bergenskjøpmannen Jørgen Thor Møhlen fikk lov å utstede i 1695.
 18. Det var Bergenskjøpmannen Jørgen Thor Møhlen som fikk tillatelse fra kongen til å trykke sine egne sedler fordi han hadde tapt så mye penger på oversjøisk handel.
 19. Det var vanlig å sette et tall på særlig skitne sedler som senere skulle makuleres, sa vitnene.
 20. Det viser seg at det ikke bare var disse to myntslagene som kom inn, men mange benyttet anledningen til å tømme sparegriser og syltetøy glass og veksle mynter inn i sedler.
 21. Dette er den tredje funksjon, å være distribusjonssentral for sedler og mynt.
 22. Dette var 4. utgave sedler.
 23. Efter overgangen til sedler ble fristelsen enda større, fordi sedler kan trykkes i ubegrenset mengde.
 24. Et par millioner kroner skyldes kurstap på bankens beholdning av utenlandske sedler.
 25. Folk kom og gikk med kartonger med klær, mat og leker og konvolutter med små og store sedler.
 26. For samlere av norske sedler er det mye å finne, fra Jørgen thor Møhlensedler og opp til 1977, en hundrekrone med seddelnummer AJ 000 000 7.
 27. Foruten ca. 80 000 kroner i sedler, fikk tyvene med seg en rekke sjekker og nærmere 7000 kroner i vekslepenger.
 28. Han opptrådte som norsk forretningsmann som skulle finansiere obligasjonskjøpet med 100 000 pund i kontante sedler, og for nærmere 30 millioner kroner i diamanter.
 29. Her er det vesentlig snakk om norske og noen andre nordiske sedler, bl.a. et album med prøvetrykk for islandske sedler utført av Leipzigfirmaet Giesecke & Devrient.
 30. I bunnen av alle disse ligger de offisielle betalingsmidler sedler og mynt - og de betalingsmidler som i praksis blir meget brukt - sjekk og giromidler.
Similar words:
sweseder
norseder
engseller
norseiler
engsealer
swesedlar
engseducer
Your last searches:
 1. sedlerLast searches

# NAL Term
1 Flag plod
2 Flag lut
3 Flag ufo
4 Flag opprettstående
5 Flag litografi
6 Flag mower
7 Flag frayed
8 Flag offer-
9 Flag pepparmynta
10 Flag consider
11 Flag med rekommenderad post
12 Flag brunstperiod
13 Flag smeksamt uttryck
14 Flag vennskapelig overenskomst
15 Flag syttiende
16 Flag nonrigid airship
17 Flag kvalifikation
18 Flag vang

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1503 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1766 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2032 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1730 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2342 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3793 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2381 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2739 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5280 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5089 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1500 - seconds.

mobiltelefon