logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for sekt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsekt
enggeneral [n]: sect
spageneral [n]: secta [f]
swegeneral [n]: sekt
Synonyms:bevegelse, broderskap, brorskap, fellesskap, forbund, forening, fraksjon, gruppe, klubb, krets, lag, laug, losje, orden, organisasjon, parti, samband, sammenslutning, sirkel
Derived terms:insekt, insekteter, insektetende, insektseter, insektsmiddel, krypende insekt, offentlig sektor, privat sektor, sekterisk, sekterisme, sektor, skadeinsekt, skadeinsektbekjempelse, vasektomi, vivisektør, insektlære, insektmiddel, sekterist
Anagrams:stek
Wiki:Sekt kommer av latin secta og betyr rett og slett følge eller tilhengerflokk. Ordet brukes i flere sammenhenger, f.eks. om politiske sekter. Denne artikkelen drøfter den vanligste bruken av ordet i Norge: nemlig religiøs sekterisme.
Example:
 1. Redningen for byen skal komme fra himmelen, spådde en gammel kristen sekt som tidligere levde i byen.
 2. Børre Knudsen kan fritt danne foreninger over hele Norge, og disse kan danne en ny sekt.
 3. Da Guru Nanak døde i 1539, hadde han støtte fra både hinduer og muslimer, men under guru Arjun Dev som levde på 1600tallet, ble sikhenes gruppe omformet til en egen sekt, med separat etnisk identitet og kultur.
 4. Den har fått barna bortrøvet og en hellig sten ranet av en fanatisk sekt, som blåser nytt liv i en nedlagt kult og dyrker den drabelig i de fordømtes tempel.
 5. Dessuten inntil vi får tilhøre vår religiøse sekt, sier Ahmed Shah.
 6. Det ble sagt at han ledet en sekt som drev djeveldyrkelse.
 7. Et russisk Blad meddeler, at der nys har dannet sig en eiendommelig Sekt blandt Jøderne i Besarabien.
 8. For eksempel forteller han om en gresk sekt som mente at kjærlighetsguden Eros først trådte frem fra et egg.
 9. I Spidsen for den nye Sekt staar en bekjendt jødisk Publicist ved Navn Josef Rabinowitsch, som skal have vundet mange Tilhængere blandt den jødiske Ungdom.
 10. I dagens kronikk svarer dr. philos. Jan Brøgger, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Trondheim, som på kronikkplass i forrige uke ble angrepet for sitt forsvar av pastor Sun Myung Moon og hans sekt.
 11. Men en sekt kan aldri forlange at deres syn skal bli det eneste eller være med å bestemme hva slags livssyn andre skal oppdra sine barn i.
 12. Politiaksjonen i Lagos var rettet mot en fanatisk muslimsk sekt som kaller seg Maitat sine.
 13. Sikhene tilhører en indisk sekt som har sitt sentrum i Punjab, en delstat sikhene vil ha løsrevet fra føderasjonen.
 14. Tilhængerne af den nye Sekt har sine Møder i den lutherske Præst Friedmanns Hus i Kischenew.
 15. Tilsammen er det nå kommet 22 pakistanere som er medlemmer av denne sekt til Norge.
 16. Tvertimot er den sikret tverrpolitisk støtte, med unntak da fra den lille Moskvavennlige sekt som utgir organet med det vellykkede navn Friheten.
 17. Ahamdyyamuslimene, som de kalles i Norge, er en sekt innen Islam som har ti millioner tilhengere på verdensbasis.
 18. Bertram bestiller sekt.
 19. Blant de forslag som fremsettes er at det skal bli lovmessig hjemmel for at en forhørsdommer kan sette i gang undersøkelser innen en sekt og gi ordre til at disipler man mener er i faresonen skal flyttes bort fra sekten i noen uker.
 20. Charles Manson ledet en brutal sekt i California i 60årene.
 21. De ble sagt å tilhøre en ekstrem religiøs sekt, der en av dem virket som predikant, og de leste fra Bibelen i rettssalen.
 22. De forteller til Aftenposten at misjonær Kamal Yousuf, som bor sammen med sin familie i bygningen, flere ganger er blitt truet over telefon av pakistanerne i Oslo, som tilhører en annen muslimsk sekt og trosretning.
 23. Dertil er det funnet dietylenglykol i en konsentrasjon av 0,26 gram pr. liter i Albiger Petersberg Lagensekt, Deutscher Sekt.
 24. Det er ikke Gud vi vender ryggen, men intoleransen, den kirkelige maktbrynden, det at enhver sekt påstår at den har enerett på Gud.
 25. Det erotiske element i tantrabuddhismen - opprinnelig en indisk sekt som også hengav seg til erotiske handlinger i sin streben mot det opphøyde - er dempet i Potala.
 26. Det greske ordet katharos betyr ren og er navnet på en strengt dualistisk sekt som nådde vesten på 1000tallet.
 27. Det hele startet for et par år siden, da en ytterliggående jødisk sekt hevdet at et nytt hotellbygg som var iferd med å bli reist i Tiberias, var plasert over en gammel jødisk gravplass.
 28. Disse behandles individuelt, men departementet har i de aller fleste av sakene ikke funnet at medlemmene av denne spesielle, muslimske sekt blir utsatt for en slik grad av forfølgelse i Pakistan at de faller inn under reglene for asyl.
 29. En guddommelig helbredelsestjeneste med en sekt helt gratis for alle, unge og eldre ?
 30. Ifølge anmelderen er Frimurerordenen en fremmed religion eller sekt som er adskilt fra Svenska Kyrkan.
Results found in Swedish dictionary
swesekt
enggeneral [n]: sect
norgeneral [n]: sekt
spageneral [n]: secta [f]
Synonyms:broderskap, gemenskap, förbund, förening, fraktion, grupp, klubb, krets, ordning, organisation, parti, samband, cirkel
Derived terms:dissektion, insekt, insektätare, insektsätande, insektsätare, insektsmedel, krypande insekt, offentlig sektor, privat sektor, resektion, sekterisk, sekterism, sektions-, sektor, skadeinsekt, skadeinsektsbekämpning, vasektomi, vivisektion, vivisektör, sektion, vedinsekter, vedlevande insekter
Anagrams:stek, sket
Wiki:En sekt är ett religiöst samfund eller parti, som skiljer sig från det härskande kyrkosamfundet genom att föra fram och lägga vikt vid någon underordnad eller förnekad lärosats. Det kristna sektväsendet har utvecklat sig mångfaldigast inom protestantismen, framför allt i Amerika, men även i Europa. De som tar fasta på det marginella i begreppet brukar kalla alla nya religioner sekter, som en fas i etablerandet.
Similar words:
engseat
engsect
norsekk
norseks
norsent
swesent
sweset
Your last searches:
 1. sektLast searches

# NAL Term
1 Flag teach
2 Flag halvdel
3 Flag materia
4 Flag iglo
5 Flag nedsätta
6 Flag det vesentlige
7 Flag hacer juego con
8 Flag enojar
9 Flag confundir
10 Flag sahariana
11 Flag velbekomme
12 Flag uvitenhet
13 Flag eplevin
14 Flag rottefarget
15 Flag dictar
16 Flag finpyntet
17 Flag globo
18 Flag yrkesskikkethet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7310 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1746 - seconds.

mobiltelefon